by Johan Ludvig Runeberg (1804 - 1877)

Långt bort om fjärdens våg
Language: Swedish (Svenska) 
Available translation(s): ENG FIN FRE
Långt bort om fjärdens våg,
långt bort om fjälets topp
du ensam dagen såg
och växte ensam opp. 

Jag saknade ej dig;
Jag sökte ej din stråt;
jag visste ej en stig,
som skulle lett ditåt.

Jag kände ej din far,
jag kände ej din mor,
jag såg ej var du var,
jag såg ej vart du for.

Liksom den bäck, där rann,
för den, som rinner här,
vi voro för varann,
så länge du var där;

Två plantor, mellan dem
en äng i blomning står;
två fåglar, som fått hem,
i skilda lundars snår.

O, andra nejders son!
vi flög du dädan, säg?
O fågel långt ifrån!
vem styrde hit din väg?

Till hjärtat, som var kallt,
säg, hur du lågor bar -
Hur kunde du bli allt
för den, du intet var?

About the headline (FAQ)

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • ENG English (Kyle Gee) , "Who brought you here to me?", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
  • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Kuka johdatti tiesi tänne?", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , "Qui t'a emmené ici ?", copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 28
Word count: 134