Večerní písně

Song Cycle by Antonín Dvořák (1841 - 1904)

Word count: 756

1. Ty hvězdičky tam na nebi [sung text checked 1 time]

Ty hvězdičky tam na nebi,
to veliké jsou světy;
a já bych jenom věděl rád,
jaké tam tvory vsety.

Zda také někdo odtamtud
se k nám sem dolů dívá,
a jestli tam, jako zde já,
o lásce písně zpívá.

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • ENG English (Paul Selver) , first published 1912

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Mně zdálo se [sung text checked 1 time]

Mně zdálo se, žes umřela;
slyšel jsem zvonit hrany,
a pláče bylo, kvílení
a nářku na vše strany.

Tak divně Ti tam ustlali!
Na hrob Ti kámen dali
a abych na něj napsal verš
mne vlídně požádali.

Ó lidé, lidé z kamene,
zde srdce mé si mějte,
a co jsem ještě nezpíval,
to do kamene vrejte.

Mé lásce jste nevěřili
a zhrdli mými slovy,
když bude kámen mluvit k vám,
snad vám to lépe poví.

Authorship

Go to the single-text view

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Já jsem ten rytíř [sung text checked 1 time]

Já jsem ten rytíř z pohádky,
jenž hrdě vyjel do světa,
abych tu pannu uviděl,
jež jako růže vykvétá.

O ní šla věst: kdo spatří ji --
ten s kletbou prý to odnese,
buď že se v kámen promění,
buď že mu srdce vyrve se.

I myslil jsem si u sebe:
Snad přec jen někdo vyjmutý.
A vyjel jsem a za ten hřích
teď -- v zpěváka jsem zakletý.

Authorship

Go to the single-text view

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. Když bůh byl nejvíc rozkochán [sung text checked 1 time]

Když bůh byl nejvíc rozkochán,
tu lidské srdce stvořil,
a pak na věčnou památku
v ně svoji lásku vložil.

A když pak na něm utkvělo
to oko jeho věstí,
radostí až se rozplakal,
když viděl vše to štěstí.

Leč při tom pláči -- do srdce
se jedna slza vkradla,
jako ta rosa v kalíšek,
a na samé dno padla.

A proto láska velký bol,
leč bol tak sladký, milý,
že škoda srdcí nastokrát,
jež bol ten necítily.

A proto láska štěstí půl
a polovic je muka,
leč když se slza rozvlní,
tu leckdy srdce puká.

Authorship

Go to the single-text view

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

5. Umlklo stromů šumění [sung text checked 1 time]

Umlklo stromů šumění
a lístek sotva dýše,
a ptáček dřímá krásný sen
tak tichounce, tak tiše.

Na nebi vzešlo mnoho hvězd
a kolem je tak volno,
jenom v těch ňadrech teskno tak
a u srdce tak bolno.

Ve kvítků pěkný kalíšek
se bílá rosa skládá -
můj bože, a ta rosa též
se v moje oči vkrádá.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • ENG English (Paul Selver) , no title, London, H.J. Drane, first published 1912

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

6. Přilítlo jaro z daleka [sung text checked 1 time]

Přilítlo jaro z daleka
a všude plno touhy,
vše tlačilo se k slunci ven,
že snilo sen tak dlouhý.

Vylítly z hnízda pěnkavy
a drobné děti z chýše,
a pestré kvítí na lukách
přesladkou vůni dýše.

Z větví se lístek tlačí ven,
a ptáčkům z hrdla hlásky,
a v ňadrech v srdci mlaďounkém
tam klíčí poupě lásky.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • ENG English (Paul Selver) , no title, first published 1912

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

7. Když jsem se díval do nebe [sung text checked 1 time]

Když jsem se díval do nebe
skrz ty hvězdičky zlaty,
mně zdálo se, žes světice
a já že anděl svatý.

Tu zaljsem harfu do ruky
a písně tobě zpíval,
že písně svatých umlkly
a každý k nám se díval.

Ba sám Bůh Otec na chvíli
v svých tvůrčích plánech stanul,
a zdá se mi, a zdá se mi,
že po tváři mu slzný démant kanul.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

8. Vy malí, drobní ptáčkové [sung text checked 1 time]

Vy malí, drobní ptáčkové,
vy zpěvosniví spáči,
zda zpomene si který z vás,
že já umírám v pláči?

Měsíčku, postuj na nebi,
bych potěšil se v tobě;
mé lásky žár je vychladlý,
my hodime se k sobě.

Poslední plamen usíná,
mně zbývají jen slova:
a přec bych vše zas rozdmychal,
bych nest'astným byl znova.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

9. Jsem jako lípa košatá [sung text checked 1 time]

Jsem jako lípa košatá,
když oděje se k svátku:
ty krásná růže májová,
pojd' sem, do mého chládku.

Zde vůní dýše každý list,
zde bzučí včelek roje,
večer sem letí ptáčkové,
to myšlénky jsou moje.

Ty odletují daleko,
jak od domova děti:
však Tyli ke mně zasedneš,
již více neodletí.

Authorship

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • ENG English (Paul Selver) , no title

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

10. Vy všichni, kdo jste stistněni [sung text checked 1 time]

Vy všichni, kdo jste stistněni,
již pojd'te, pojd'te ke mně,
zde složte s beder útrap
tíž a zapomeňte jemné.

Já lásky říš zde založil,
kde druh se k druhu vine,
a vše co má kdo na srdci,
to v pěkných písních plyne.

Zde nezná soka závistník,
zde řeč jak píseň sladká,
zde lev je krotký beránek
a dravci holoubátka.

Zde léky všechněm útrapám,
zde srdce věčně mladne,
zde neopadá růže květ,
a nepřátelství žádné.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

11. Ten ptáček, ten se nazpívá [sung text checked 1 time]

Ten ptáček, ten se nazpívá,
jak by byl píseň živá;
ba kdo v svém srdci lásku má,
nedivte se, že zpívá!

A ptáček ten tak od srdce
a k srdci mluvit umí,
že div by člověk neplakal,
když srdcem porozumí.

Ba často mně to připadá,
že jsem mu druhem vlkání,
neb i ty moje písně jsou
jen jemné naří kání.

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

12. Tak jak ten měsíc [sung text checked 1 time]

Tak jak ten měsíc v nebes báň
tak láska v srdce vchází,
a tajný bol a tichý žal
ji v chůzi doprovází.

A co dřív člověk netušil,
v tom šerém světle spatří,
a tajný bol a tichý žal
se divně v písni sbratří.

Leč mnohá též se bouře zlá
v ubohém srdci shlukne,
a než ji v písni vysloví —
jak mnohé srdce pukne!

Authorship

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]