Zes antifonen voor de palmwijding op Palmzondag

Translations © by Lau Kanen

Song Cycle by Franz Peter Schubert (1797 - 1828)

Original language: Sechs Antiphonen zur Palmweihe am Palmsonntag

1. Hosanna filio David [sung text checked 1 time]
Hosanna Filio David;
benedictus qui venit
in nomine Domini,
[Rex]1 Israel:
Hosanna in excelsis.

Authorship:

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • DUT Dutch (Nederlands) (Lau Kanen) , "Hosanna voor de zoon van David"
 • ENG English (Laura Prichard) , "Hosanna", copyright © 2016, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , "Hosanne au fils de David", copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)

Confirmed with Corpus Antiphonalium Officii Vol. III Invitatoria et Antiphonae. Editio Critica. Editum a Renato-Joanne Hesbert Monacho Solesmensi. Casa Editrice Herder - Roma 1968, page 261 (CAO number 3142).

1 Jommelli, Schubert: "O Rex"

Research team for this text: Guy Laffaille [Guest Editor] , Peter Rastl [Guest Editor] , Andrew Schneider [Guest Editor]
1. Hosanna voor de zoon van David
Hosanna voor de zoon van David:
Gezegend hij die komt
In de naam van de Heer,
O Koning van Israel:
Hosanna in den hoge.

Authorship:

 • Translation from Latin to Dutch (Nederlands) by Lau Kanen

Based on:


This text was added to the website: 2012-02-15
Line count: 5
Word count: 24

Translation Lau Kanen
2. In monte Oliveti [sung text checked 1 time]
In monte Oliveti oravit ad Patrem:
Pater, si fieri potest,
transeat a me calix iste;
spiritus quidem promptus est,
caro autem infirma.
Fiat voluntas tua.

Authorship:

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • DUT Dutch (Nederlands) (Lau Kanen) , "Op de Olijfberg"
 • ENG English (Laura Prichard) , "On the Mount of Olives ", copyright © 2016, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , "Au mont des Oliviers", copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission

Confirmed with Corpus Antiphonalium Officii Vol. IV Responsaria, Versus, Hymni et Varia. Editio Critica. Editum a Renato-Joanne Hesbert Monacho Solesmensi. Casa Editrice Herder - Roma 1970, page 231 (CAO number 6916).


Research team for this text: Guy Laffaille [Guest Editor] , Peter Rastl [Guest Editor]
2. Op de Olijfberg
Op de Olijfberg bad Hij tot zijn Vader:
Vader, als het mogelijk is,
Laat dan die kelk aan mij voorbijgaan.
De geest is wel gewillig,
Maar het vlees is zwak:
Uw wil geschiede.

Authorship:

 • Translation from Latin to Dutch (Nederlands) by Lau Kanen

Based on:


This text was added to the website: 2012-02-15
Line count: 6
Word count: 33

Translation Lau Kanen
Sanctus, sanctus, sanctus,
[Domine]1 Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis!2

Authorship:

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , copyright ©, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) (Lau Kanen) , "Heilig, heilig, heilig"
 • ENG English (Laura Prichard) , "Holy", copyright © 2016, (re)printed on this website with kind permission
 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , copyright © 2018, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , "Sanctus", copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)
1 Rutter: "Dominus"
2 Rutter adds: "Benedictus qui venit in nomine Domini."

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
3. Heilig, heilig, heilig
Heilig, heilig, heilig,
De Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid1.

Authorship:

 • Translation from Latin to Dutch (Nederlands) by Lau Kanen

Based on:

View original text (without footnotes)
1 Schubert voegt hieraan toe: "Hosanna in den hoge!", de zin die in de rooms-katholieke misliturgie gebruikelijk is.


This text was added to the website: 2012-02-15
Line count: 3
Word count: 18

Translation Lau Kanen
4. Pueri Hebraeorum [sung text checked 1 time]
Pueri Hebraeorum,
[tollentes]1 ramos olivarum,
obviaverunt Domino,
clamantes et dicentes:
Hosanna in excelsis.

Authorship:

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • DUT Dutch (Nederlands) (Lau Kanen) , "De kinderen van de Joden"
 • ENG English (Laura Prichard) , "The Hebrew children", copyright © 2016, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , "Les enfants des Hébreux", copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)

Confirmed with Corpus Antiphonalium Officii Vol. III Invitatoria et Antiphonae. Editio Critica. Editum a Renato-Joanne Hesbert Monacho Solesmensi. Casa Editrice Herder - Roma 1968, page 418 (CAO number 4415).

1 Schubert: "portantes"

Research team for this text: Guy Laffaille [Guest Editor] , Peter Rastl [Guest Editor]
4. De kinderen van de Joden
De kinderen van de Joden,
Olijftakken dragend,
Gingen de Heer tegemoet,
Roepend en zeggend:
'Hosanna in den hoge!'

Authorship:

 • Translation from Latin to Dutch (Nederlands) by Lau Kanen

Based on:


This text was added to the website: 2012-02-15
Line count: 5
Word count: 18

Translation Lau Kanen
5. Cum Angelis et pueris [sung text checked 1 time]
Cum angelis et pueris
fideles inveniamur,
triumphatori mortis clamantes:
Hosanna [in excelsis]1.

Authorship:

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • DUT Dutch (Nederlands) (Lau Kanen) , "Met engelen en kinderen"
 • ENG English (Laura Prichard) , "With angels and children", copyright © 2016, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , "Avec les anges et les enfants", copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)

Confirmed with Corpus Antiphonalium Officii Vol. III Invitatoria et Antiphonae. Editio Critica. Editum a Renato-Joanne Hesbert Monacho Solesmensi. Casa Editrice Herder - Roma 1968, page 117 (CAO number 1974).

1 omitted by Schubert

Research team for this text: Guy Laffaille [Guest Editor] , Peter Rastl [Guest Editor]
5. Met engelen en kinderen
Mogen wij, met engelen en kinderen,
Getrouw bevonden worden,
Terwijl wij de overwinnaar van de dood toeroepen:
'Hosanna!'

Authorship:

 • Translation from Latin to Dutch (Nederlands) by Lau Kanen

Based on:


This text was added to the website: 2012-02-15
Line count: 4
Word count: 18

Translation Lau Kanen
6. Ingrediente Domino [sung text checked 1 time]
Ingrediente Domino
in sanctam civitatem,
Hebraeorum pueri
resurrectionem vitae pronuntiantes,
cum ramis palmarum
Hosanna clamabant in excelsis.

Authorship:

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • DUT Dutch (Nederlands) (Lau Kanen) , "Toen de Heer binnenkwam"
 • ENG English (Laura Prichard) , "As the Lord entered", copyright © 2016, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , "Quand le Seigneur est entré", copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission

Confirmed with Corpus Antiphonalium Officii Vol. IV Responsaria, Versus, Hymni et Varia. Editio Critica. Editum a Renato-Joanne Hesbert Monacho Solesmensi. Casa Editrice Herder - Roma 1970, page 241 (CAO number 6961).


Research team for this text: Guy Laffaille [Guest Editor] , Peter Rastl [Guest Editor]
6. Toen de Heer binnenkwam
Toen de Heer binnenkwam
In de heilige stad,
Riepen de kinderen der Joden,
De opstanding van het leven verkondigend,
Terwijl ze met palmtakken zwaaiden:
'Hosanna in den hoge!'

Authorship:

 • Translation from Latin to Dutch (Nederlands) by Lau Kanen

Based on:


This text was added to the website: 2012-02-15
Line count: 6
Word count: 28

Translation Lau Kanen
Total word count: 139