Translation Singable translation by Eugen von Enzberg (1858 - 1908)

Paa fyste Strengen IV
Language: Norwegian (Nynorsk) 
Available translation(s): FRE
Paa andre Aare eg gjeng og gronar,
og endaa tykkj' eg det lite monar.
Det er ei Gjente eg tenkjer paa,
dei Tankan kann eg 'kje koma fraa.

Eg veit 'kje eingong um ho er vene';
ho gjenge berre i Bygdom tener.
Eg veit 'kje koss ho kann verte sjaa,
men eg veit ho er till aa lita paa.

Eg er ein Gut baade snaal og plente 
og ho den uvandast Bondegjente,
ho gjeng og trælar i Vesaldom,
men det veit eg er daa inga Skam.

Nei mi er Skamma, som so mun svive 
og aldri viss paa meg sjölv kann blive.
Aa gjev eg snart det maatt' finne ut 
og so faa sleppe mi lange Sut.

For visst det er, at eg Sut maa berra,
og allstött noko i Hjarta skjerre.
Skuld alle hava det som eg 
daa Kjærlegheita var vanskeleg.

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • DAN Danish (Dansk) [singable] (Eugen von Enzberg) , "Paa den første stræng IV", first published 1897
  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Sur la première corde IV", copyright © 2017, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-07-30
Line count: 20
Word count: 142

Paa den første stræng IV
Language: Danish (Dansk)  after the Norwegian (Nynorsk) 
Jeg gaar og grunder paa andre Aaret,
men frem til Klarhed jeg ej blir baaret.
Det er en Jente, jeg grunder paa,
fra hende Tankerne ej vil gaa.

Jeg ved ej engang om hun er vakker;
sit Bröd hun tjener i Bygden, Stakker; 
jeg ved ej hvordan hun er at se 
men hendes Sind det er rent som Sne.

Jeg er en Gut baade kjæk og rige,
og hun er tarvelig Bondepige.
Hun gaar og træller i tunge Kaar,
men Skam af det hun vel ikke faar.

Nej min er Skammen, som slig mon svive
og ikke vis paa mig selv kan blive.
Gid snart jeg blev paa mig selv saa klar,
at Sorg og Spörgsmaal de borte var.

For vist det er, at jeg Sorgen bærer,
og stedse noget i Hjærtet skjærer.
Skulde alle have det slig som mig,
da Kjærligheden blev vanskelig.

From the Sinding score.

Authorship:

Based on:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

    [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-07-30
Line count: 20
Word count: 144