Translation © by Christine D'Haen (1923 - 2009)

'k En hoore u nog niet
Language: Dutch (Nederlands) 
'k En hoore u nog niet,
o nachtegale, en
de paaschzunne zit
  in 't oosten;
waar blijft gij zoo lange,
of hebt gij misschien
vergeten van ons
  te troosten?

't En zomert, 't is waar,
't en loovert, 't en lijdt
geen bladtje nog uit
  de hagen;
't zit ijs in den wind,
't zit sneeuw in de lucht,
't is stormen, dat 't doet,
  en vlagen.

Toch spreeuwt het en vinkt
het luide, overal;
de merelaan lacht
  en tatelt;
het muscht en het meest,
het koekoet, in 't hout;
het zwaluwt en 't zwiert
  en 't swatelt.

Waar blijft hij zoo lang;
de nachtegale; en
vergeet hij van ons
  te troosten?
't En zomert nog niet,
maar zomeren zal 't:
de Paaschzunne zit
  in 't oosten.

About the headline (FAQ)

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2008-09-20
Line count: 32
Word count: 127

I hear you not yet
Language: English  after the Dutch (Nederlands) 
I hear you not yet
 [ ... ]

This text may be copyright, so we will not display it until we obtain permission to do so or discover it is public-domain.

Authorship:

Based on:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

This text was added to the website: 2014-04-18
Line count: 32
Word count: 109