by Gottfried August Bürger (1747 - 1794)
Translation by Knud Lyne Rahbek (1760 - 1830)

Wie selig, wer sein Liebchen hat
Language: German (Deutsch) 
Wie selig, wer sein Liebchen hat,
Wie selig lebt der Mann!
[In Friedrichs oder Ludwigs Stadt
Ist keiner besser dran.]1

[Er achtet's nicht, was Hof und Stadt
Dafür ihm bieten kann;
Und wenn er keinen Kreuzer hat,
Dünkt er sich Krösus dann.]2

Die Welt mag laufen oder stehn,
[Mag rollen um und um;
Und alles auf dem Kopfe gehn!]3
Was kümmert er sich drum?

Hui! ist sein Wort zu Strom und Wind,
Wer macht aus euch sich was?
Nichts mehr, als wehen kann der Wind,
Und Regen macht nur naß.

Gram, Sorg' und Grille sind ihm Spott;
Er fühlt sich frei und froh;
Und kräht, vergnügt in seinem Gott,
In dulci Jubilo.

Durch seine Adern kreiset frisch
Und ungehemmt sein Blut.
Gesunder ist er wie ein Fisch
In seiner klaren Flut.

Ihm schmeckt sein Mahl; er schlummert süß,
Bei federleichtem Sinn,
Und träumt sich in ein Paradies
Mit seiner Eva hin.

In Götterfreuden schwimmt der Mann,
Die kein Gedanke mißt,
Der singen oder sagen kann,
Daß ihn sein Liebchen küßt.

Doch ach! was sing' ich in den Wind
Und habe selber keins?
O Evchen, Evchen, komm geschwind,
O komm und werde meins!

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
1 Another version by Bürger: "Er lebt, wie in der Kaiserstadt/ Kein Graf und Fürst es kann."
2 Another version by Bürger:
  Ihm scheinet seiner Seligkeit
Kein Preis auf Erden gleich.
Selbst arm bis auf den letzten Deut,
Dünkt er sich krösusreich.
3 Another version by Bürger: "Und alles mag rund um/ Kopf unten oder oben gehn!"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in Danish (Dansk), a translation by Knud Lyne Rahbek (1760 - 1830) , "Efter Bürger" ; composed by Friedrich Ludwig Æmelius Kunzen.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 36
Word count: 192

Efter Bürger
Language: Danish (Dansk)  after the German (Deutsch) 
O!  hvem der har en Venneviv, 
Den mand er lykkelig, 
Han ejer Alt i dette Liv, 
Det sande Himmerig. 

Han blæser kun af Ondskab Nid, 
Og Frue Fortunas Had, 
Og om han ikke har en Hvid, 
Er han dog lige glad. 

Vor Jord kan løbe eller ståe, 
Kan dreje sig omkring, 
Og alting op og ned kan gåe: 
Han ændser ingen Ting. 

Hui!  siger han til Regn og Blæst, 
Gjør I kun hvad I kan! 
Du gjør kun Vind, min gode Blæst! 
Og Regnen gj'er kun Vand. 

Al Modgang agter han som Slug, 
Er fri og frank og fro, 
Og synger glad udi sin Gud, 
In dulci Jubilo. 

Og ingen Skjebne er så barsk, 
At den ham skræmme kan; 
Han er bestandig frisk og karsk, 
Og rask, som Fisk i Vand. 

Og han er ædel,  'god og viis, 
Trods nogen Stoiker, 
Og drømmer sig i Paradiis, 
Alt med sin Hjertens kjer; 

Kort:  ingen Tunge sige kan, 
Hvor lykkelig den er, 
[Som]1 sige eller synge kan,  
At ham hans Viv har kjer!2

View original text (without footnotes)

Confirmed with Samling af Klub-Sange, andet og meget forsget Oplag, Kjøbenhavn: Christ. Gottlob Profts, 1792, pages 49 - 50.

1 Kunzen: "Der"
2 Kunzen adds:
Dog, ak!  hvad synger jeg er om? 
Jeg selv har ingen Viv! 
O!  kom, min Eva!  hurtig kom, 
Og bliv min Venneviv! 

Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


Researcher for this text: Melanie Trumbull

This text was added to the website: 2020-07-27
Line count: 32
Word count: 171