by Robert Burns (1759 - 1796)
Translation by Josef Václav Sládek (1845 - 1912)

Auld Lang Syne
Language: Scottish (Scots) 
Available translation(s): FRE
Should auld acquaintance be forgot
 And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot,
 And [auld]1 lang syne!
Chorus:
 For auld lang syne, my [jo]2,
  For auld lang syne,
 We'll tak a cup o' kindness yet
  For auld lang syne.

And surely ye'll be your pint stowp!
 And surely I'll be mine!
And we'll tak a cup o'kindness yet,
 For auld lang syne.

We twa hae run about the braes,
 And pa'd3 the gowans fine;
But we've wander'd mony a weary foot4,
 Sin' auld lang syne.

We taw hae paidl'd in the burn,
 Frae morning sun till dine;
But seas between us braid hae roar'd,
 Sin auld lang syne.

And there 's a hand, my trusty fiere!
 And gie 's a hand o' thine!
And we'll take a right gude-willie-waught,
 For auld lang syne.

L. Beethoven sets stanzas 1, the refrain, 3, 5

View original text (without footnotes)
1 Beethoven: "days o' "
2 Beethoven (and some other versions of Burns): "dear"
3 Some other versions of Burns: "pou'd"
4 Some other versions of Burns: "fit"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 25
Word count: 135

Dávno již
Language: Czech (Čeština)  after the Scottish (Scots) 
Jak, — staré lásky zapomnít,
  kde druhu druh stál blíž? —
jak, — staré lásky zapomnít,
  snad, že to dávno již?

  Tak dávno, brachu můj,
   tak dávno již, —
  však srdečně si připijem
   na »dávno již«!

My květy spolu trhali
  přes mnohý dol a výš;
a šli jsme cestou trnitou
  tak dávno již.

My šplouchali se v potoce,
  zda ještě o tom víš?
pak loučila nás mořská hloub
  tak dávno již. 

Zde ruka, věrný příteli,
  a k mému srdci blíž!
tak hlubý doušek nepili
  jsme dávno již!

Ty jistě do dna dopiješ
  a já svou do dna číš:
buď zdrávo vše, jak bývalo
  tak dávno již!

  Tak dávno, brachu můj,
   tak dávno již, —
  však srdečně si připijem
   na — »Dávno již«!

Confirmed with BURNS, Robert. Výbor z písní a ballad, translated by Josef Václav Sládek, Praha: J. Otto, 1892.


Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

  [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Andrew Schneider [Guest Editor]

This text was added to the website: 2019-08-12
Line count: 28
Word count: 122