Translation Singable translation by Guido (Pieter Theodoor Jozef) Gezelle (1830 - 1899)

Dies irae
Language: Latin 
Available translation(s): CAT
Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla:
teste David cum Sibylla.
 
Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus!
 
Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum.
 
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.
 
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.
 
Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet apparebit:
nil inultum remanebit.
 
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit securus?
 
Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me fons pietatis.
 
Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae:
ne me perdas illa die.
 
Quaerens me, sedisti lassus:
redemisti Crucem passus:
tantus labor non sit cassus.
 
Juste judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.
 
Ingemisco, tamquam reus:
culpa rubet vultus meus:
supplicanti parce, Deus.
 
Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
 
Preces meae non sunt dignae:
sed tu bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.
 
Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.
 
Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis:
voca me cum benedictis.
 
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis:
gere curam mei finis.
 
Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus.
 
[Huic ergo parce, Deus:]1
[pie Jesu Domine,
dona eis requiem. Amen.]2

B. Britten sets stanzas 1-4 in (at least) one setting - see below for more information
B. Britten sets stanzas 5-8 in (at least) one setting - see below for more information
B. Britten sets stanzas 9-10, 12-13, 15-17 in (at least) one setting - see below for more information
B. Britten sets stanzas 1-2, 18-19 in (at least) one setting - see below for more information
B. Britten sets stanza 19 in (at least) one setting - see below for more information

View original text (without footnotes)
1 Britten: this line is omitted after the line "To break earth's sleep at all?"
2 Britten: these lines are omitted before the lines "Move him, Move him into the sun", but appear at the last line of this movement.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


This text (or a part of it) is used in a work

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Lau Kanen [Guest Editor]

This text was added to the website: 2014-06-22
Line count: 57
Word count: 210

Kwade dag (Dies irae)
Language: Dutch (Nederlands)  after the Latin 
Kwade dag die al de dagen
Eens lijk asse weg zult vagen,
Zo ’t Sibille en David zagen!
 
Welk een gruwel zal ’t niet wezen,
Als de Rechter, opgerezen,
’t Goed zal uit het kwade lezen.
 
Wondere trompetrumoeren
Zullen al de graven roeren1,
Al die dood zijn troonwaarts voeren.
 
Stom zal staan de Dood en ’t Leven,
Als de doden antwoord geven,
Staan en voor de Rechter beven.
 
‘r Zal een boek te voorschijn komen
Waarin ‘t al staat opgenomen
Dat het oordeel Gods moet schromen2,
 
Als de Rechter, neergezeten,
Al ’t verdoken3 kwaad zal weten,
Straffen ende niets vergeten.
 
Wie zal dan toch mijn verweer zijn,
Wat mijn voorspraak of begeer zijn,
Als de goeden zelf verveerd4 zijn?
 
Koning, schrikbaar en grootmachtig,
Bron van goedheid, nederslachtig
Bid ik U, weest mij indachtig!
 
Jesu, wilt toch wel gedenken:
Als5 Gij mij kwaamt ’t leven schenken,
Was ‘t om me op die dag te krenken?
 
Jesu, moe van ’t zoeken naar mij,
Hebt Ge  ’t kruis geleên6 en daar mij
Eens zo dier7 gekocht: ach, spaart mij.
 
Schoon8 ’t uw recht zij van9 te wreken,
Wilt mij vrij van zonden spreken,
Eer die dag komt aan te breken!
 
‘k  Zuchtte als een ter dood verwezen,
Maar mijn schaamrood schuldig wezen
Hoopt op uw barmhartig wezen;
 
Werd Maria ’t eeuwig leven, 
Werd de moord’naar hoop gegeven,
Hopen durf ik ook, en beven.
 
Heer, onwaardig is mijn bede;
Doch laat me, uit goedgunstigheden10,
Vrij van ’t vuur der eeuwigheden!
 
Laat mij bij uw schaapkens weiden,
Wilt mij van de bokken scheiden
En ter rechter hand geleiden.
 
Moet Gij dan vermaledijden11
In het eeuwig vuur doen lijden,
Roept tot mij: ‘Gebenedijde!’
 
Want ik kom al jammerklagen,
’t Hart als asse rouw geslagen, 
Hulpe in mijn doodsstrijd vragen.
 
Dag van weedom en van boeten,
Als gij zult verrijzen moeten
En gerecht zijn12 om uw zonden,
 
Mens, God spare u in die stonden!
Zoete Here Jesu mijn,
Laat ze in rust en vrede zijn,
In alle eeuwen!  Amen.

View original text (without footnotes)
De spelling is hier en daar gemoderniseerd: 1 In beroering brengen
2 Vrezen
3 Verborgen
4 Vervaard, bang
5 Toen
6 Geleden
7 Duur
8 Ofschoon
9 Om
10 Medelijden, goedertierenheid
11 Veroordeelden, zondaars
12 Berecht worden

Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Lau Kanen [Guest Editor]

This text was added to the website: 2014-06-22
Line count: 58
Word count: 332