Translation © by Christine D'Haen (1923 - 2009)

't En is van u
Language: Dutch (Nederlands) 
't En is van u
[hiernederwaard]1,
geschilderd [of]2
geschreven,
mij, moederken,
geen beeltenis,
geen beeld van u
gebleven.

Geen teekening,
geen lichtdrukmaal,
geen beitelwerk
van steene,
['t en zij]3 [dat]4 beeld
in mij, dat gij
gelaten hebt,
alleene.

o [Moge]5 ik, u
onweerdig, nooit
die [beeltenis]6
[bederven,
maar eerzaam laat
ze leven in
mij, eerzaam in
mij sterven]7.

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Clément: teekening -> tekening ; steene -> stene ; alleene -> allene ; Moge -> moog
Spelling changes used by De Backer: moederken -> moederke ; teekening -> teekning
Spelling changes used by Duytschaever: teekening -> tekening ; steene -> stene ; alleene -> allene
Spelling changes used by Feremans: 't En -> Ten ; moederken -> moederke
Spelling changes used by Mengelberg: beitelwerk -> beitel werk
Spelling changes used by Robberecht : teekening -> tekening
Spelling changes used by Schuyer: o Moge ik -> O moog' ik ; onweerdig -> onwerdig

1 D'Hooghe (voice and piano version), Mortelmans, Van Crombruggen, Weegenhuise: "hier nederwaard"
2 Macken: "nocht"
3 Ceuleers, D'Hooghe (voice and piano version), De Backer, Van Crombruggen: "tenzij"
4 D'Hooghe (voice and orchestra version): "uw"
5 Macken, Van Crombruggen: "mog' "
6 Aerts: "beelt'nis", Ceuleers: "beeltnis"
7 D'Hooghe (voice and piano version): "laat ze leven in mij, eerzaam in mij sterven"; Macken: "bederven, maar eerzaam laat ze lev' in mij en eerzaam in mij sterven"

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2008-10-15
Line count: 24
Word count: 58

Mother
Language: English  after the Dutch (Nederlands) 
I am of thee
 [ ... ]

This text may be copyright, so we will not display it until we obtain permission to do so or discover it is public-domain.

Authorship:

Based on:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

This text was added to the website: 2014-04-18
Line count: 24
Word count: 63