The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Idyll

Word count: 1249

Song Cycle by Ture Rangström (1884 - 1947)

Show the texts alone (bare mode).

1. Sommarnatten [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): ENG FIN FRE GER

List of language codes

Authorship


See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English (Laura Prichard) , "Summer night", copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Kesäyö", copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , "Nuit d'été", copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission


På den lugna skogssjöns vatten
Satt jag hela sommarnatten,
Och för böljans tropp, ur båten,
Slängde tanklös ut försåten.
Men en talltrast sjöng på stranden,
Att han kunnat mista anden,
Tills jag halvt förtörnad sade:
"Bättre, om din näbb du lade
Under vingen, och till dagen
Sparde tonerna och slagen."
Men den djärve hördes svara:
"Gosse, låt ditt metspö vara.
Såg du opp kring land och vatten,
Kanske sjöng du själv om natten."
Och jag lyfte opp mitt öga,
Ljus var jorden, ljust det höga,
Och från himlen, stranden, vågen
Kom min flicka mig i hågen.
Och, som fågeln spått i lunden,
Sjöng jag denna sång på stunden.


Submitted by John Versmoren

1. Die Sommernacht

Language: German (Deutsch) after the Swedish (Svenska)

Authorship


Based on

See other settings of this text.


[--- This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. ---]

2. Sorg och glädje [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): GER

List of language codes

Authorship


See other settings of this text.


Sorg och glädje båda
Bodde i mitt hjerta,
Sorg i ena kammarn,
Glädje i den andra.
Oförsonligt skilda,
Rådde än den ena,
Än den andra ensam.
Se'n den enda kom dit,
Lär hon öppnat dörren
Och förenat båda,
Ty min sorg är sällhet,
Och min glädje vemod.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

2. Leid und Freude

Language: German (Deutsch) after the Swedish (Svenska)

Authorship


Based on

See other settings of this text.


[--- This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. ---]

3. Den försmådda [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): FRE GER GER

List of language codes

Authorship


See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "La dédaignée", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) (Bertram Kottmann) , "Die Verschmähte", copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission


Ax vid ax på åkern vagga, 
Korn vid korn i axen gömmas; 
Så hvart flyktigt ord, du fällde, 
Växer i mitt trogna hjerta. 
Grymma, otacksamma gosse, 
Odlarn går att berga tegen, 
Men du sår blott, du, och skörden 
Lemnar du åt himlens foglar, 
Lemnar du åt snö och vindar.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

3. Die Verschmähte

Language: German (Deutsch) after the Swedish (Svenska)

Authorship


Based on

See other settings of this text.


[--- This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. ---]

4. Hennes budskap [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): ENG FIN FRE GER

List of language codes

Authorship


See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English (Laura Prichard) , "Her message", copyright © 2019, (re)printed on this website with kind permission
 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Tytön viesti", copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , "Son message", copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission


Kom, du sorgsna nordan;
Varje gång du kommer.
Bär du bud från henne.
Kommer du i fläkten.
Bär du hennes suckar;
Kommer du i ilen.
Bär du hennes klagan;
Kommer du i stormen.
Bär du hennes verop:
"Ve mig, edsförgätna.
Ve mig, ensam blevna!
Ur den gamles armar,
Från hans kalla kyssar,
O, vem för mig åter
Till min varma yngling,
Till min första kärlek!"


Submitted by John Versmoren

4. Ihre Botschaft

Language: German (Deutsch) after the Swedish (Svenska)

Authorship


Based on

See other settings of this text.


[--- This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. ---]

5. Törnet [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): FIN GER GER

List of language codes

Authorship


See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Orjantappura", copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) (Bertram Kottmann) , "Dornstrauch", copyright © 2017, (re)printed on this website with kind permission


Törne, du min syskonplanta, 
Svept i vinterns is, försmås du, 
Höljd af taggar, hatas du. 
Men jag tänker: kommer våren, 
Slår du ut i blad och rosor, 
Och en växt fins ej på jorden, 
Ljuf och älskad såsom du. 
O, hur mången törnestängel 
Står ej naken i naturen, 
Som behöfde kärlek blott, 
Blott en solblick af ett hjerta, 
För att kläda sig i rosor 
Och hvart väsens glädje bli!


