אהבת אישה וחייה

Song Cycle by Robert Schumann (1810 - 1856)

Word count: 589
Original language: Frauenliebe und -Leben
1. Seit ich ihn gesehen [sung text checked 1 time]
Seit ich ihn gesehen,
 Glaub' ich blind zu sein;
Wo ich hin nur blicke,
 Seh' ich ihn allein;
Wie im wachen Traume
 Schwebt sein Bild mir vor,
Taucht aus tiefstem Dunkel,
 Heller nur empor.

Sonst ist licht- und farblos
 Alles um mich her,
Nach der Schwestern Spiele
 Nicht begehr' ich mehr,
Möchte lieber weinen,
 Still im Kämmerlein;
Seit ich ihn gesehen,
 Glaub' ich blind zu sein.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , copyright © 2020, (re)printed on this website with kind permission
 • CHI Chinese (中文) (Mei Foong Ang) , copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
 • DAN Danish (Dansk) (Maryanna Morthensen) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Daniel Platt) , "Since I saw him", copyright ©, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Kyle Gee) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Depuis que je l'ai vu", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission
 • HEB Hebrew (עברית) (Max Mader) (Tsippora Samberg) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • IRI Irish (Gaelic) [singable] (Gabriel Rosenstock) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Amelia Maria Imbarrato) , "Da quando lo vidi", copyright © 2007, (re)printed on this website with kind permission
 • NOR Norwegian (Bokmål) (Marianne Beate Kielland) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • RUS Russian (Русский) (Natalia Vyshynska) , "С тех пор, как я увидела его", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission

Confirmed with Gedichte von Adelbert von Chamisso, Neunzehnte Auflage (19th edition), Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1869, page 9.


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
by Adelbert von Chamisso (1781 - 1838)
1.
מאז ראיתיהו אני מאמינה שהוכיתי בסנוורים; לאן שאפנה מבטי רק הוא ניצב לנגד עיני. כמו בחלום בהקיץ דמותו תרחף לפני, מגיחה מן העלטה, עולה וזוהרת שבעתיים. אפל וחיוור כל אשר סביב לי, משחקי אחיותיי לא ימשכו עוד את ליבי. מוטב לי לבכות בחשאי בחדרי הקטן. מאז ראיתיהו אני מאמינה שהוכיתי בסנוורים.

Authorship

 • Translation from German (Deutsch) to Hebrew (עברית) copyright © 2014 by Max Mader and Tsippora Samberg, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.
  Contact: 

Based on


This text was added to the website: 2014-02-07
Line count: 16
Word count: 52

Translation © by Max Mader, Tsippora Samberg
2. Er, der Herrlichste von allen [sung text checked 1 time]
Er, der Herrlichste von allen,
 Wie so milde, wie so gut!
Holde Lippen, klares Auge,
 Heller Sinn und fester Muth.

So wie dort in blauer Tiefe,
 Hell und herrlich, jener Stern,
Also er an meinem Himmel,
 Hell und herrlich, [hoch]1 und fern.

Wandle, wandle deine Bahnen;
 Nur betrachten deinen Schein,
Nur in Demuth ihn betrachten,
 Selig [nur]2 und traurig sein!

Höre nicht mein stilles Beten,
 Deinem Glücke nur geweiht;
Darfst mich niedre Magd nicht kennen,
 Hoher Stern der Herrlichkeit!

Nur die Würdigste von allen
 [Soll]3 beglücken deine Wahl,
Und ich will die Hohe segnen,
 [Segnen]4 viele tausend Mal.

Will mich freuen dann und weinen,
 Selig, selig bin ich dann,
Sollte mir das Herz auch brechen,
 Brich, o Herz, was liegt daran.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , "Ell, el més esplèndid de tots", copyright © 2020, (re)printed on this website with kind permission
 • CHI Chinese (中文) (Mei Foong Ang) , "他, 是最崇高的", copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
 • DAN Danish (Dansk) (Maryanna Morthensen) , "Han, den dejligste af alle", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , "Hij, de heerlijkste van allen", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Daniel Platt) , "He, the most glorious of all", copyright ©, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English [singable] (Shula Keller) , "He, the best of all", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Kyle Gee) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Lui, le plus glorieux de tous", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission
 • HEB Hebrew (עברית) (Max Mader) (Tsippora Samberg) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Amelia Maria Imbarrato) , "Lui, il più splendido di tutti", copyright © 2007, (re)printed on this website with kind permission
 • NOR Norwegian (Bokmål) (Marianne Beate Kielland) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • RUS Russian (Русский) (Natalia Vyshynska) , "Он, прекраснейший из всех", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)

Confirmed with Gedichte von Adelbert von Chamisso, Neunzehnte Auflage (19th edition), Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1869, page 10.

