נער משרופשיר

Song Cycle by George Sainton Kaye Butterworth (1885 - 1916)

Word count: 475
Original language: Six Songs from A Shropshire Lad
1. Loveliest of trees [sung text not yet checked]
Loveliest of trees, the cherry now
Is hung with bloom along the bough,
And stands about the woodland ride
Wearing white for Eastertide.

Now, of my threescore years and ten,
Twenty will not come again,
And take from seventy [springs]1 a score,
It only leaves me fifty more.

And since to look at things in bloom
Fifty springs are little room,
About the [woodlands]2 I will go
To see the cherry hung with snow.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FRE French (Français) (Patricia Dillard Eguchi) , copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
 • HEB Hebrew (עברית) (Max Mader) , "היפה בעצים", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)
1 Manton: "years"
2 Steele: "woodland"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
by Alfred Edward Housman (1859 - 1936)
1. היפה בעצים
היפה בעצים, עכשיו עץ הדובדבן מקושט בפריחה לאורך ענפיו, ועומד לאורך המדרכה ביער לבוש לבן לכבוד הפסחא. היום, משבעים שנותיי, עשרים לא ישובו. ואם מורידים משבעים אביבים, עשרים, נותרים רק עוד חמישים. וכדי לצפות בצמחים פורחים חמישים אביבים פחות מדי. אסתובב ביערות לראות עצי הדובדבן מקושטים בשלג.

Authorship

 • Translation from English to Hebrew (עברית) copyright © 2014 by Max Mader, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.
  Contact: 

Based on


This text was added to the website: 2014-02-17
Line count: 12
Word count: 48

Translation © by Max Mader
2. When I was one-and-twenty [sung text not yet checked]
When I was one-and-twenty
 I heard [a wise man]1 say,
"Give crowns and pounds and guineas
 But not your heart away;
Give pearls away and rubies
 But keep your fancy free."
But I was one-and-twenty,
 No use to talk to me.

When I was one-and-twenty
 I heard him say again,
"The heart out of the bosom
 Was never given in vain;
'Tis paid with sighs a plenty
 And sold for endless rue."
And I am two-and-twenty,
 And oh, 'tis true, 'tis true.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FRE French (Français) (Patricia Dillard Eguchi) , copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) [singable] (Bertram Kottmann) , "Als ich war einundzwanzig", copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission
 • HEB Hebrew (עברית) (Max Mader) , "כאשר הייתי בן עשרים ואחת", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)
1 Steele: "an old man"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
by Alfred Edward Housman (1859 - 1936)
2. כאשר הייתי בן עשרים ואחת
כאשר הייתי בן עשרים ואחת, שמעתי אדם חכם אומר, "תן שקלים במאות ובאלפים, אבל אל תתן את לבבך. תן פנינים ואודמים, אבל שמור על החופש שלך." אבל הייתי בן עשרים ואחת. לא היה טעם לדבר אתי. כאשר הייתי בן עשרים ואחת, שמעתי אותו שוב אומר, "הלב מתוך החיק מעולם לא נמסר בחינם. הוא משולם באנחות רבות ונמכר בחרטה אינסוף." ואני בן עשרים ושתיים וזה אמת, זה אמת.

Authorship

 • Translation from English to Hebrew (עברית) copyright © 2014 by Max Mader, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.
  Contact: 

Based on


This text was added to the website: 2014-02-17
Line count: 16
Word count: 68

Translation © by Max Mader
3. Look not in my eyes [sung text checked 1 time]
Look not in my eyes, for fear
 They mirror true the sight I see,
And there you find your face too clear
 And love it and be lost like me.
One the long nights through must lie
 Spent in star-defeated sighs,
But why should you as well as I
 Perish? Gaze not in my eyes.