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

5. Der Dornstrauch

Language: German (Deutsch) after the Swedish (Svenska)

Authorship


Based on

See other settings of this text.


[--- This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. ---]

6. Hundra vägar har min tanke [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): FIN GER

List of language codes

Authorship


See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Ajatuksellani on sata tietä", copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission


Store Skapare, förlåt det,
Se ej, gode Gud, med vrede,
Att så ofta i ditt tempel
Jag på honom äfven tänker!
Hundra vägar har min tanke,
Tusen att till honom hinna.
Blott det sämsta leder bortåt,
Allt det bättre för till honom.
Kort från dagens ljus är vägen,
Gen från nattens stjärneskara,
Hvarje blomma stakar stigen,
Hvarje träd är vägamärke.
Men när dig min tanke hunnit,
Är den nästan ren hos honom.


Submitted by Peter Donderwinkel

6. Hundert Weg' zieht mein Gedanke

Language: German (Deutsch) after the Swedish (Svenska)

Authorship

 • Singable translation by Ture Rangström (1884 - 1947), "Hundert Weg' zieht mein Gedanke"

Based on

See other settings of this text.


[--- This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. ---]

7. Fjärilposten [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship


See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Message au papillon", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission


I det öppna lusthusfönstret 
Satt en sommarmorgon flickan; 
Men från blommorna i nejden 
Kom en guldbevingad fjäril 
Och på flickans lock sig satte. 
Genast slöt hon fönstret, fasttog 
Och försökte tämja fjäriln: 
"Flyg ej bort, du sköna fånge, 
Gläds åt kyssen, njut af smeket, 
Och blif stilla qvar på handen." 
Fåfängt! Hvarje gång han släpptes, 
Flög han fladdrande på rutan. 
Ändtligt, rörd af fjärilns oro, 
Öppnade den sköna fönstret: 
"Flyg då, otacksamme, flyg då 
Med ett bud till dina likar: 
Bjud dem ej så gerna komma, 
Då de aldrig dröja gerna."


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

7. Die Schmetterlings Post

Language: German (Deutsch) after the Swedish (Svenska)

Authorship

 • Singable translation by Ture Rangström (1884 - 1947), "Die Schmetterlings Post"

Based on

See other settings of this text.


An dem öffnen Gartenfenster sass am Sommermorgen's Mädchen
 . . . . . . . . . .

[--- The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. ---]

8. Sådan vård blott finner flickan [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): GER

List of language codes

Authorship


See other settings of this text.


Icke äger jag som andra 
Fader, som vid namn mig nämner, 
Moder, som sitt guld mig kallar, 
Broder, att min börda bära, 
Syster, att mig stundom smeka. 

Der jag andras hjordar vallar, 
Högt på berget, djupt i skogen, 
Dagen ut på fria fältet, 
Der är skäggig gran min fader, 
Björken, böjd af år, min moder, 
Broder är mig bruna trasten, 
Markens bleka lilja syster. 

När den kalla skuren strömmar, 
Får jag stundom skygd af granen, 
När mig solens stråle bränner, 
Bjuder björken stundom skugga; 
När jag sorgsen står på fältet, 
Tröstar med en ton mig trasten, 
Med en blick ibland en blomma. 
Sådan vård blott finner flickan. 
Annan glädje ej den arma.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

8. Solche Pfleg' nur belibt dem Mädchen

Language: German (Deutsch) after the Swedish (Svenska)

Authorship

 • Singable translation by Ture Rangström (1884 - 1947), "Solche Pfleg' nur belibt dem Mädchen"

Based on

See other settings of this text.


