Sange til Tekster af J. P. Jacobsen, John Poulsen, Thor Lange, Oscar Madsen og P. M. Thiele

Song Cycle by Valdemar Fini Henriques (1867 - 1940)

Word count: 226

1. Saa standsed [sung text not yet checked]

Saa standsed' og der den Blodets Strøm, 
Som før var vant at rinde. 
Saa dirred ogsaa de Nerver til Ro, 
Og Sandserne alle blev blinde. 
Og [Hjertet og Hjernen]1 virker ej mer, 
Du er kun [Støv nu og]2 livløst Ler. 
Lad længes, lad grædes med Evighedssavn, 
Der er kun en [Stofhob]3, en Daad og et Navn. 

For alle gode Tanker de kan slet ikke dø, 
Før endnu bedre Tanker er spired af deres Frø. 

Authorship

See other settings of this text.

View original text (without footnotes)
1 Sjögren: "Hjertet, Hjernen"
2 Sjögren: "Støv og"
3 Sjögren: "Støhob"

Research team for this text: Emily Ezust [Administrator] , Johann Winkler

2. Skærsommervise [sung text not yet checked]

Saa gaar vi tilsammen i Skoven 
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship

3. Gaar jeg sent ved Aftentide [sung text not yet checked]

Gaar jeg sent ved Aftentide
langs den sølvblaa Pilehæk,
vandre stille ved min Side
dine kjendte kjære Træk.

Mon din hvide Kjole vifter?
er dit blide Smil mig nær?
eller faldt fra Skyens Rifter
kun det milde Maaneskjær?

Er de Taarer mine egne,
der i Duggen trilled ned?
eller græder alle Vegne
for mig Du, min Kjærlighed?

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. Jeg rejste en dejlig Sommerkvæld [sung text not yet checked]

Jeg rejste en dejlig Sommerkvæld
Igjennem en ensom Dal.
Så blankt stod Fjeldet ved Solfadstid
Og blå var Fjorden og grøn hver Lid,
Mens Sommerluften 
og Birkeduften
strøg om mig blid.

En rankvokst Jente med røde Bånd
Om Flettens vægtige Guld,
På Vangen sad med sit Strikketøj.
En Flok af Gjeder om hende fløj,
Den Vogter stille, 
mens Elv og Kilde
gled uden Støj.

Hvad mon hun tænkte den Jente rank
I Somrens drømmende Kvæld?
Alene, ene i Dalen trang!
Mon Længslen ej over Fjeld sig svang?
Tys, Luren svarer! 
Mod Fjeldet farer 
en Vemodsklang.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
  • GER German (Deutsch) [singable] (Bertram Kottmann) , copyright © 2019, (re)printed on this website with kind permission
  • GER German (Deutsch) [singable] (Bertram Kottmann) , "Am Abend zur schönsten Sommerszeit", copyright © 2019, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

5. Serenade [sung text not yet checked]

Jeg kommer med Sang og med Spil
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship