Translation © by Lau Kanen

Der englische Gruß
Language: German (Deutsch) 
Available translation(s): DUT ENG FRE ITA
Gegrüßet, Maria, du Mutter der Gnaden!
So sangen die Engel der Jungfrau Maria
In ihrem Gebete, darinnen sie rang.

Maria, du sollst einen Sohn empfangen,
Darnach tun Himmel und Erde verlangen,
Daß du die Mutter des Herren sollst sein.

O Engel, wie mag ich das erleben,
Ich hab mich noch keinem Manne ergeben
In dieser weiten und breiten Welt.

Wie Tau kommt über die Blumenmatten,
So soll dich der heilige Geist überschatten;
So soll der Heiland geboren sein.

Maria die höret solches gerne,
Sie sprach: ich bin eine Magd des Herren,
Nach deinem Worte geschehe mir!

Die Engel sanken auf ihre Knie,
Sie sangen alle: Maria, Maria,
Sie sangen Maria den Lobgesang.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  • ITA Italian (Italiano) (Giovanni Duci) , title 1: "Il saluto dell'angelo", copyright ©, (re)printed on this website with kind permission
  • ENG English (Bertram Kottmann) , title 1: "The angelic salutation", copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , title 1: "Le salut de l'ange", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission
  • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , title 1: "De groet van de engelen", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 18
Word count: 112

De groet van de engelen
Language: Dutch (Nederlands)  after the German (Deutsch) 
Gegroet wees, Maria, jij vol van genade!
Zo zongen de eng’len tot ’t meisje Maria,
Toen zij zat te bidden en innerlijk streed.
 
Maria, jij zult gauw een zoon ontvangen;
Daarnaar lang hemel en aard’ al  verlangen,
Dat jij de moeder des Heren zult zijn.
 
O eng’len, hoe kan ik dat beleven?
Ik heb immers nog aan geen man mij gegeven
In deze wereld zo groot en wijd.
 
Als dauw komt over de bloemenperken,
Zo zal ook de Heilige Geest in je werken,
Zo zal de Heiland geboren zijn.
 
Maria, die hoorde blij zich eren.
Zij sprak; ik ben graag een maagd des Heren,
Laat naar uw woorden geschieden mij!
 
De engelen knielden eerbiedig neer,
Zij zongen allen: Maria, Maria,
Zij zongen Maria een lofzang toe.

Authorship

  • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2014 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

    Lau Kanen.  Contact: lcpkanen (AT) gmail (DOT) com


    If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based on

 

This text was added to the website: 2014-12-23
Line count: 18
Word count: 126