[--- This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. ---]

9. Behagen [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): FRE GER GER

List of language codes

Authorship


See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Charme", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) (Bertram Kottmann) , "Anmut", copyright © 2017, (re)printed on this website with kind permission


Jag blickar på tärnornas skara,
Jag spanar och spanar beständigt;
Den skönaste ville jag välja,
Och sviktar dock ständigt i valet.
Den ena har klarare ögon,
Den andra har friskare kinder,
Den tredje har fullare läppar,
Den fjärde har varmare hjärta.
Så finn ej en enda, som saknar
Ett något, som fängslar mitt sinne.
Jag kann ej en enda förskjuta;
O, finge jag kyssa dem alla.


Submitted by Ferdinando Albeggiani

9. Die Schönen

Language: German (Deutsch) after the Swedish (Svenska)

Authorship


Based on

See other settings of this text.


Ich blick' auf die Schaaren der Schönen, ich spähe und spähe beständig
 . . . . . . . . . .

[--- The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. ---]

10. Flickans årstider [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): FIN FRE GER

List of language codes

Authorship


See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Arioso", copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Les saisons de la fille", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission


Flickan gick en vintermorgon
I den rimbeströdda lunden,
Såg en vissnad ros och talte:
"Sörj ej, sörj ej arma blomma,
Att din sköna tid förflutit!
Du har levat, du har njutit,
Du har ägt din vår och glädja,
Innan vinterns köld dig nådde.
Värre öde har mitt hjärta,
Har på en gång vår och vinter:
Gossens öga är dess vårdag
Och min moders ärdess vinter.
[ ... ]

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

10. Des Mägdleins Jahreszeiten

Language: German (Deutsch) after the Swedish (Svenska)

Authorship

 • Singable translation by Ture Rangström (1884 - 1947), "Des Mägdleins Jahreszeiten"

Based on

See other settings of this text.


[--- This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. ---]

11. Så jag färdas själv mot fjärran [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): GER

List of language codes

Authorship


See other settings of this text.


Hvarför suckar bäckens bölja, 
Klagar sakta under färden, 
Far i krokar öfver fältet,
Böjer bugter öfver ängen, 
Viker af från vägen ofta, 
Färdas blott ett stycke framåt, 
Slingrar nästa stund tillbaka? 

Så jag färdas sjelf mot fjerran, 
Går mot obekanta öden, 
Tar ett steg och ser tillbaka, 
Vandrar fram och vänder åter, 
Vill ännu se hemmets höjder, 
Röken från min faders boning.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

11. So geht auch mein Weg in's Weite

Language: German (Deutsch) after the Swedish (Svenska)

Authorship

 • Singable translation by Ture Rangström (1884 - 1947), "So geht auch mein Weg in's Weite"

Based on

See other settings of this text.


[--- This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. ---]

12. Den enda stunden [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship


See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "L'heure unique", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission


Allena var jag,
han kom allena;
förbi min bana
hans bana ledde.
Han dröjde icke,
men tänkte dröja,
han talte icke,
men ögat talte.
Du obekante,
du välbekante!
En dag försvinner,
ett år förflyter,
det ena minnet
det andra jagar;
den korta stunden
blev hos mig evigt,
den bittra stunden,
den ljuva stunden.


Confirmed with Johan Ludvig Runebergs Samlada Skrifter, F. & G. Beijers Förlag, Stockholm, 1870; Akademiska Boktryckeriet, Ed. Berling, Uppsala 1870.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

12. Die einz'ge Stunde [ sung text checked 1 time]

Language: German (Deutsch) after the Swedish (Svenska)

Authorship


Based on

See other settings of this text.


