by Charles Baudelaire (1821 - 1867)
Translation by Jaroslav Vrchlický (1853 - 1912)

Que diras‑tu ce soir, pauvre âme...
Language: French (Français) 
Que diras-tu ce soir, pauvre âme solitaire,
Que diras-tu, mon cœur, cœur autrefois flétri,
A la très-belle, à la très-bonne, à la très-chère,
Dont le regard divin t'a soudain refleuri ?

- Nous mettrons notre orgueil à chanter ses louanges :
Rien ne vaut la douceur de son autorité ;
Sa chair spirituelle a le parfum des Anges,
Et son œil nous revêt d'un habit de clarté.

Que ce soit dans la nuit et dans la solitude,
Que ce soit dans la rue et dans la multitude,
Son fantôme dans l'air danse comme un flambeau.

Parfois il parle et dit : " Je suis belle, et j'ordonne
Que pour l'amour de moi vous n'aimiez que le Beau.
Je suis l'Ange gardien, la Muse et la Madone. "

About the headline (FAQ)

Confirmed with Les Fleurs du mal, Spleen et Idéal, Paris: Poulet-Malassis et de Broise, 1857, pages 87-88. Note: this was number 37 in the first edition of Les Fleurs du mal but number 42 or 43 in subsequent editions.

First published in La Revue de Paris, January 15, 1855.


Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Research team for this text: Emily Ezust [Administrator] , Poom Andrew Pipatjarasgit [Guest Editor]

This text was added to the website: 2017-05-04
Line count: 14
Word count: 127

Co řekneš večer dnes, má duše osamělá
Language: Czech (Čeština)  after the French (Français) 
Co řekneš večer dnes, má duše osamělá,
co řekneš, srdce mé, dřív zdráno tolikrát,
nejdražší, nejkrasší, nejlepší, kterou směla,
jak na ni pohlédla, v květ nový duše vzplát?

— Své pýše řekneme, by její chvály pěla,
nic není sladčího než její přísný řád;
pleť její duchová andělskou vůni měla,
zrak její obléká nás v světla nový šat.

Ó budiž v noci to a budiž o samotě,
ó buď to v ulici a v hlučném davů hřmotě,
zjev její tančí vždy jak v tmě pochodeň jasu.

Dí někdy: „Krásná jsem, dle lásky zákona,
já nařizuji vám jen milovati Krásu,
jsemť strážný Anděl váš, jsem Musa, Madonna!“

About the headline (FAQ)

Confirmed with BAUDELAIRE, Charles. Výbor z Květů zla translated by Jaroslav Vrchlický, Praha : Otto, 1927, pages 29–30.


Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Andrew Schneider [Guest Editor]

This text was added to the website: 2019-07-15
Line count: 14
Word count: 105