Translation by Anonymous / Unidentified Author

Jungfrun under lind
Language: Swedish (Svenska)  after the Danish (Dansk) 
I våren knoppas en lind så grön
med rosor och marsviol,
Där under sitter en jungfru skön
och sömmar i klaran sol.
 
Själv är hon liksom en sol i vår
som äpplet är hennes kind,
när hon vid spegeln slår ut sitt hår,
det faller som blomster från lind.
 
Som solen fångas av lindens blad
så fängslas hon håg och sinn,
så har hon mig bundit med trolska kvad,
och tagit mitt hjärta, mitt hjärta in.

Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Ferdinando Albeggiani

This text was added to the website: 2010-01-28
Line count: 12
Word count: 76