Ganz einsam war ich, 
ganz einsam kam er;
vorbei des Weges 
sein Weg ihn führte.
Er blieb nicht lange, 
doch wollt' er bleiben,
kein Wort er sagte, 
doch sprach sein Auge.
Du Unbekannter, 
du Wohlbekannter!
Ein Tag verschwindet,
ein Jahr vergehet,
ein Angedenken 
das Andre jaget;
die kurze Stunde, 
sie bleibt mir ewig,
die bittre Stunde, 
die holde Stunde.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

13. Hvilken sällhet skön att synas [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): GER

List of language codes

Authorship


See other settings of this text.


Hvilken fröjd att vara vacker,
Hvilken sällhet skön att synas!
Vore jag så mörk som mången,
Ful som flere andra flickor,
Fick jag ej i källor skåda,
Ej i bäckar se mitt anlet;
Källans skönhet kunde störas,
Bäckens silfver sotbesmittas.
Tordes knappt på ängen träda,
Att ej blomstren skulle skrämmas,
Blomma hviska tyst till blomma:
Är det nässlan, är det tisteln,
Kanske kardborrn sjelf, som kommer?


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

13. Welche Wonne schön zu scheinen

Language: German (Deutsch) after the Swedish (Svenska)

Authorship

 • Singable translation by Ture Rangström (1884 - 1947), "Welche Wonne schön zu scheinen"

Based on

See other settings of this text.


[--- This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. ---]

14. Tala, tala tycktes alla [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): GER

List of language codes

Authorship


See other settings of this text.


Hvem har nu gett vett åt vinden 
Gett åt luften ledig tunga, 
Röst och språk åt gårdens rönnar 
Och åt späda fogelskaran? 

Förr, när från min bädd hvar morgon 
Jag på loftets trappa trädde, 
Visste vinden blott att smeka, 
Rönnen blott att susa stilla, 
Qvittra blott förstod hvar fogel. 

Nu, när sist jag kom på gården 
Från mitt olyckssälla läger, 
Tala, tala tycktes alla, 
Vinden hviska: arma flicka! 
Fläkten susa: fallna flicka! 
Rönnen sucka: svikna flicka! 
Svalan sjöng: hvar är din stolthet? 
Sparfven: hvar är nu din glädje?


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

14. Reden, reden tun sie alle

Language: German (Deutsch) after the Swedish (Svenska)

Authorship

 • Singable translation by Ture Rangström (1884 - 1947), "Reden, reden tun sie alle"

Based on

See other settings of this text.


[--- This text is not currently
in the database but will be added
as soon as we obtain it. ---]

15. De fångna [ sung text checked 1 time]

Language: Swedish (Svenska)

Translation(s): FRE

List of language codes

Authorship


Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Captive", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission


På den röda elfvens botten 
Fiskade en gosse perlor, 
Fann en perla, blå som himlen 
Och som himlens stjerna rundad. 
Men en flicka låg i perlan, 
Och hon bad en bön och sade: 
"Offra upp din perla, gosse, 
Bryt mitt fängsel, låt mig fara, 
Och en tacksam blick i stället 
Vill jag för min frihet skänka." 

"Nej, vid Gud, min goda flicka, 
Perlan är för mycket dyrbar, 
Bär blott stilla du din boja, 
Mången bar en vida värre." 
Flickan bräckte sakta skalet; 
Morgonrodnan lik i fägring, 
Sköt hon upp vid gossens sida, 
Gyllne lockar skylde pannan, 
Rosens hy på kinden glödde. --
Stum, i hennes skönhet fången, 
Stod i trenne timmar gossen. 
När den tredje timman slagit, 
Bad han tyst en bön och sade: 
"Offra upp din skönhet, flicka, 
Bryt mitt fängsel, låt mig fara, 
Och en tacksam tår i stället 
Vill jag för min frihet skänka." 

"Nej, vid Gud, du gode gosse, 
Perlan är för mycket dyrbar. 
Bär blott stilla du din boja, 
Mången bar en vida värre."


Confirmed with Johan Ludvig Runebergs Samlada Skrifter, F. & G. Beijers Förlag, Stockholm, 1870; Akademiska Boktryckeriet, Ed. Berling, Uppsala 1870.


Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works