Sköld och svärd

Song Cycle by Ture Rangström (1884 - 1947)

Word count: 185

1. Väl den som gudar har [sung text not yet checked]

Väl den som gudar har
Väl den som gudar har:
han har ett hem.
Tröst och en tryggad grund
skänks blott av dem.

Vig dig till kämpe
vid en altarrund.
Frälst är din själ
i bönens stund.

Vilan dig väntar
blott i strid.
Först mellan sköldarna
givs det frid.

Tvång till blanka vapen,
fara och tro --
så blir ett hem dig rett,
där du kan bo.

Authorship

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • GER German (Deutsch) (Bertram Kottmann) , "Wohl dem, der Götter hat", copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Bertram Kottmann

2. Sköldmön [sung text not yet checked]

Jag drömde om svärd i natt.
Jag drömde om strid i natt.
Jag drömde jag stred vid din sida
rustad och stark, i natt.

Det blixtrade hårt ur din hand,
och trollen föll vid din fot
Vår skara slöt sig lätt och sjöng
i tigande mörkers hot.

Jag drömde om blod i natt.
Jag drömde om död i natt.
Jag drömde jag föll vid din sida
med banesår, i natt.

Du märkte ej alls att jag föll.
Din mun var allvarsam.
Med stadig hand du skölden höll
och gick din väg rakt fram

Jag drömde om eld i natt.
Jag drömde om rosor i natt.
Jag drömde min död var fager och god. ---
Så drömde jag i natt.

Authorship

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • GER German (Deutsch) (Bertram Kottmann) , "Die Amazone", copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Bertram Kottmann