Translation © by Lau Kanen

Credo in unum Deum
Language: Latin 
Available translation(s): DUT
Credo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem,
Factórem cæli et terræ,
Visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum Iesum Christum,
Fílium Dei Unigénitum,
Et ex Patre natum ante ómnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lúmine, 
Deum verum de Deo vero,
Génitum, non factum, 
consubstantiálem Patri:
Per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines et propter nostram salútem
Descéndit de cælis.
Et incarnátus est de Spíritu Sancto
Ex María Vírgine, et homo factus est.
[Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto;
Passus, et sepúltus est,
Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras,
Et ascéndit in cælum, 
sedet ad déxteram Patris.
Et íterum ventúrus est cum glória,
Iudicáre vivos et mórtuos,
Cuius regni non erit finis.
Et in Spíritum Sanctum, 
Dóminum et vivificántem:
Qui ex Patre Filióque procédit.
Qui cum Patre et Fílio simul 
adorátur et conglorificátur:
Qui locútus est per prophétas.
Et unam, sanctam, cathólicam 
et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
Et vitam ventúri sæculi. Amen.]1

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
1 omitted by Mozart in K. 427.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • DUT Dutch (Nederlands) (Lau Kanen) , copyright © 2019, (re)printed on this website with kind permission


Research team for this text: Emily Ezust [Administrator] , Guy Laffaille [Guest Editor]

This text was added to the website: 2010-10-09
Line count: 35
Word count: 163

Ik geloof in één God
Language: Dutch (Nederlands)  after the Latin 
Ik geloof in één God, 
de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde, 
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God, 
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht, 
ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, 
één in wezen met de Vader, 
door wie alles geschapen is.
Die voor ons mensen en omwille van ons heil 
uit de hemel is neergedaald.
En het vlees heeft aangenomen door de heilige Geest
uit de Maagd Maria, en is mens geworden;
[Die voor ons ook werd gekruisigd onder Pontius Pilatus,
heeft geleden en is begraven.
En hij verrees op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgestegen ten hemel; 
zit aan de rechterhand van de Vader.
En Hij zal wederkomen in heerlijkheid,
om te oordelen levenden en doden.
Hij wiens rijk geen einde zal hebben.
En in de heilige Geest, 
die Heer is en het leven geeft;
die voortkomt uit de Vader en de Zoon,
die met de Vader en de Zoon 
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
En in de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
En ik verwacht de opstanding van de doden,
En het leven van de komende tijd. Amen.]1 

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)

Translations of title(s):
"Credo" = "Ik geloof"
"Nicene Creed" = "Geloofsbelijdensi van Nicea-Constantinopel"

1 [...] Door Mozart in KV. 427 weggelaten.
Deze vertaling komt grotendeels overeen met de Nederlandse vertaling die in de rooms-katholieke Kerk gebruikt wordt.

Authorship

  • Translation from Latin to Dutch (Nederlands) copyright © 2019 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

    Lau Kanen.  Contact: boudewijnkanen (AT) gmail (DOT) com


    If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based on

 

This text was added to the website: 2019-04-22
Line count: 34
Word count: 221