by Hans Bethge (1876 - 1946)
Translation by Anonymous / Unidentified Author

Afskedet
Language: Swedish (Svenska)  after the German (Deutsch) 
O, du min vän, mig var i denna värld,
ej lyckan huld!  Hvarthän jag går?
Jag gär och vandrar emot bergen,
jag söker hvilan, hvilan för ett ensamt hjärta.
Jag vandrar emot hemmet, emot lugnet,
och aldrig skal jag dväljas i de fjärran rymder!

Tyst är mitt hjärta, väntar tyst sin timma.
Den kära jord, hur öffverallt
den blommar upp i vår och grönskar än på nytt!
Hur öffverallt och evigt
blåna icke fjärran rymder!
Evigt, evigt, evigt!

Authorship:

Based on:

Based on:

Based on:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in German (Deutsch), [adaptation] ; composed by Gustav Mahler.

Researcher for this text: Susan Treacy

This text was added to the website: 2012-11-26
Line count: 12
Word count: 78