Τὸ ἀηδονάκι ποῦ ’λειπε
Language: Greek (Ελληνικά) 
Τὸ ἀηδονάκι ποῦ ’λειπε, 
κ’ ἦτον ξενιτευμένον,
Ἦρθε τὸν ἦχον νὰ εἰπῇ, 
ποῦ ἦτον μαθεμένον.

About the headline (FAQ)

Show a transliteration: DIN | ISO 843

Note on Transliterations

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Christakis Poumbouris

This text was added to the website: 2012-10-05
Line count: 4
Word count: 15