Translation © by Lau Kanen

Dixit Dominus Domino meo
Language: Latin 
Available translation(s): DUT FRE
1 [Psalmus David.]
 Dixit Dominus Domino meo:
 Sede a dextris meis,
 donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum.
2 Virgam virtutis tuæ emittet Dominus ex Sion:
 dominare in medio inimicorum tuorum.
3 Tecum principium in die virtutis tuæ
 in splendoribus sanctorum:
 ex utero, ante luciferum, genui te.
4 Juravit Dominus, et non pœnitebit eum:
 Tu es sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedech.
5 Dominus a dextris tuis;
 confregit in die iræ suæ reges.
6 Judicabit in nationibus, implebit ruinas;
 conquassabit capita in terra multorum.
7 De torrente in via bibet;
 propterea exaltabit caput.

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-05-10
Line count: 17
Word count: 93

De Heer sprak tot mijn Heer
Language: Dutch (Nederlands)  after the Latin 
1 [Een psalm van David.]
 De Heer sprak tot mijn Heer: 
 Zit aan mijn rechterhand,
 Totdat ik uw vijanden neerzet als een bankje voor uw voeten.
2 De Heer zal de tuchtroede van uw macht laten uitgaan van Sion: 
 heers te midden van uw vijanden.
3 Bij u ligt de oorsprong op de dag van uw macht, 
 in schittering van onkreukbaren:
 Uit de moederschoot, vóór de morgenster, heb ik u voortgebracht.
4 De Heer heeft gezworen, en het zal hem niet spijten:
 Gij zijt priester naar de wijze van Melchisedech.
5 De Heer is aan uw rechterhand;
 Op de dag van zijn toorn heeft hij koningen vermorzeld.
6 Hij zal tussen de landen oordelen, hij zal puinhopen aanrichten;
 Hij zal de hoofden van velen op aarde schokken.
7 Uit een beek zal hij onderweg drinken; 
 zodoende zal hij het hoofd opheffen.

About the headline (FAQ)

Translations of title(s):
"Psalmus 109 (110)" = "Psalm 109 (110)"
"Dixit dominus" = "De Heer sprak"


Authorship

 • Translation from Latin to Dutch (Nederlands) copyright © 2019 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

  Lau Kanen.  Contact: boudewijnkanen (AT) gmail (DOT) com


  If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based on

 

This text was added to the website: 2019-06-23
Line count: 17
Word count: 141