Δόξα Πατρὶ (Gloria Patri)
Language: Greek (Ελληνικά) 
Available translation(s): DUT FIN FRE
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ 
καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι,
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Show a transliteration: DIN | ISO 843

Note on Transliterations

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • DUT Dutch (Nederlands) (Wim Reedijk) , "Glorie aan de Vader", copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
  • ENG English (Bible or other Sacred Texts) , "The Gloria Patri"
  • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
  • GER German (Deutsch) (Bible or other Sacred Texts)
  • LAT Latin (Bible or other Sacred Texts) , "Gloria Patri"


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-05-10
Line count: 5
Word count: 18

The Gloria Patri
Language: English  after the Greek (Ελληνικά) 
Glory be to the Father, and to the Son, 
and to the Holy Ghost; 
as it was in the beginning, 
[is]1 now and ever shall be, world without end.
Amen.

View original text (without footnotes)
1 Byrd, Tomkins: "and is"

Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]


This text (or a part of it) is used in a work
Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-05-10
Line count: 5
Word count: 30