Ὁ ἒρωτας φανερωμένος
Language: Greek (Ελληνικά) 
«Κόρη, ὅντας φιλιώμαστον, 
νύκτα ἦτον· ποιὸς μᾶς εἶδε;»

Μᾶς εἶδ’ ἡ νύκτα κ’ ἡ αὐγὴ, 
τ’ ἄστρον καὶ τὸ φεγγάρι·

Καὶ τ’ ἄστρον ἐχαμήλωσε, 
τῆς θάλασσας τὸ εἶπε·

Θάλασσα τό εἰπε τοῦ κουπιοῦ, 
καὶ τὸ κουπὶ τοῦ ναύτη,

Κ’ ὁ ναύτης τὸ τραγούδησε 
’σ τῆς λυγηρῆς τὴν πόρτα.

Show a transliteration: DIN | ISO 843

Note on Transliterations

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

    [ None yet in the database ]

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in German (Deutsch), a translation by Adelbert von Chamisso (1781 - 1838) , "Verratene Liebe (Neugriechisch)", written 1827, appears in Lieder und lyrisch epische Gedichte DUT ENG ENG FRE FRE GRE IRI RUS ; composed by Heinrich, Freiherr von Bach, as Heinrich Molbe, John Böie, August Conradi, Peter Cornelius, Gustav Hasse, Engelbert Humperdinck, Henning Karl Adam von Koss, Franz Krinninger, Hermann Levi, Franz Otto, Carl Piutti, Robert Schumann, Nic. Thauret, Wilhelm Moritz Vogel.
  • Also set in Russian (Русский), a translation by Anonymous/Unidentified Artist DUT ENG ENG FRE FRE GER GER GRE IRI ; composed by Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov.

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):


Researcher for this text: Christakis Poumbouris

This text was added to the website: 2004-01-16
Line count: 10
Word count: 48