Thank you to all the generous supporters who helped us raise $15,792 for our site-renewal project! We can't wait for you to see what we're building! Your ongoing donations are essential for The LiederNet Archive to continue in its mission of providing this unique resource to the world, so if you didn't get a chance to contribute during the overhaul drive, your help in any amount is still valuable.

The LiederNet Archive

Much of our material is not in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
Printing texts or translations without the name of the author or translator is also illegal.
You must use the copyright symbol © when you reprint copyright-protected material.

For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net
Please read the instructions below the translations before writing!
In your e-mail, always include the names of the translators if you wish to reprint something.

Zápisník zmizelého

Word count: 801

Song Cycle by Leoš Janáček (1854 - 1928)

French (Français) translation: Le Journal d'un disparu

Show the texts alone (bare mode).

1. Potkal sem mladou cigánku [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Potkal sem mladou cigánku,
nesla se jako laň,
přes prsa černé lelíky
a oči bez dna zhlaň.
Pohledla po mně zhluboka,
pak vznesla sa přes peň,
a tak mi v hlavě ostala
přes celučký, celučký deň.


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

2. Ta černá cigánka [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Ta černá cigánka
kolem sa posmětá.
Proč sa tady drží,
proč nejde do světa?
Byl bych snad veselší,
gdyby odjít chtěla;
šel bych sa pomodlit
hnedkaj do kostela.


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

3. Svatojanské mušky tančija po hrázi [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship


Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Svatojanské mušky tančija po hrázi,
gdosi sa v podvečer podle ní prochází.
Nečekaj, nevyjdu, nedám já sa zlákat,
mosela by po téj má maměnka plakat.
Měsíček zachodí, už nic vidět není,
stojí gdosi stojí v našem záhumení.
Dvoje světélka zářija do noci.
Pane Bože, nedaj! Stoj mi ku pomoci!


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

4. Už mladé vlaštúvky ve hnízdě vrnoží [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship


Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Už mladé vlaštúvky ve hnízdě vrnoží,
ležal sem celú noc jako na trnoži.
Už sa aj svítání na nebi patrní,
ležal sem celú noc jako nahý v trní.


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

5. Těžko sa mi oře [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Těžko sa mi oře,
vyspal sem sa malo,
a gdyž sem odespal,
o ní sa mi zdálo!


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

6. Hajsi, vy siví volci [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Hajsi, vy siví volci,
bedlivo orajte,
nic vy sa k olšině
nic neohledajte!
Ode tvrdéj země
pluh mi odskakuje,
strakatej fěrtúšek
listím pobleskuje.
Gdo tam na mne čeká,
nech rači zkamení,
moja chorá hlava
v jednom je plameni.


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

7. Ztratil sem kolícek [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Ztratil sem kolícek,
ztratil sem od nápravy,
postojte volečci, postojte,
nový to vyspraví.
Půjdu si pro něho
rovnú ja do seče.
Co komu súzeno,
tomu neuteče.


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

8. Nehled'te, volečci [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Nehled'te, volečci,
tesklivo k úvratím,
nebojte sa o mne,
šak sa vám neztratím!
Stojí černá Zefka
v olšině na kraju,
temné její oči
jiskrú ligotajú.
Nebojte sa o mne,
aj gdyž k ni přikročím,
dokážu zdorovat
uhrančlivým očím.


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

9. Vítaj, Janíčku [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship


Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Alto:
 Vítaj, Janíčku,
 vítaj tady v lese!
 Jaksá št'astná trefa
 t'a sem cestú nese?
 Vítaj, Janíčku!
 Co tak tady stojíš,
 bez krve, bez hnutí,
 či snad sa mne bojíš?

Tenor:
 Nemám já sa věru,
 nemám sa koho bát,
 přišel sem si enom
 nákolníček ut'at!

Alto:
 Neřež můj Janíčku,
 neřež nákolníčku!
 Rači si poslechni
 cigánskú pěsničku!

Women's chorus:
 Ruky sepjala,
 smutno zpívala,
 truchlá pěsnička
 srdcem hýbala.


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

10. Bože dálný, nesmrtelný [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship


Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Alto:
 Bože dálný, nesmrtelný,
 proč's cigánu život dal?
 By bez cíle blúdil světem,
 štván byl jenom dál a dál?
 Rozmilý Janíčku,
 čuješ-li skřivánky?
 Přisedni si přeca podlevá cigánky! 

Women's chorus:
 Smutná pešnička srdcem hýbala.