Note: modernized spelling would change "Muth" to "Mut", and "Demuth" to "Demut"
1 Schumann: "hehr"
2 Loewe: "nun"
3 Schumann: "Darf"
4 omitted by Schumann

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
by Adelbert von Chamisso (1781 - 1838)
2.
הוא, המופלא מכולם, כה עדין, כה נלבב! נאות שפתיו, צלולות עיניו, מוחו מבריק, ליבו נועז. כמו שם, במעמקי הכחול, נוצץ, זוהר כאותו כוכב, כך הוא בעולמי, בוהק והדור, רחוק ונשגב. לך, לך לך לדרכך. תנני לצפות באורך בלבד, לצפות בו בענווה, להיות מאושרת ועצובה. אינך שומע תפילתי החרישית מוקדשת אך ורק לאושרך. לא תוכל להכירני, עלמה פשוטה אני ואתה כוכב מורם מעם! רק האישה הנעלה מכולן, רק היא לבחירתך תזכה. ואני אברך את הנערצה אלף פעם ועוד אלף. אשמח אז ובכה אבכה, מאושרת, מאושרת אהיה! ואם גם ליבי בי נשבר הישבר לב, למי איכפת דבר?

Authorship

 • Translation from German (Deutsch) to Hebrew (עברית) copyright © 2014 by Max Mader and Tsippora Samberg, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.
  Contact: 

Based on


This text was added to the website: 2014-02-07
Line count: 25
Word count: 97

Translation © by Max Mader, Tsippora Samberg
3. Ich kann's nicht fassen, nicht glauben [sung text checked 1 time]
Ich kann's nicht fassen, nicht glauben,
 Es hat ein Traum mich berückt;
Wie hätt' er doch unter allen
 Mich Arme erhöht und beglückt?

Mir war's, er habe gesprochen:
 Ich bin auf ewig dein --
Mir war's -- ich träume noch immer,
 Es kann ja nimmer so sein.

O laß im Traume mich sterben,
 Gewieget an seiner Brust,
Den [seligsten]1 Tod mich schlürfen
 In Thränen unendlicher Lust.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , copyright © 2020, (re)printed on this website with kind permission
 • CHI Chinese (中文) (Mei Foong Ang) , copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
 • DAN Danish (Dansk) (Maryanna Morthensen) , "Jeg kan ikke fatte det, ikke tro det", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Daniel Platt) , "I can't grasp it, nor believe it", copyright ©, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English [singable] (Shula Keller) , "I cannot, I dare not believe it", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Kyle Gee) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Je ne peux le comprendre ni le croire", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission
 • HEB Hebrew (עברית) (Max Mader) (Tsippora Samberg) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Amelia Maria Imbarrato) , "Non posso capirlo, non posso crederlo", copyright © 2007, (re)printed on this website with kind permission
 • NOR Norwegian (Bokmål) (Marianne Beate Kielland) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • RUS Russian (Русский) (Natalia Vyshynska) , "Не могу постигнуть, не могу поверить", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)

Confirmed with Gedichte von Adelbert von Chamisso, Neunzehnte Auflage (19th edition), Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1869, page 11.

Note: modernized spelling would change "Thränen" to "Tränen"
1 Austin, Wiseneder, and some editions of Schumann: "seligen"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
by Adelbert von Chamisso (1781 - 1838)
3.
לא אוכל הבין, גם לא להאמין! שבוייה אני בחלומי: איכה יכול הוא, מכל האחרות דווקא אותי, העלובה, לרומם ולהעניק לי אושר? נדמה לי שאמר "שלך אני לעד!" עודני בתוך חלום, כך זה נראה, כי לא יכול להיות שזה קורה! תנו לי למות כך, שרויה בחלום, על חזהו מתרפקת. תנו למוות המבורך לאספני אליו בדמעות אושר אין קץ.

