Caecilia, weledele maagd
Language: Dutch (Nederlands) 
Caecilia, weledele maagd,
gelukkig die uw kroone draagt,
en dien al 't aardsch, hoe schoon en fijn,
niet aardsch en doet maar hemelsch zijn:
dat doet uw kunste, en, triomphant,
gij aller kunste kroone spant!

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

Text added to the website: 2012-08-18 00:00:00
Last modified: 2014-06-16 10:05:02
Line count: 6
Word count: 35