Translation © by Lau Kanen

Gloria
Language: Latin  after the Greek (Ελληνικά) 
Available translation(s): DUT GER
Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis
Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine fili unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram patris miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • DUT Dutch (Nederlands) (Lau Kanen) , "Glorie, roem, eer", copyright © 2019, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) (Bertram Kottmann) , "Ehre sei Gott in der Höhe", copyright © 2017, (re)printed on this website with kind permission


Research team for this text: Emily Ezust [Administrator] , Guy Laffaille [Guest Editor]

This text was added to the website: 2014-08-29
Line count: 17
Word count: 84

Glorie, roem, eer
Language: Dutch (Nederlands)  after the Latin 
Eer aan God in den hoge
En vrede op aarde aan de mensen van goede wil.
Wij loven U, 
Wij zegenen U,     
Wij aanbidden U, 
Wij verheerlijken U.
Wij zeggen U dank om Uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader.
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, neem onze smeekbede aan.
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer,
Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus.
Met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

Deze vertaling komt grotendeels overeen met de Nederlandse vertaling die in de rooms-katholieke Kerk gebruikt wordt.

Authorship

 • Translation from Latin to Dutch (Nederlands) copyright © 2019 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

  Lau Kanen.  Contact: boudewijnkanen (AT) gmail (DOT) com


  If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based onBased on

 

This text was added to the website: 2019-04-21
Line count: 17
Word count: 119