Authorship

 • Translation from German (Deutsch) to Hebrew (עברית) copyright © 2014 by Max Mader and Tsippora Samberg, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.
  Contact: 

Based on


This text was added to the website: 2014-02-07
Line count: 12
Word count: 58

Translation © by Max Mader, Tsippora Samberg
4. Du Ring an meinem Finger [sung text checked 1 time]
Du Ring an meinem Finger,
 Mein [goldnes]1 Ringelein,
Ich drücke dich fromm an die Lippen,
 Dich fromm an das Herze mein.

Ich hatt' ihn ausgeträumet,
 Der Kindheit [friedlich schönen]2 Traum,
Ich fand allein mich, verloren
 Im öden, unendlichen Raum.

Du Ring an meinem Finger,
 Da hast du mich erst belehrt,
Hast meinem Blick erschlossen
 Des Lebens [unendlichen Werth]3.

Ich [werd']4 ihm dienen, ihm leben,
 Ihm angehören ganz,
Hin selber mich geben und finden
 Verklärt mich in seinem Glanz.

Du Ring an meinem Finger,
 Mein [goldnes]1 Ringelein,
Ich drücke dich fromm an die Lippen,
 Dich fromm an das Herze mein.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , copyright © 2020, (re)printed on this website with kind permission
 • CHI Chinese (中文) (Mei Foong Ang) , copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
 • DAN Danish (Dansk) (Maryanna Morthensen) , "Du ring på min finger", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , "Jij, ring hier aan mijn vinger", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Daniel Platt) , "Thou ring on my finger", copyright ©, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Kyle Gee) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Toi anneau à mon doigt", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission
 • HEB Hebrew (עברית) (Max Mader) (Tsippora Samberg) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Amelia Maria Imbarrato) , "Tu anello al mio dito", copyright © 2007, (re)printed on this website with kind permission
 • NOR Norwegian (Bokmål) (Marianne Beate Kielland) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • RUS Russian (Русский) (Natalia Vyshynska) , "Ты, кольцо на моём пальце", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)

Confirmed with Gedichte von Adelbert von Chamisso, Neunzehnte Auflage (19th edition), Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1869, pages 11-12.

Modernized spelling would change "Werth" to "Wert"
1 Schumann, Loewe: "goldenes"
2 Loewe: "friedlichen"
3 Schumann: "unendlichen, tiefen Wert"
4 Schumann: "will"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
by Adelbert von Chamisso (1781 - 1838)
4.
את, הטבעת על אצבעי, טבעת הפז הקטנה שלי, אצמידך בדבקות אל שפתי, בדבקות על לבבי. חלמתי על כך, חלום הילדות היפה, השלו. מצאתי עצמי בודדה, אבודה בחלל האין-סוף, בחלל הריק. את, הטבעת על אצבעי אותי לימדת לראשונה; פקחת את עיניי להבין את סוד החיים העמוק מיני קץ. ברצוני לשרתו, לחיות למענו, להיות כולי שלו להתמסר ולמצוא עצמי זוהרת באורו. את, הטבעת על אצבעי, טבעת הפז הקטנה שלי, אצמידך בדבקות אל שפתי, בדבקות על לבבי.

Authorship

 • Translation from German (Deutsch) to Hebrew (עברית) copyright © 2014 by Max Mader and Tsippora Samberg, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.
  Contact: 

Based on


This text was added to the website: 2014-02-07
Line count: 20
Word count: 75

Translation © by Max Mader, Tsippora Samberg
5. Helft mir, ihr Schwestern [sung text checked 1 time]
Helft mir, ihr Schwestern, 
Freundlich mich schmücken,
Dient der Glücklichen heute mir.
Windet geschäftig
Mir um die Stirne
Noch der blühenden Myrte Zier.

Als ich befriedigt,
Freudigen Herzens,
[Dem]1 Geliebten im Arme lag,
Immer noch rief er,
Sehnsucht im Herzen,
Ungeduldig den [heut'gen]2 Tag.

Helft mir, ihr Schwestern,
Helft mir verscheuchen
Eine thörichte Bangigkeit;
Daß ich mit klarem
Aug' ihn empfange,
Ihn, die Quelle der Freudigkeit.

