Stille Sange. Tekster af Drachmann, L P. Jacobsen og Thor Lange

Song Cycle by Valdemar Fini Henriques (1867 - 1940)

Word count: 200

1. Perler [sung text not yet checked]

Jeg bringer Dig Smykker, som Guldsmedens Haand
Har samlet fra Tid til Tid
Og kædet og knyttet tilsammen i Baand
Af yderste Evne og Flid;
 
Jeg bringer Dig Perler, det dyreste Sæt,
Som nogen kan ønske sig: --
De Taarer tilbage, som Du har grædt
I Stilhed ved Tanken paa mig. 

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Folkevise [sung text not yet checked]

Nu fælder sit Løv den Ahorn 
  hvorundervi samm in stod.
Hun var mig podst over Alle 
  jeg var hon dealdriggod.

Hun rukte mig hon sit Hjerte
  med fagre smaa Fingre ti;
End dog jeg gav hinde Haanden 
  mit Hjerte var ikke deri.

Nu ligger dan Jom frus Lykke pas 
  Jord itu og forødt;
det blev hendes varste vaande, 
  at jeg var i verdenføat.

Authorship

Based on

See other settings of this text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Landskab [sung text not yet checked]

Stille, du elskede Kvinde!
Tyst maa vi træde, vi to.
Der sover en Sang her inde
I Skovens natlige Ro.
 
Stille er Vover og Vinde,
Tavs er hver Sangfuglemund,
Tiende Kilderne rinde
Blankt over mossede Bund.
 
Maanestraalerne spille
Tyst mellem Bøgene frem,
Langs ad Stierne stille
Blunder en lyslig Bræm.
 
Sølvskyen selv der oppe
Hviler paa Vingen bred,
Højt over Træernes Toppe
Skuer den lyttende ned.
 
Stille er Vover og Vinde,
Tyst maa vi træde, vi to.
Der sover en Sang her inde
I Skovens natlige Ro.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • ENG English (Mark DeGarmeaux) , "Landscape", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Paysage", copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. Sang af Boscosel de Chastelard [sung text not yet checked]

Ak Elskovslyst! Du skal ej tolkes mer for hende
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship

5. Nocturne [sung text not yet checked]

Ensomt og mørkt
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship

  • by Anonymous / Unidentified Author

6. Blomsterbrud [sung text not yet checked]

Smukke grønne Bregnekrat
 . . . . . . . . . .

— The rest of this text is not
currently in the database but will be
added as soon as we obtain it. —

Authorship