by Percy Bysshe Shelley (1792 - 1822)
Translation by Jaroslav Vrchlický (1853 - 1912)

O World! O Life! O Time!
Language: English 
Available translation(s): ITA
O World! O Life! O Time!
On whose last steps I climb,	 
Trembling at that where I had stood before;	 
When will return the glory of your prime?	 
No more - oh, never more!

Out of the day and night	 
A joy has taken flight:	 
Fresh spring, and summer, and winter hoar	 
Move my faint heart with grief, but with delight	 
No more - oh, never more!

About the headline (FAQ)

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Graham Musto

This text was added to the website: 2004-05-02
Line count: 10
Word count: 67

Nářek
Language: Czech (Čeština)  after the English 
Ach Světe! Žití! Čase!
Já slední chytám krok váš zase,
tam chvěju se, kde pevný dřív jsem stál;
kdy sláva naše zaplá v prvním jase?
      Ne víc — a nikdy dál!

Ba dál za noc a den
má radost prchla, sen;
Máj svěží, Léto, Jeseň, bílá Zima, v žal
tluk mého srdce ztápějí a v sten
      ne v radost však — ó nikdy dál!

Confirmed with SHELLEY, P. B. Výbor lyriky, translated by Jaroslav Vrchlický, Praha: J. Otto, 1901, page 124.


Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]


Researcher for this text: Andrew Schneider [Guest Editor]

This text was added to the website: 2019-07-25
Line count: 10
Word count: 64