Bist, mein Geliebter,
Du mir erschienen,
Giebst [du, Sonne, mir]3 deinen Schein?
Laß mich in Andacht,
Laß mich in Demuth,
[Mich]4 verneigen dem Herren mein.

Streuet ihm, Schwestern,
Streuet ihm Blumen,
[Bringt]5 ihm knospende Rosen dar.
Aber euch, Schwestern,
Grüß' ich mit Wehmuth,
Freudig scheidend aus eurer Schaar.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , "Ajudeu-me, germanes", copyright © 2020, (re)printed on this website with kind permission
 • CHI Chinese (中文) (Mei Foong Ang) , "幫幫我, 我的姊妹們", copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
 • DAN Danish (Dansk) (Maryanna Morthensen) , "Hjælp mig, søstre", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , "Help mij, mijn zusters", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Daniel Platt) , "Help me, ye sisters", copyright ©, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Kyle Gee) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Vous sœurs, aidez-moi", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission
 • HEB Hebrew (עברית) (Max Mader) (Tsippora Samberg) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Amelia Maria Imbarrato) , "Aiutatemi, sorelle", copyright © 2007, (re)printed on this website with kind permission
 • NOR Norwegian (Bokmål) (Marianne Beate Kielland) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • RUS Russian (Русский) (Natalia Vyshynska) , "Помогите мне, сёстры", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)

Confirmed with Gedichte von Adelbert von Chamisso, Neunzehnte Auflage (19th edition), Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1869, pages 12-13.

Modernized spelling would change "thörichte" to "törichte", "giebst" to "gibst", "Demuth" to "Demut", "Wehmuth" to "Wehmut", and "Schaar" to "Schar"
1 Schumann: "Sonst dem"
2 Loewe, Schumann: "heutigen"
3 Schumann: "du mir, Sonne,"
4 Loewe, Schumann: "Laß mich"
5 Schumann: "bringet"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
by Adelbert von Chamisso (1781 - 1838)
5.
עזורנה לי, אחיותיי, לייפות עצמי באהבה. שרתוני, המאושרת, היום. עיטרו נא למצחי זר הדס פורח. כאשר שכבתי בחדווה ובלב שוקק בזרועות אהובי, הוא עוד זעק, כי ליבו עוד ערג בקוצר רוח, ליום זה מן הימים. עזורנה לי, אחיותיי, להסיר מלבי דאגה נואלת, כך שאוכל בטוהר לקבלנו, אותו, את מקור השמחה. ואהובי, כאשר יבוא לקחתני, האם תזרחי עלי, השמש? תנו לי, במסירות, תנו לי, בפשטות, לכרוע ברך לפני אדוני. פזרו עליו, אחיות יקרות פזרו עליו פרחים. הביאו לו ניצני וורדים. אבל אתכן, אחיותיי, אברך בעצב, בשמחה אפרד מחבורתכן.

Authorship

 • Translation from German (Deutsch) to Hebrew (עברית) copyright © 2014 by Max Mader and Tsippora Samberg, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.
  Contact: 

Based on


This text was added to the website: 2014-02-07
Line count: 30
Word count: 88

Translation © by Max Mader, Tsippora Samberg
6. Süßer Freund, du blickest [sung text checked 1 time]
Süßer Freund, du blickest
 Mich verwundert an,
Kannst es nicht begreifen,
 Wie ich weinen kann;
Laß der feuchten Perlen
 Ungewohnte Zier
[Freudenhell erzittern
 In den Wimpern mir]1.

Wie so bang mein Busen,
 Wie so wonnevoll!
Wüßt' ich nur mit Worten,
 Wie ich's sagen soll;
Komm und [birg]2 dein Antlitz
 Hier an meiner Brust,
Will in's Ohr dir flüstern
 Alle meine Lust.

[ ... ]

Weißt du nun die Thränen,
 Die ich weinen kann?
Sollst du nicht sie sehen,
 Du geliebter Mann;
Bleib' an meinem Herzen,
 Fühle dessen Schlag,
Daß ich fest und fester
 Nur dich drücken mag.

