by Robert Burns (1759 - 1796)
Translation by Jan Kasprowicz (1860 - 1926)

Scots, wha hae wi' Wallace bled
Language: Scottish (Scots) 
Available translation(s): FRE
Scots, wha hae wi' Wallace bled, 
Scots, wham Bruce has aften led, 
Welcome to your gory bed
Or to victorie! 

Now's the day, and now's the hour :
See the front o' battle lour,
See approach proud Edward's power –
Chains and slaverie! 

Wha will be a traitor knave? 
Wha can fill a coward's grave? 
Wha sae base as be a slave? 
Let him turn and flee! 

Wha, for Scotland's King and Law, 
Freedom's sword will strongly draw, 
Free-man stand, or free-man fa', 
Let him on wi' me! 

By oppression's woes and pains,
By your sons in servile chains,
We will drain our dearest veins 
But they shall be free! 

Lay the proud usurpers low! 
Tyrants fall in every foe! 
Liberty's in every blow!
Let us do or die!

About the headline (FAQ)

Confirmed with The Complete Poetical Works of Robert Burns, Cambridge edition, Boston and New York, Houghton Mifflin Company, 1897, page 285.


Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • CZE Czech (Čeština) (Josef Václav Sládek) , "Před bitvou u Bannockburnu"
  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
  • POL Polish (Polski) (Jan Kasprowicz) , "Bruce’a odezwa do wojsk pod Bannockburn", Warsaw, first published 1907


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 24
Word count: 129

Bruce’a odezwa do wojsk pod Bannockburn
Language: Polish (Polski)  after the Scottish (Scots) 
Szkoci, coście lali krew
Na Uollesa mężny zew,
Dziś was wzywa Brus: jak lew
Niechaj walczy każdy z was!

Oto chwila, oto dzień,
Aby wroga wyciąć w pień:
Edward ciągnie, z nim, jak cień,
I niewoli idzie czas!


Któżby chętny był do zdrad?
Któżby w nędzny grób się kładł?
Któż kajdanom będzie rad?
Tchórzu! zdrajco! rzućcie nas!

Kto za kraj i króla rzecz
Gotów ostry wyjąć miecz,
Ten mi druhem, inni precz!
Władni męże! ze mną wraz!

Na ciemięstwa ból i trud!
Na ginący w jarzmie lud!
Lejmy krew i dziś, jak wprzód!
Wolnym nie chce być li płaz!

Niech zuchwały ginie wróg!
Z nim się tyran wali z nóg!
Wolnym ten, kto wroga zmógł:
Wawrzyn brać, lub paść, jak las!

Confirmed with Poeci angielscy, Warszawa, Księgarnia H. Antenberga, W. L. Anczyc i S-ka, 1907.


Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Andrew Schneider [Guest Editor]

This text was added to the website: 2019-08-16
Line count: 24
Word count: 121