The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Zes antifonen voor de palmwijding op Palmzondag

Word count: 139

Song Cycle by Franz Peter Schubert (1797 - 1828)

Original language: Sechs Antiphonen zur Palmweihe am Palmsonntag

1. Hosanna voor de zoon van David

Language: Dutch (Nederlands) after the Latin

Authorship

  • Translation from Latin to Dutch (Nederlands) by Lau Kanen


Based on

Go to the single-text view


Hosanna voor de zoon van David:
Gezegend hij die komt
In de naam van de Heer,
O Koning van Israel:
Hosanna in den hoge.


2. Op de Olijfberg

Language: Dutch (Nederlands) after the Latin

Authorship

  • Translation from Latin to Dutch (Nederlands) by Lau Kanen


Based on

Go to the single-text view


Op de Olijfberg bad Hij tot zijn Vader:
Vader, als het mogelijk is,
Laat dan die kelk aan mij voorbijgaan.
De geest is wel gewillig,
Maar het vlees is zwak:
Uw wil geschiede.


3. Heilig, heilig, heilig

Language: Dutch (Nederlands) after the Latin

Authorship

  • Translation from Latin to Dutch (Nederlands) by Lau Kanen


Based on

Go to the single-text view


Heilig, heilig, heilig,
De Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid1.


View original text (without footnotes)
1 Schubert voegt hieraan toe: "Hosanna in den hoge!", de zin die in de rooms-katholieke misliturgie gebruikelijk is.

4. De kinderen van de Joden

Language: Dutch (Nederlands) after the Latin

Authorship

  • Translation from Latin to Dutch (Nederlands) by Lau Kanen


Based on

Go to the single-text view


De kinderen van de Joden,
Olijftakken dragend,
Gingen de Heer tegemoet,
Roepend en zeggend:
'Hosanna in den hoge!'


5. Met engelen en kinderen

Language: Dutch (Nederlands) after the Latin

Authorship

  • Translation from Latin to Dutch (Nederlands) by Lau Kanen


Based on

Go to the single-text view


Mogen wij, met engelen en kinderen,
Getrouw bevonden worden,
Terwijl wij de overwinnaar van de dood toeroepen:
'Hosanna!'


6. Toen de Heer binnenkwam

Language: Dutch (Nederlands) after the Latin

Authorship

  • Translation from Latin to Dutch (Nederlands) by Lau Kanen


Based on

Go to the single-text view


Toen de Heer binnenkwam
In de heilige stad,
Riepen de kinderen der Joden,
De opstanding van het leven verkondigend,
Terwijl ze met palmtakken zwaaiden:
'Hosanna in den hoge!'


Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works