Hier an meinem Bette
 Hat die Wiege Raum,
Wo sie still verberge
 Meinen holden Traum;
Kommen wird der Morgen,
 Wo der Traum erwacht,
Und daraus dein Bildniß
 Mir [entgegen lacht]3.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , copyright © 2020, (re)printed on this website with kind permission
 • CHI Chinese (中文) (Mei Foong Ang) , copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
 • DAN Danish (Dansk) (Maryanna Morthensen) , "Søde ven, du ser", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , "Lieve vriend, wat kijk je", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Daniel Platt) , "Sweet friend, thou gazest", copyright ©, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Kyle Gee) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Doux ami, étonné", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission
 • HEB Hebrew (עברית) (Max Mader) (Tsippora Samberg) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • IRI Irish (Gaelic) [singable] (Gabriel Rosenstock) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Amelia Maria Imbarrato) , "Dolce amico, tu", copyright © 2007, (re)printed on this website with kind permission
 • NOR Norwegian (Bokmål) (Marianne Beate Kielland) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • RUS Russian (Русский) (Natalia Vyshynska) , "Милый друг, ты смотришь", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)

Confirmed with Gedichte von Adelbert von Chamisso, Neunzehnte Auflage (19th edition), Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1869, pages 13-14.

Modernized spelling would change "Thränen" to "Tränen" and "Bildniß" to "Bildnis".
1 Schumann: "Freudig hell erzittern / In dem Auge mir"
2 Loewe: "bring"
3 Loewe: "entgegenlacht"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
by Adelbert von Chamisso (1781 - 1838)
6.
רע חביב, אתה מביט בי בפליאה. לא תוכל הבין איכה זה יכולה אני לבכות. תן לפניני הדמעות, כעיטור מופלא, לרטוט בגיל קורן בעיניי. עד כמה נרגש חיקי, עד כמה מאושר. לו רק ידעתי לבטא זאת במילים! בוא, הסתר פניך על שדיי. רוצה אני ללחוש באוזנך ולספר על אושרי. [ ... ] כאן, סמוך למיטתי תעמוד העריסה, מגנה ברוגע על חלומי הקסום. ועם הגיע בוקר עת ייעור החלום דמותך תחייך אלי.

Authorship

 • Translation from German (Deutsch) to Hebrew (עברית) copyright © 2014 by Max Mader and Tsippora Samberg, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.
  Contact: 

Based on


This text was added to the website: 2014-02-07
Line count: 32
Word count: 96

Translation © by Max Mader, Tsippora Samberg
7. An meinem Herzen, an meiner Brust [sung text checked 1 time]
An meinem Herzen, an meiner Brust,
Du meine Wonne, du meine Lust!

Das Glück ist die Liebe, die Lieb' ist das Glück,
Ich [hab' es]1 gesagt und nehm's nicht zurück.

Hab' [überglücklich]2 mich geschätzt
Bin überglücklich aber jetzt.

Nur die da säugt, nur die da liebt
Das Kind, dem sie die Nahrung giebt;

Nur eine Mutter weiß allein,
Was lieben heißt und glücklich sein.

O, wie bedaur' ich doch den Mann,
Der Mutterglück nicht fühlen kann!

[Du schauest mich an und lächelst dazu,
Du lieber, lieber Engel, du!]3

An meinem Herzen, an meiner Brust,
Du meine Wonne, du meine Lust!

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , copyright © 2020, (re)printed on this website with kind permission
 • CHI Chinese (中文) (Mei Foong Ang) , copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
 • DAN Danish (Dansk) (Maryanna Morthensen) , "Ved mit hjerte, ved mit bryst", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , "Hier in mijn armen, hier aan mijn borst", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Daniel Platt) , "At my heart, at my breast", copyright ©, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Kyle Gee) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Sur mon cœur, sur mon sein", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission
 • HEB Hebrew (עברית) (Max Mader) (Tsippora Samberg) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Amelia Maria Imbarrato) , "Sul mio cuore, sul mio petto", copyright © 2007, (re)printed on this website with kind permission
 • NOR Norwegian (Bokmål) (Marianne Beate Kielland) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • RUS Russian (Русский) (Natalia Vyshynska) , "В моём сердце, в моей груди", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)

Confirmed with Gedichte von Adelbert von Chamisso, Neunzehnte Auflage (19th edition), Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1869, pages 14-15.