Alto:
 Bože mocný! Milosrdný!
 Než v pustém světě zahynu,
 daj mi poznat, daj mi cítit!

Women's chorus:
 Smutná pěsnička srdcem hýbala.

Alto:
 Pořád tady enom jak solný slp stojíš,
 všecko mi připadá, že sa ty mne bojíš.
 Přisedni si blížej, ne tak zpovzdaleka,
 či t'a moja barva preca enom laká?
 Nejsu já tak černá jak sa ti uzdává,
 gde nemože slnce, jinší je postava!

Women's chorus:
 Košulku na prsoch
 krapečku shrnula,
 jemu sa všecka krev
 do hlavy vhrnula.


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

11. Tahne vůňa k lesu z rozkvetlé pohanky [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship


Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Tenor:
 Tahne vůňa k lesu z rozkvetlé pohanky.

Alto:
 Chceš-li Janku vidět, 
 jak spija cigánky?

Tenor:
 Halúzku zlomila, kámeň odhodila;
 Tož už mám ustlané, v smíchu prohodila.

Alto:
 Zem je mi za polštář, 
 nebem sa přikrývám,
 a rosú schladlé ruce
 v klíně si zahřívám.

Tenor:
 V jedné sukénce
 na zemi ležala
 a moja poctivost' 
 pláčem usedala.


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

12. Tmavá olšinka [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship


Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Tmavá olšinka,
chladná studénka,
černá cigánka,
bílé kolénka:
nato štvero, co živ budu,
nikdy já už nezabudu.


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

13. Piano Solo


Go to the single-text view


[--- Tacet ---]

14. Slnéčko sa zdvihá [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Slnéčko sa zdvihá,
stín sa krátí.
Oh! Čeho sem pozbyl,
gdo mi to navrátí?


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

15. Moji siví volci [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Moji siví volci,
co na mne hledíte?
Esli vy to na mne,
esli vy povíte!
Nebudu já biča
na vás šanovat,
budete to potem,
budete banovat!
Nejhorší však bude,
vrát'a sa k polednu,
jak já jen maměnce
do očí pohlednu!


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

16. Co sem to udělal? [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Co sem to udělal?
Jaká to vzpomněnka!
Gdyž bych já měl pravit
cigánce maměnka.
Cigánce maměnka,
cigánu tatíček,
rači bych si ut'al
od ruky malíček!
Vyletěl skřivánek,
vyletěl z ořeší,
moje truchlé srdce
nigdo nepotěší.


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

17. Co komu súzeno [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Co komu súzeno,
tomu neuteče.
Spěchám já včil často
na večer do seče.
Co tam chodím dělat?...
Sbírám tam jahody.
Lísteček odhrňa,
užiješ lahody.


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

18. Nedbám já včil o nic [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Nedbám já včil o nic,
než aby večer byl,
abych si já s Zefkú
celú noc pobyl.
Povšeckým kohútom
hlavy bych zutínal,
to aby žádný z nich
svítání nevolal.
Gdyby chtěla noc
na věky trvati,
abych já na věky mohl milovati.


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

19. Letí straka letí [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Letí straka letí,
křídlama chlopotá,
ztratila sa sestře
košulenka z plota.
Gdo jí ju ukradl,
aj, gdyby věděla,
věckrát by se mnú
řečňovat nechtěla.
Oh, Bože, rozbože,
jak sem sa proměnil,
jak jsem své myšlenky
ve svém srdci změnil.
Co sem sa modlíval,
už sa hlava zbyla,
jak gdyby sa pískem
zhlybeň zařútila!


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

20. Mám já panenku [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Mám já panenku,
ale po kolenka
už sa jí zdvíhá
režná košulenka.


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

21. Můj drahý tatíčku [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Můj drahý tatíčku,
jak vy sa mýlíte,
že sa já ožením,
kterú mi zvolíte.
Každý, kdo pochybil,
nech trpí za vinu;
svojemu osudu
rovněž nevyminu!


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

22. S Bohem, rodný kraju [ sung text checked 1 time]

Language: Czech (Čeština)

Translation(s): FRE GER

List of language codes

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


S Bohem, rodný kraju,
s Bohem, má dědino!
Navždy sa rozlúčit,
zbývá mi jedino.
S Bohem, můj sesřičko,
mých očí pomněnko!
Ruce Vám obtúlám,
žádám odpuštění,
už pro mne návratu
žádnou cestou není!
Chci všecko podniknút,
co osud poručí!
Zefka na mne čeká,
se synem v náručí!


About the headline (FAQ)

Submitted by Emily Ezust [Administrator]

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works