by Klaus Groth (1819 - 1899)

Prinzessin
Language: Plattdeutsch 
Se weer as en Pöppen, so smuck un so kleen,
Se seet mi in Schummern to dröm oppe Kneen,
Se fat mi de Hand un ik strak er Gesicht,
Vertell ik er jümmer de ole Geschicht:

"Dar weer en Prinzessin, de seet in en Bur,
Harr Haar as en Gold, un seet jümmer un lur:
Do keem mal en Prinz, un de hal er herut,
Un he war de König un se war de Brut."

Un gau is se wussen, un nu is se grot!
Se sitt mi in Schummern noch still oppen Schot,
Se hollt mi de Hand un ik küss er Gesicht,
Vertell ik er jümmer de ole Geschicht:

"Dar weer en Prinzessin, de seet bi en Bur,
Harr Haar as en Gold, un seet jümmer un lur;
Do keem mal en Prinz, un de hal er herut,
Un ik bün de König un du büst de Brut!"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Sharon Krebs [Guest Editor]

This text was added to the website: 2009-11-14
Line count: 16
Word count: 150