by Viktor Rydberg (1828 - 1895)

I natten
Language: Swedish (Svenska) 
Available translation(s): FIN FRE
Tyst är lunden och sjön, som kysst
strandens somnade ros, är tyst.
Aftonskimret, som mildt besken
tempelkullen, har bleknat ren
stilla, drömmande stilla.

Tysta stjärnor ur hafvet gå,
stilla palmernas kronor stå,
sen därunder i myrtenskog,
Vinden suckade nyss och dog
Stilla, drömmande, stilla.

[Trött]1 najad har på mossig bädd,
Sjunkit ned vid sin urnas brädd,
Söfd af sorlande källans sus:
Barmen häfves i månens ljus
Stilla, drömmande, stilla.

Medan hon ser i ljuflig dröm
Stelnad, kristallren, tidens ström
Och all världen från ve och harm
Somnad in på Allfaders arm.
Stilla, drömmande, stilla.

View original text (without footnotes)

Confirmed with Viktor Rydberg, Dikter, Atlantis, Stockholm, 1996, page 134.

1 Netzel: "Tyst"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , "Yössä", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Dans la nuit", copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 20
Word count: 94