Twee motetten

Translations © by Lau Kanen

Song Cycle by Johannes Brahms (1833 - 1897)

Word count: 239
Original language: Zwei Motetten

 (The following is a multi-text setting.)

1. Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen 
Warum? Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen,
und das Leben den betrübten Herzen? Warum?
Die des Todes warten und kommt nicht,
und grüben ihn wohl aus dem Verborgenen;
die sich fast freuen und sind fröhlich,
daß sie das Grab bekommen. Warum?
Und dem Manne, deß Weg verborgen ist,
und Gott vor ihm den selben bedecket. Warum?

Authorship

Based on

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , copyright © 2016, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Natalie Macfarren) , first published 1879
 • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , Job 3:20-23, copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Virginia Knight
Lasset uns unser Herz samt den Händen
aufheben zu Gott im Himmel.

Authorship

Based on

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , copyright © 2016, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Natalie Macfarren) , first published 1879
 • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , Lamentations 3:41, copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Virginia Knight
Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben.
Die Geduld Hiob habt ihr gehöret, 
und das Ende des Herrn habt ihr gesehen; 
denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer.

Authorship

Based on

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , copyright © 2016, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Natalie Macfarren) , first published 1879
 • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , Jacques 5:11, copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Virginia Knight
Mit Fried und Freud ich fahr dahin, 
in Gottes Willen, 
getrost ist mir mein Herz und Sinn, 
sanft und stille.
Wie Gott mir verheißen hat, 
der Tod ist mir Schlaf worden.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , copyright © 2016, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Kelly Dean Hansen) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Natalie Macfarren) , first published 1879
 • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Virginia Knight
Author(s): Martin Luther (1483 - 1546), Bible or other Sacred Texts
1.
Waarom? Waarom is het licht gegeven de zwaar lijdende,
En het leven aan bedroefde harten? Waarom?
Die de dood verhopen; hij komt niet.
Zij groeven hem graag uit het verborgene1;
Die haast verheugd zijn en heel vrolijk,
Dat zij het graf bereiken.
Waarom?
Zo de man ook, wiens weg verborgen is,
Daar God voor hem die steeds maar bedekt houdt. Waarom?

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

  Lau Kanen.  Contact: lcpkanen (AT) gmail (DOT) com


  If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based onBased on

View original text (without footnotes)
1 Bedoeld is: zij zoeken naar hem, meer dan naar schatten (Nieuwe Bijbelvertaling)

Laten wij ons hart met de handen
Verheffen tot God [in de]1 hemel.

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

  Lau Kanen.  Contact: lcpkanen (AT) gmail (DOT) com


  If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based onBased on

View original text (without footnotes)
1 bij Brahms te zingen op twee achtste noten.


Zie nu, wij prijzen zalig die verdragen hebben.
Van ‘t geduld van Job hebt gij vernomen,
En de uitkomst van God mocht gij aanschouwen;
Want de Heer is barmhartig en vol ontferming.

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

  Lau Kanen.  Contact: lcpkanen (AT) gmail (DOT) com


  If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based onBased on


Met vred’ en vreugd ga ik van hier,
In Gods behagen.
Getroost ben ik in hart en ziel,
Zonder klagen.
Naar God mij belofte gaf,
Mocht dood mij tot slaap worden.

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

  Lau Kanen.  Contact: lcpkanen (AT) gmail (DOT) com


  If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based on


Translation © by Lau Kanen
2. O Heiland, reiß die Himmel auf [sung text checked 1 time]
O Heiland, reiß die Himmel auf,
Herab, herab, vom Himmel lauf !
Reiß ab vom Himmel Tor und Tür,
Reiß ab, wo Schloß und Riegel für !

O Gott, ein' Tau vom Himmel gieß;
Im Tau herab, o Heiland, fließ.
Ihr Wolken, brecht und regnet aus
Den König über Jakobs Haus.

O Erd', schlag aus, schlag aus, o Erd',
Daß Berg und Tal grün alles werd'
O Erd', herfür dies Blümlein bring,
O Heiland, aus der Erden spring.

[ ... ]

Hie leiden wir die größte Not,
Vor Augen steht der [bittre]1 Tod;
Ach komm, führ uns mit starker Hand
[Von]2 Elend zu dem Vaterland.

Da wollen wir all' danken dir,
Unserm Erlöser, für und für.
Da wollen wir all' loben dich
Je allzeit immer und ewiglich.3

The text shown is a variant of another text.
It is based on

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , "Oh Salvador, obre la volta celestial", copyright © 2016, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Kelly Dean Hansen) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Natalie Macfarren) , first published 1879
 • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)
1 Schmidt: "ewig' " (as in the original)
2 Schmidt: "Vom" (as in the original)
3 Brahms adds "Amen."

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]
2.
O Heiland, open wijd de poort,
Daal af, daal af uit ’t hemels oord!
Verbreek des hemels hechtenis,
Ontsluit wat afgegrendeld is.

Laat dalen dauw op aarde, Heer,
Daal in de dauw, o Heiland, neer.
Gij wolken, breek en regen Hem,
De koning van Jerusalem.

Drijf knoppen uit, o aard, drijf uit,
Tooi berg en dal met groenend kruid,
Breng voort, o aard, dit bloempje klein,
O Heiland, wil geboren zijn.

[ ... ]

Hier lijden wij de grootste nood
En zien voor ons de bitt’re dood;
Ach kom, voer ons met sterke hand
Uit rampspoed naar het vaderland.

Dan zullen wij U danken Heer,
Onze Verlosser, keer op keer,
Wij zullen allen loven U,
Voor altijd, in het eeuwig Nu. Amen

Authorship

 • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2015 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

  Lau Kanen.  Contact: lcpkanen (AT) gmail (DOT) com


  If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based onBased on

Note: Deels origineel, deels ontleend aan bestaande Nederlandse versies van dit lied.


This text was added to the website: 2015-11-03
Line count: 28
Word count: 178

Translation © by Lau Kanen