The LiederNet Archive
WARNING. Not all the material on this website is in the public domain.
It is illegal to copy and distribute our copyright-protected material without permission.
For more information, contact us at the following address:
licenses (AT) lieder (DOT) net

Spaans liederenspel

Word count: 896

Song Cycle by Robert Schumann (1810 - 1856)

Original language: Spanisches Liederspiel

1. Eerste ontmoeting

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on
Based on

See other settings of this text.


Van de rozenstruik, o moeder,
Van de rozen kom ik.
Aan de oevers ginds, bij 't water
Zag ik rozen staan en knoppen;
Van de rozen kom ik.
Bij de stroom, daarginds aan 't water
Zag ik rozen staan, mooi bloeiend,
Van de rozen kom ik, van de rozen.
Zag ik rozen staan, mooi bloeiend,
Brak al zuchtend mij wat rozen.
 
Bij de rozenstruik, o moeder,
Zag ik ook een jongen,
Aan de oevers ginds, bij 't water
Zag ik ook een slanke jongen,
Zag ik ook een jongen.
Bij de stroom, daarginds aan 't water
Zocht naar rozen ook de jongen,
Heel veel rozen nam hij, heel veel rozen.
Met een glimlach brak de mooiste hij,
Reikte zuchtend mij de roos aan.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

2. Intermezzo

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

See other settings of this text.


En slaap je, mijn meisje,
Zet de1 deur op een kier;
Want het uur is gekomen
Dat wij weggaan van hier.
 
En heb je geen schoenen,
Trek er2 dan ook geen aan;
Door wild stromend water
Voert straks onze baan.
 
Door de diep, diepe waat'ren
Van de3 Guadalquivir;
Want het uur is gekomen
Dat wij weggaan van hier.


View original text (without footnotes)
1 Zet de: te zingen op twee achtste noten
2 Trek er: eveneens op twee achtsten
3 Van de: ook op twee achtsten

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

3. Liefdesverdriet

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
 • a text in German (Deutsch) by Emanuel von Geibel (1815 - 1884), no title, appears in Spanisches Liederbuch, in 2. Weltliche Lieder, no. 10 ENG FRE GER POR
   • This text was set to music by the following composer(s): Heinrich, Freiherr von Bach, as Heinrich Molbe, Carl Banck, Joseph Brambach, Leopold Damrosch, Edvard Grieg, Adolf Jensen, Henning Karl Adam von Koss, Per Lasson, Adolph Bernhard Marx, Friedrich August Naubert, Heinrich von Sahr, Robert Schumann, Emil Sjögren, Hugo Wolf, Felix von Woyrsch. Go to the text.

Based on

Go to the single-text view


O eens, ja eens,
[O]1 mijn geest vol pijn,
Zul kalm jij zijn.
 
Geeft liefdesgloed
Je geen bedaren,
In koele aarde
Slaap je straks goed.
[Daar, onbemind]2
En zonder pijn
Zul kalm jij zijn.
 
Wat jij in 't leven
Niet hebt gevonden,
Als 't is ontbonden,
Wordt 't je gegeven.
Dan, zonder wonden
[en zonder pijn,]3
Zul kalm jij zijn.


View original text (without footnotes)
1 Door Schumann toegevoegd
2 Door Schumann weggelaten
3 Door Schumann weggelaten

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

4. In de nacht

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

See other settings of this text.


Allen rusten, schat van mij,
Allen slapen, maar niet jij.
Want gepieker zonder hopen
Houdt des nachts je ogen open,
En jouw peinzen dwaalt met stille zorgen
Naar je liefste toe.


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

5. Het is verraden

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

Go to the single-text view


Dat je diep van liefde gloeit,
Schatjes1, laat zich licht ontwaren;
Want de wangen openbaren
Wat geheim in 't harte broeit.
Steeds in zuchten weg te glijden,
Steeds te schreien, niet te zingen,
Wakend nachtrust te verdringen
En de zoete slaap te mijden:
Dat zijn tekens van wat gloeit;
Je gelaat doet 't ons ontwaren
En je wangen openbaren
Wat geheim in 't harte broeit.
 
Dat je diep van liefde gloeit,
Schatjes, laat zich licht ontwaren;
Want de wangen openbaren
Wat geheim in 't harte broeit.
Liefde, geld en 't zorgenkoor zijn
Vaak het moeilijkst te verhelen;
Zelfs bij wie zich niets laat stelen
Komen zij met kracht tevoorschijn.
Wat onrustig binnen groeit
Laat te duid'lijk zich ontwaren,
En de wangen openbaren
Wat geheim in 't harte broeit.


View original text (without footnotes)
1 Eigenlijk: slimme meisjes (In het Spaanse origineel 'Ines')

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

6. Melancholie

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

Go to the single-text view


Wanneer1, wanneer verschijnt de morgen,
Wanneer, wanneer,
Die mijn leven lost
Uit deze banden?
Jullie, ogen, door lijden
Zo droevig, zo droevig,
Zagen nimmer liefde,
Zagen nimmer vreugde,
Zagen wonde na wonde,
Pijn mij steeds gegeven;
In mijn lange leven
Nooit geluk gevonden.
Mocht het eind'lijk toch gebeuren,
Dat mij werd gezonden
't Uur van nooit meer treuren!


