Translation © by Lau Kanen

Bußlied
Language: German (Deutsch) 
Available translation(s): CAT DUT ENG FRE ITA ITA
An dir, allein an dir hab ich gesündigt,
Und übel oft vor dir getan.
Du siehst die Schuld, die mir den Fluch verkündigt;
Sieh, Gott, auch meinen Jammer an.

Dir ist mein Flehn, mein Seufzen nicht verborgen,
Und meine Tränen sind vor dir.
Ach Gott, mein Gott, wie lange soll ich sorgen?
Wie lang entfernst du dich von mir?

Herr, handle nicht mit mir nach meinen Sünden,
Vergilt mir nicht nach meiner Schuld.
Ich suche dich, laß mich dein Antlitz finden,
Du Gott der Langmut und Geduld.

Früh wollst du mich mit deiner Gnade füllen,
Gott, Vater der Barmherzigeit.
Erfreue mich um deines Namens willen,
Du bist mein Gott, der gern erfreut.

Laß deinen Weg mich wieder freudig wallen
Und lehre mich dein heilig Recht
Mich täglich tun nach deinem Wohlgefallen;
Du bist mein Gott, ich bin dein Knecht.

Herr, eile du, mein Schutz, mir beizustehen,
Und leite mich auf ebner Bahn.
Er hört mein Schrei'n, der Herr erhört mein Flehen
Und nimmt sich meiner Seele an.

C. Bach sets stanzas 1-3, 6

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Jordi López Jové) , "Cançó de penitencia", copyright © 2020, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , "Boetelied", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Emily Ezust) , "Song of penance", copyright ©
 • FRE French (Français) (Angelika Frenzel) , "Chant de pénitence", copyright © 2003, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Amelia Maria Imbarrato) , "Canto di penitenza", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Marco Crosetto) , "Inno di penitenza", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 24
Word count: 167

Boetelied
Language: Dutch (Nederlands)  after the German (Deutsch) 
Voor u, alleen voor u heb ik gezondigd
En kwaad vaak jegens u gedaan.
Gij ziet de schuld, die mij de vloek aankondigt,
Zie, God, ook mijn ellende aan.
 
U is mijn nood, mijn zuchten niet verborgen,
En al mijn tranen, die ziet gij.
Ach God, mijn God, hoe lang blijf ik in zorgen?
Hoe lang houdt gij u ver van mij?
 
Heer, handel niet met mij naar al mijn zonden,
Vergeld mij niet conform mijn schuld.
Ik zoek u zeer, geef u aan mij gevonden,
Gij, God van meelij en geduld.
 
Gij wilt al lang mij met genade stillen,
God, Vader van barmhartigheid.
Geef mij dus vreugd, uw grote naam ter wille,
Gij zijt mijn God, die graag verblijdt.
 
Laat blij uw weg mij volgen weer, de smalle
En leer mij ook uw heilig recht1,
Daag’lijks te doen volgens uw welgevallen;
Gij zijt mijn God, ik ben uw knecht.
 
Heer, haast u toch, een hand mij toe te steken,
En leid mij voort op vlakke baan.
Hij hoort mijn kreet, de Heer verhoort mijn smeken
En neemt mijn ziel in liefde aan.

View original text (without footnotes)
1 Beethoven herhaalt ‘uw heilig recht’

Authorship:

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2014 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

  Lau Kanen.  Contact: boudewijnkanen (AT) gmail (DOT) com


  If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based on:

 

This text was added to the website: 2014-08-04
Line count: 24
Word count: 183