't En is van u
Language: Dutch (Nederlands) 
't En is van u
[hiernederwaard]1,
geschilderd [of]2
geschreven,
mij, moederken,
geen beeltenis,
geen beeld van u
gebleven.

Geen teekening,
geen lichtdrukmaal,
geen beitelwerk
van steene,
['t en zij]3 [dat]4 beeld
in mij, dat gij
gelaten hebt,
alleene.

o [Moge]5 ik, u
onweerdig, nooit
die [beeltenis]6
[bederven,
maar eerzaam laat
ze leven in
mij, eerzaam in
mij sterven]7.

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Clément: teekening -> tekening ; steene -> stene ; alleene -> allene ; Moge -> moog
Spelling changes used by De Backer: moederken -> moederke ; teekening -> teekning
Spelling changes used by Duytschaever: teekening -> tekening ; steene -> stene ; alleene -> allene
Spelling changes used by Feremans: 't En -> Ten ; moederken -> moederke
Spelling changes used by Mengelberg: beitelwerk -> beitel werk
Spelling changes used by Robberecht : teekening -> tekening
Spelling changes used by Schuyer: o Moge ik -> O moog' ik ; onweerdig -> onwerdig

1 D'Hooghe (voice and piano version), Mortelmans, Van Crombruggen, Weegenhuise: "hier nederwaard"
2 Macken: "nocht"
3 Ceuleers, D'Hooghe (voice and piano version), De Backer, Van Crombruggen: "tenzij"
4 D'Hooghe (voice and orchestra version): "uw"
5 Macken, Van Crombruggen: "mog' "
6 Aerts: "beelt'nis", Ceuleers: "beeltnis"
7 D'Hooghe (voice and piano version): "laat ze leven in mij, eerzaam in mij sterven"; Macken: "bederven, maar eerzaam laat ze lev' in mij en eerzaam in mij sterven"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2008-10-15
Line count: 24
Word count: 58