by Johan Ludvig Runeberg (1804 - 1877)

Store Skapare, förlåt det
Language: Swedish (Svenska) 
Available translation(s): FIN
Store Skapare, förlåt det,
Se ej, gode Gud, med vrede,
Att så ofta i ditt tempel
Jag på honom äfven tänker!
Hundra vägar har min tanke,
Tusen att till honom hinna.
Blott det sämsta leder bortåt,
Allt det bättre för till honom.
Kort från dagens ljus är vägen,
Gen från nattens stjärneskara,
Hvarje blomma stakar stigen,
Hvarje träd är vägamärke.
Men när dig min tanke hunnit,
Är den nästan ren hos honom.

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in German (Deutsch), a translation by Ture Rangström (1884 - 1947) , "Hundert Weg' zieht mein Gedanke" FIN ; composed by Ture Rangström.

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Ajatuksellani on sata tietä", copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Peter Donderwinkel

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 14
Word count: 72