A Grecian lad, as I hear tell,
 One that many loved in vain,
Looked into a forest well
 And never looked away again.
There, when the turf in springtime flowers,
 With downward eye and gazes sad,
Stands amid the glancing showers
 A jonquil, not a Grecian lad.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FRE French (Français) (Patricia Dillard Eguchi) , copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
 • HEB Hebrew (עברית) (Max Mader) , "אל תביטי בעיניי", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
by Alfred Edward Housman (1859 - 1936)
3. אל תביטי בעיניי
אל תביטי בעיניי מחשש שהן משקפות אמיתית את המראה שאני רואה. ושם תמצאי פנייך ברור מדי ותאהבי אותן ותהיי אבודה כמוני. חייבים לשכב כל הלילה הארוך באנחות מתחת לכוכבים האדישים. אך מדוע עלייך כמוני למות? אל תביטי בעיניי. נער יווני, כפי שמספרים, אחד שרבים אהבו לשווא, הביט לתוך באר ביער ולעולם לא הסיר את מבטו. שם, כאשר הדשא צומח באביב, בעיניים מושפלים ומבט נוגה, עומד בין המטרים נרקיס אחד, לא נער יווני.

Authorship

 • Translation from English to Hebrew (עברית) copyright © 2014 by Max Mader, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.
  Contact: 

Based on


This text was added to the website: 2014-02-17
Line count: 16
Word count: 73

Translation © by Max Mader
4. Think no more, lad [sung text checked 1 time]
Think no more, lad; laugh, be jolly;
Why should men make haste to die?
Empty heads and tongues a-talking
Make the rough road easy walking,
And the feather pate of folly
Bears the falling sky.

Oh, 'tis jesting, dancing, drinking
Spins the heavy world around.
If young hearts were not so clever,
Oh, they would be young for ever;
Think no more; 'tis only thinking
Lays lads underground.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FRE French (Français) (Patricia Dillard Eguchi) , copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
 • HEB Hebrew (עברית) (Max Mader) , "אל תחשוב עוד", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
by Alfred Edward Housman (1859 - 1936)
4. אל תחשוב עוד
אל תחשוב עוד נער. צחק, שמח. מדוע חייבים ענשים למהר למות? ראשים ריקים, ולשונות מפטפטים מקלים על ההליכה בכביש המחוספס. והראש הנבוב של טיפשות מחזיק את השמיים הצונח. הו! זה צחוק, מחול, שתיה המסובבים את העולם הכבד. אם לבבות צעירים לא היו כה חכמים, הו! הם היו נשארים צעירים לנצח. אל תחשוב יותר. רק מחשבה משכיבה את הבחורים מתחת לאדמה.

Authorship

 • Translation from English to Hebrew (עברית) copyright © 2014 by Max Mader, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.
  Contact: 

Based on


This text was added to the website: 2014-02-17
Line count: 12
Word count: 61

Translation © by Max Mader
5. The lads in their hundreds [sung text checked 1 time]
The lads in their hundreds to Ludlow come in for the fair,
 There's men from the barn and the forge and the mill and the fold,
The lads for the girls and the lads for the liquor are there,
 And there with the rest are the lads that will never be old.

There's chaps from the town and the field and the till and the cart,
 And many to count are the stalwart, and many the brave,
And many the handsome of face and the handsome of heart,
 And few that will carry their looks or their truth to the grave.

I wish one could know them, I wish there were tokens to tell
 The fortunate fellows that now you can never discern;
And then one could talk with them friendly and wish them farewell
 And watch them depart on the way that they will not return.