View original text (without footnotes)
1 Wan-: te zingen op een voorslag

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

7. Bekentenis

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

Go to the single-text view


Zo bemin ik u, geliefde,
Dat mijn hart het niet durft wagen,
't Lot één enk'le gunst te vragen,
Zo bemin ik u!
 
Want als ik te wensen waagde,
Hopen zou 'k ook mateloos;
En als 'k u met hopen plaagde,
- weet ik wel -- ik maakt' u boos.
 
Slechts voor één hoef ik niet te schromen,
'k Roep de dood, laat hij maar komen,
Daar mijn hart het niet kan wagen
Om een and're gunst te vragen,
Zo bemin ik u!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

8. Boodschap

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

See other settings of this text.


Anjers wind ik en jasmijn,
En mijn hart wil bij hem zijn1.

Anjers, alle vlammend rode,
Die de morgen mij offreert,
Naar hem zend ik je als boden
Van de gloed die mij verteert.
Witte bloemen, vers vergaard,
Draag je geur naar zijn domein.
Zeg hem dat ik, bleek van 't smachten
En betraand op hem blijf wachten2 --
Anjers wind ik en jasmijn3.
 
Duizend bloemen, dauwbegoten,
Zijn zojuist ontwaakt in 't dal;
Alle zijn vandaag ontsproten;
Maar hun pracht toont reeds verval
Als er weer een morgen lacht.
Spreek, jij geurende jasmijn,
Spreek ook, vlammenrode anjers,
Wordt zo snel ook liefde anders?
Ach, mijn hart wil bij hem zijn!


View original text (without footnotes)
1 Bij Schumann het eind van de zin verlengen met de woorden: bij hem, bij hem.
2 In de herhalingen: zeg hem dat op hem ik wacht in tranen; maar 'in tranen' blijft bij de alt eenmaal achterwege.
3 Schumann herhaalt hierna de tweede regel "En mijn hart wil bij hem zijn."

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

9. Ik word bemind

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

Go to the single-text view


Laten alle boze tongen
Rustig zeggen wat hen zint;
Wie van mij houdt, die bemin ik;
[Ik bemin en]1 word bemind.
 
Nare, nare dingen fluist'ren
Jullie tongen heel gemeen,
Maar ik weet het, die zijn dorstig
Naar onschuldig bloed alleen.
Niets zal mij het kunnen schelen,
Klets zoveel maar als je zint;
Wie van mij houdt, die bemin ik;
[Ik bemin en] word bemind.
 
Tot geroddel leent slechts hij zich
Die 't aan liefd' en gunst ontbrak,
Daar hij zelf zich voelt ellendig,
En hem niemand mint en mag.
Daarom denk ik dat met liefde,
Hun tot spot, mijn eer begint;
Wie van mij houdt, die bemin ik,
[Ik bemin en] word bemind.
 
Als ik was van steen en ijzer,
Kon u daar wel van op aan,
Dat ik zeker af zou wijzen
Wat in liefde wordt gedaan.
Maar mijn hart is zacht -- het spijt me -,
Naar je 't bij ons, meisjes, vindt,
Wie van mij houdt, die bemin ik;
[Ik bemin en] word bemind.


View original text (without footnotes)
1 Bij Schumann wordt dit telkens: En ik weet, ik

IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

10. De smokkelaar

Language: Dutch (Nederlands) after the German (Deutsch)

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2012 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you may ask the copyright-holder(s) directly or ask us; we are authorized to grant permission on their behalf. Please provide the translator's name when contacting us.

  Contact:

  licenses (AT) lieder (DOT) net
  (licenses at lieder dot net)Based on
Based on

See other settings of this text.


Ik ben de smokkelaarskoning,
Weet best respect af te dwingen.
Allen te dollen, mij lukt het,
Schrik, nee, die heb ik voor niemand.
Dus blijf lachen, blijf lachen!
 
Wie zoekt zijde, rookwaar?
Jazeker, mijn paardje moet rusten,
'k Heb haast, moet haasten, ja haasten,
Zo niet, dan pakt straks mij de wachter,
Dan ben ik daar mooi mee klaar.
Schiet dus op, beste paardje,
Schiet op, mijn vrolijke paardje!
Ach, mijn beste, lieve paardje,
Jij kent de kunst, mij te dragen!


IMPORTANT NOTE: The material directly above is protected by copyright and appears here by special permission. If you wish to copy it and distribute it, you must obtain permission or you will be breaking the law. Once you have permission, you must give credit to the author and display the copyright symbol ©. Copyright infringement is a criminal offense under international law.

Gentle Reminder
This website began in 1995 as a personal project, and I have been working on it full-time without a salary since 2008. Our research has never had any government or institutional funding, so if you found the information here useful, please consider making a donation. Your gift is greatly appreciated.
     - Emily Ezust

Browse imslp.org (Petrucci Music Library) for Lieder or choral works