by Ernst Josephson (1851 - 1906)

Jag är ett träd
Language: Swedish (Svenska) 
Available translation(s): FIN FRE
Jag är ett träd, som lofvat godt och säkert hållit vid,
om storm ej plundrat mig på blad midt i min sommars tid.

Nu sträcker nakna grenar jag förtviflad opp mot skyn,
fast allt omkring bär sommarns färg och ter en härlig syn.

O, när skall jag mig dölja få, när unnas jag att dö?
O, hvad jag längtar efter dig, du kalla, hvita snö!

Confirmed with Ernst Josephson, Svarta Rosor och Gula, C. & E. Gernandts Förlags Aktiebolag, Stockholm, 1901, page 132.


Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • ENG English [singable] (Herbert Harper) , "The tree"
  • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Minä olen puu", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Je suis un arbre", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
  • GER German (Deutsch) [singable] (Theobald Rehbaum) , "Der kahle Baum"


Researcher for this text: Pierre Mathé [Guest Editor]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 6
Word count: 65