Translation © by Lau Kanen

Wanderlied
Language: German (Deutsch) 
Available translation(s): CAT DUT ENG FRE ITA
Wohlauf! noch getrunken den funkelnden Wein!
Ade nun, ihr Lieben! geschieden muß sein.
Ade nun, ihr Berge, du väterlich' Haus!
Es treibt in die Ferne mich mächtig hinaus.

Die Sonne, sie bleibet am Himmel nicht stehn,
Es treibt sie, durch Länder und Meere zu gehn.
Die Woge nicht haftet am einsamen Strand,
Die Stürme, sie brausen mit Macht durch das Land.

Mit eilenden Wolken der Vogel dort zieht
Und singt in der Ferne ein heimatlich' Lied,
So treibt es den Burschen durch Wälder und Feld,
Zu gleichen der Mutter, der wandernden Welt.

Da grüßen ihn Vögel bekannt überm Meer,
Sie flogen von Fluren der Heimat hierher;
Da duften die Blumen vertraulich um ihn,
Sie trieben vom Lande die Lüfte dahin.

Die Vögel, die kennen sein väterlich' Haus,
[Die Blumen einst]1 pflanzt' er der Liebe zum Strauß,
Und Liebe, die folgt ihm, sie geht ihm zur Hand:
So wird ihm zur Heimat das ferneste Land.

View original text (without footnotes)
1 Schumann: "Die Blumen, die"

Authorship:

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive):

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , "Cançó del rodamón", copyright © 2014, (re)printed on this website with kind permission
  • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , "Trekkerslied", copyright © 2012, (re)printed on this website with kind permission
  • ENG English (Emily Ezust) , "Wandering song", copyright ©
  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Chant de voyage", copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission
  • ITA Italian (Italiano) (Amelia Maria Imbarrato) , "Canzone di viaggio", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 20
Word count: 154

Trekkerslied
Language: Dutch (Nederlands)  after the German (Deutsch) 
Vooruit! Nog gedronken de fonk'lende wijn!
Vaarwel nu, geliefden! Snel weg moet ik zijn!
Vaarwel nu, mijn bergen, mijn ouderlijk huis!
Het is onweerstaanbaar, ik moet nu op reis.
 
De zon, zie, die blijft aan de hemel niet staan,
Zij moet over landen en zeeën heen gaan.
De golf ook zich hecht niet aan 't eenzame strand,
De stormen, zij razen met kracht over 't land.
 
De vogel trekt weg, inderhaast, als de wolk,
En zingt ver weg elders van herkomst en volk,
Zo drijft iets de jong're om, ver over d' aard,
Te zijn als zijn moeder, de wereld vol vaart.
 
Daar groeten hem vogels, bekend, boven zee,
Zij vlogen van 't veld in hun vaderland mee;
Daar geuren de bloemen weer om hem, vertrouwd,
Hen dreven de winden het land uit, aloud.
 
De vogels, zij kennen zijn thuis tot en met,
De bloemen, die plant hij als liefdesboeket,
En liefde, die volgt hem, loopt mee aan zijn hand:
Zo raakt hij geworteld in 't allerverst land.

Authorship:

  • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

    Lau Kanen.  Contact: boudewijnkanen (AT) gmail (DOT) com


    If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based on:

 

This text was added to the website: 2012-08-02
Line count: 20
Word count: 168