Δόξα Πατρὶ (Gloria Patri)
Language: Greek (Ελληνικά) 
Available translation(s): DUT FIN FRE
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ 
καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι,
καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Show a transliteration: DIN | ISO 843

Note on Transliterations

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • DUT Dutch (Nederlands) (Wim Reedijk) , "Glorie aan de Vader", copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
  • ENG English (Bible or other Sacred Texts) , "The Gloria Patri"
  • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
  • GER German (Deutsch) (Bible or other Sacred Texts)
  • LAT Latin (Bible or other Sacred Texts) , "Gloria Patri"


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2009-05-10
Line count: 5
Word count: 18

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
Language: German (Deutsch)  after the Greek (Ελληνικά) 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und auch dem heilgen Geiste,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

About the headline (FAQ)

Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]


This text (or a part of it) is used in a work
Researcher for this text: Guy Laffaille [Guest Editor]

This text was added to the website: 2009-05-10
Line count: 5
Word count: 26