But now you may stare as you like and there's nothing to scan;
 And brushing your elbow unguessed-at and not to be told
They carry back bright to the coiner the mintage of man,
 The lads that will die in their glory and never be old.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FRE French (Français) (Patricia Dillard Eguchi) , copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
 • HEB Hebrew (עברית) (Max Mader) , "הבחורים במאות", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
by Alfred Edward Housman (1859 - 1936)
5. הבחורים במאות
הבחורים במאות סרים ללדלו ליריד. אנשים מהמטבן, מהמסגריה, מהטחנה ומהדיר, הבחורים עבור הבחורות והבחורים עבור השתיה ישנם. ושם עם השאר, הבחורים שלא יהיו זקנים. יש בחורים מהעיר, מהשדה, מהכספת ומהעגלה, ורבים מלספור החסונים, ורבים יפי תואר ויפי לבב, וכמה שישאו את יופים והאמת שלהם לקבר. הלוואי שיכולנו להכיר אותם. הלוואי שהיו סימני היכר לברנשים המאושרים אשר אי אפשר להבחין בהם. ואז יכולנו לדבר אתם בידידות, לברכם לשלום לראות אותם ביציאה לדרך, ממנה לא יחזרו. אבל עכשיו תוכל לבהות כמה שתרצה, ואין מה לראות. ולנגוע בהם במרפק בלי תנחש ובלי שיסופר. הם יחזירו לטובע את זוהר מטבע של האדם, הבחורים שימותו בתהילתם ולעולם לא יזדקנו.

Authorship

 • Translation from English to Hebrew (עברית) copyright © 2014 by Max Mader, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.
  Contact: 

Based on


This text was added to the website: 2014-02-17
Line count: 28
Word count: 105

Translation © by Max Mader
6. Is my team ploughing [sung text checked 1 time]
"Is my team ploughing,
That I was used to drive
And hear the harness jingle
When I was man alive?"

Ay, the horses trample,
The harness jingles now;
No change though you lie under
The land you used to plough.

"Is football playing
Along the river-shore,
With lads to chase the leather,
Now I stand up no more?"

Ay, the ball is flying,
The lads play heart and soul;
The goal stands up, the keeper
Stands up to keep the goal. 

"Is my girl happy,
That I thought hard to leave,
And has she tired of weeping
As she lies down at eve?"

Ay, she lies down lightly,
She lies not down to weep:
Your girl is well contented.
Be still, my lad, and sleep.

"Is my friend hearty,
Now I am thin and pine,
And has he found to sleep in
A better bed than mine?"

Yes, lad, I lie easy,
I lie as lads would choose;
I cheer a dead man's sweetheart,
Never ask me whose.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FRE French (Français) (Patricia Dillard Eguchi) , "Mon attelage laboure-t-il ?", copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
 • HEB Hebrew (עברית) (Max Mader) , "האם הצמד שלי חורש", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
by Alfred Edward Housman (1859 - 1936)
6. האם הצמד שלי חורש
"האם הצמד שלי חורש שאני הייתי מוביל ושומע את צילצוך הריתמה כשהייתי עוד בחיים?" "כן, הסוסים דורכים, הריתמה עדיין מצלצל. אין שינוי למרות שאתה מונח מתחת האדמה שהיית חורש". "האם משחקים כדורגל לאורך שפת הנהר, והבחורים רצים אחרי הכדור, עכשיו שאינני עומד עוד?" "כן, הכדור אף, הבחורים משחקים במלוא המרץ. השער עומדת והשוער עומד לשמור על השער." "האם חברתי מאושרת שחשבתי שקשה לעזוב, והאם הפסיקה לבכות כשהיא שוכבת בערב?" "כן, היא שוכבת בקלות. היא אינה שוכבת לבכות. חברתך מאוד מבסוטה. תירגע, ידידי, ותישן" "האם חברי מאושר עכשיו שאני רזה ומתגעגע. האם הוא מצא לישון בה מיטה טובה משלי?" "כן, חבר, אני שוכב בנוח. אני שוכב כפי שבחורים בוחרים. אני משמח חברתו של אדם מת. אל תשאל של מי ..."

Authorship

 • Translation from English to Hebrew (עברית) copyright © 2014 by Max Mader, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.
  Contact: 

Based on


This text was added to the website: 2014-02-17
Line count: 32
Word count: 120

Translation © by Max Mader