by Jens Peter Jacobsen (1847 - 1885)
Translation by Robert Franz Arnold (1872 - 1938)

Gurre Duer! Sorg mig tynger
Language: Danish (Dansk) 
Available translation(s): FRE
SKOVDUENS SANG
 Gurre Duer! Sorg mig tynger,
 Samlet paa Flugt over 0, --
 Kommer! lytter!
 Død er Tove ! Nat paa hendes Øje,
 Det, der var Kongens Dag.
 Stille er hendes Hjerte,
 Men Kongens vugger vildt,
 Dødt og dog vildt.
 Sælsomt lig Baad paa Vove,
 Naar den, Plankerne krummede sig for at favne --
 Snekkens Styrer -- ligger død, hildet i Dybets Tang
 Ingen bærer dem Bud,
 Ufør er Vejen.
 Som tvende Strømme vare deres Tanker,
 Strømme, der fulgtes Side om Side.
 Hvor rinde nu Toves Tanker?
 Kongens i sælsomme Bugter sig vride,
 Søgende Toves,
 Finder dem ikke.
 Vide for jeg. Sorg mig sanked, meget jeg saa'!
 Kisten saa' jeg paa Kongens Skuldre,
 Henning den støtted ;
 Mørk var Natten, en enkelt Fakkel
 Lyste i Gyden,
 Dronningen holdt den, højt paa Svalen,
 Skjalv for sin Hævn ;
 Taarer, som ikke græde hun vilde,
 Funkled i Blik.
 Vide for jeg, Sorg mig sanked, meget jeg saa'!
 Kongen jeg saa' i Bondekofte
 Køre med Kisten,
 Gangeren, som ham bar til Sejer,
 Maatte den drage.
 Vildsomt vankede Kongens Øje,
 Søgte et Blik,
 Sælsomt lyttede Kongens Hjerte
 Efter et Ord.
 Henning talte Ord til Kongen,
 Blik og Hjerte søgte dog end.
 Kongen aabner for Toves Kiste,
 Stirrer og lytter med bedende Læbe,
 Tove er tavs.
 Vide for jeg. Sorg mig sanked, meget jeg saa'!
 Munken vilde Rebet drage,
 Ringe Solen ned.
 Men han saa' paa Køresvenden,
 Sorgens Rune til ham talte : --
 Solen sank til Klang, som lyder
 Over Jordens Døde.
 Vide for jeg. Sorg mig sanked. Død dertil!
 Helvigs Falk
 I Kongegaarden
 Gurres Due slog.

About the headline (FAQ)

Confirmed with J. P. Jacobsen Udvalgte Digte, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Vorlag, Kjøbenhavn og Kristiana, 1919


Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Pierre Mathé [Guest Editor]

This text was added to the website: 2013-08-14
Line count: 54
Word count: 259

Tauben von Gurre! (Stimme des Waldtaube)
Language: German (Deutsch)  after the Danish (Dansk) 
Available translation(s): CAT ENG FRE ITA
Stimme der Waldtaube:
 Tauben von Gurre! Sorge quält mich,
 vom Weg über die Insel her!
 Kommet! Lauschet!
 Tot ist Tove! Nacht auf ihrem Auge,
 das der Tag des Königs war!
 Still ist ihr Herz,
 doch des Königs Herz schlägt wild,
 tot und doch wild!
 Seltsam gleichend einem Boot auf der Woge, 
 wenn der, zu dess' Empfang die Planken huldigend sich gekrümmt,
 des Schiffes Steurer tot liegt, verstrickt in der Tiefe Tang.
 Keiner bringt ihnen Botschaft,
 unwegsam der Weg.
 Wie zwei Ströme waren ihre Gedanken,
 Ströme gleitend Seit' an Seite.
 Wo strömen nun Toves Gedanken?
 Die des Königs winden sich seltsam dahin,
 suchen nach denen Toves,
 finden sie nicht.
 Weit flog ich, Klage sucht' ich, fand gar viel!
 Den Sarg sah ich auf Königs Schultern,
 Henning stürzt' ihn;
 finster war die Nacht, eine einzige Fackel
 brannte am Weg;
 die Königin hielt sie, hoch auf dem Söller,
 rachebegierigen Sinns.
 Tränen, die sie nicht weinen wollte,
 funkelten im Auge.
 Weit flog ich, Klage sucht' ich, fand gar viel!
 Den König sah ich, mit dem Sarge fuhr er, im Bauernwams.
 Sein Streitroß,
 das oft zum Sieg ihn getragen,
 zog den Sarg.
 Wild starrte des Königs Auge,
 suchte nach einem Blick,
 seltsam lauschte des Königs Herz
 nach einem Wort.
 Henning sprach zum König,
 aber noch immer suchte er Wort und Blick.
 Der König öffnet Toves Sarg,
 starrt und lauscht mit bebenden Lippen,
 Tove ist stumm!
 Weit flog ich, Klage sucht' ich, fand gar viel!
 Wollt' ein Mönch am Seile ziehn,
 Abendsegen läuten;
 doch er sah den Wagenlenker
 und vernahm die Trauerbotschaft:
 Sonne sank, indes die Glocke
 Grabgeläute tönte.
 Weit flog ich, Klage sucht' ich
 und den Tod!
 Helwigs Falke war's, der grausam
 Gurres Taube zerriß.

Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations, and transliterations (if applicable):

  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , title unknown, copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission
  • ENG English (Linda Godry) , title unknown, copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
  • ITA Italian (Italiano) (Ferdinando Albeggiani) , title unknown, copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission
  • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , title unknown, copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2013-08-14
Line count: 54
Word count: 280