Modernized spelling would change "giebt" to "gibt"
1 Loewe: "hab's"
2 Schumann: "überschwenglich"
3 Schumann: order of lines reversed.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
by Adelbert von Chamisso (1781 - 1838)
7.
על לוח ליבי, על שדיי אתה אורי, אתה משוש חיי! השמחה היא האהבה, האהבה היא השמחה. כך אמרתי ולא אחזור בי! ראיתי עצמי שמחה אך עתה אני הוזה, מרחפת מאושר רק זו המיניקה, זו המעניקה חלבה לילדה האהוב, רק היא היודעת את סוד האושר והאהבה. הו, מה צר לי על הגבר אשר לא יוכל לחוש את אושרה של האם! מלאכי האהוב מביט בי וחיוך על פניו. על לוח ליבי, על שדיי, אתה אורי, אתה משוש חיי!

Authorship

 • Translation from German (Deutsch) to Hebrew (עברית) copyright © 2014 by Max Mader and Tsippora Samberg, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.
  Contact: 

Based on


This text was added to the website: 2014-02-07
Line count: 16
Word count: 77

Translation © by Max Mader, Tsippora Samberg
8. Nun hast du mir den ersten Schmerz getan [sung text checked 1 time]
Nun hast du mir den ersten Schmerz gethan,
 Der aber traf.
Du schläfst, du harter, unbarmherz'ger Mann,
 Den Todesschlaf.

Es blicket die Verlass'ne vor sich hin,
 Die Welt ist leer.
Geliebet hab' ich und gelebt, ich bin
 Nicht lebend mehr.

Ich zieh' mich in mein Inn'res still zurück,
 Der Schleier fällt,
Da hab' ich dich und mein [vergang'nes]1 Glück,
 Du meine Welt!

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , copyright © 2020, (re)printed on this website with kind permission
 • CHI Chinese (中文) (Mei Foong Ang) , copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
 • DAN Danish (Dansk) (Maryanna Morthensen) , "Nu har du såret mig for første gang", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , "Nu heb je mij voor 't eerst verdriet gedaan", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Daniel Platt) , "Now thou hast given me, for the first time, pain", copyright ©, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Kyle Gee) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Là, pour la première fois, tu m'as fait mal", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission
 • HEB Hebrew (עברית) (Max Mader) (Tsippora Samberg) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Amelia Maria Imbarrato) , "Ora per la prima volta mi hai fatto male", copyright © 2007, (re)printed on this website with kind permission
 • NOR Norwegian (Bokmål) (Marianne Beate Kielland) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • RUS Russian (Русский) (Natalia Vyshynska) , "Нынче ты впервые причинил мне боль", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)

Confirmed with Gedichte von Adelbert von Chamisso, Neunzehnte Auflage (19th edition), Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1869, pages 15-16.

Note: modernized spelling would change "gethan" to "getan".

Note (provided by Iain Sneddon) : Loewe's song is not part of his opus 60. His song cycle titled Frauenliebe ends peacefully with married bliss: 'Du meine wonne, du mein Lust!'. Loewe happened to set the remaining poems (this one was only a sketch) and Max Runze was correct to include these unpublished songs in his complete edition in the positions they would have occupied if Loewe had wanted to include them, so they may be considered to be part of the extended cycle, but not opus 60.

1 Loewe, Schumann: "verlornes"

Research team for this text: Emily Ezust [Administrator] , Bertram Kottmann
by Adelbert von Chamisso (1781 - 1838)
8.
פגעת בי עתה, זו הפעם הראשונה, וזה צורב כל כך! אתה ישן, איש קשוח וחסר לב, נם תנומת מוות. נטושה, מביטה אני היישר לפניי. העולם מרוקן. אהבתי וחייתי. איני חייה עוד. בדממה אתכנס לתוך עצמי. הצעיף נושר. שם אמצא אותך ואת אושרי האבוד. אתה עולמי!

Authorship

 • Translation from German (Deutsch) to Hebrew (עברית) copyright © 2014 by Max Mader and Tsippora Samberg, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.
  Contact: 

Based on


This text was added to the website: 2014-02-07
Line count: 12
Word count: 46

Translation © by Max Mader, Tsippora Samberg