by Johann Ludwig Tieck (1773 - 1853)
Translation © by Lau Kanen

Sind es Schmerzen, sind es Freuden
Language: German (Deutsch) 
Available translation(s): DUT ENG FRE ITA TUR
Sind es Schmerzen, sind es Freuden,
Die durch meinen Busen ziehn?
Alle alten Wünsche scheiden,
Tausend neue Blumen blühn.

Durch die Dämmerung der Tränen
Seh' ich [ferne]1 Sonnen stehn, -
Welches Schmachten! welches Sehnen!
Wag' ich's? soll ich näher gehn?

Ach, und fällt die Träne nieder,
Ist es dunkel um mich her;
Dennoch kömmt kein Wunsch mir wieder,
[Zukunft]2 ist von Hoffnung leer.

So schlage denn, [strebendes]3 Herz,
So fließet denn, Tränen, [herab]4,
Ach, Lust ist nur tieferer Schmerz,
Leben ist [dunkeles]5 Grab, -

Ohne Verschulden
Soll [ich]6 erdulden?
Wie ist's, daß mir im Traum
Alle Gedanken
Auf und nieder schwanken!
Ich kenne mich noch kaum.

O, hört mich, ihr gütigen Sterne,
O höre mich, [grünende Flur]7,
[Du, Liebe, den heiligen]8 Schwur:
Bleib' ich ihr ferne,
Sterb' ich gerne.
Ach, nur [im Licht von]9 ihrem Blick
Wohnt Leben und Hoffnung und Glück!

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
1 Weber: "neue" (new)
2 Weber: "Erde" (the earth)
3 Weber: "sterbendes" (dying)
4 Weber: "hinab" (out)
5 Brahms: "dunkles"
6 Weber: "ich's" (I)
7 Weber: "weite Nature" (wide Nature)
8 Weber: "Hört den ernsten" (Hear the serious)
9 omitted by Weber.
Textual variants provided by Peter W. Shea

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Emily Ezust) , "Are they sorrows or are they joys", copyright ©
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Ferdinando Albeggiani) , "Sono dolori, sono gioie", copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission
 • TUR Turkish (Türkçe) (Gül Sabar) , copyright © 2016, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 29
Word count: 142

Zijn het smarten, is het vreugde
Language: Dutch (Nederlands)  after the German (Deutsch) 
Zijn het smarten, is het vreugde,
Die mij door de borst heen gaan?
Alle oude wensen wijken,
Nieuwe bloei breekt alom aan.
 
Door de schemering der tranen
Zie ik [verre]1 zonnen staan, -
Wat een smachten, wat een hunk’ren!
Waag ik ‘t? Zal ik nader gaan?
 
Ach, en gaat de traan dan vallen,
Dan daalt donker om mij neer;
Wensen keren geen van alle,
[’t Uitzicht]2 is niet hoopvol meer.
 
Dus klop maar door, [hunkerend]3 hart,
Dus stroom maar af, tranen, stroom af.
Ach, lust is slechts diepere smart,
Leven een [donker diep]4 graf.
 
‘k Heb heel geen schuld en
Moet [ik]5 toch dulden?
Wat is ‘t dat in mijn droom
Toch al mijn denken
Heen en weer blijft zwenken!
Ik lijk wel een fantoom.
 
O hoor mij, goedaardige sterren,
O hoor naar mij, [groene planeet!]6
[Hoor, liefde, mijn heilige eed]7:
Moet ik haar derven,
‘k Zal graag sterven.
Ach, slechts [haar blik,]8 haar zachte blik,
Geeft leven en hoop en geluk!9

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
1 Weber: "nieuwe"
2 Weber: "D’ aarde"
3 Weber: "stervende"
4 Brahms: "donker"
5 Weber: "ik ‘t"
6 Weber: "grote planeet!"
7 Weber: "Hoor de dure eed:"
8 […] Weber laat dit weg
9 Laatste herhaling bij Weber: "Leven, geluk geeft slechts haar zachte blik!"

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2018 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

  Lau Kanen.  Contact: boudewijnkanen (AT) gmail (DOT) com


  If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based on

 

This text was added to the website: 2018-02-17
Line count: 29
Word count: 162