Wierook
Language: Dutch (Nederlands) 
    Thus ardens in igne

    o Wierookgraan,
    geronnen traan
van ceder- en van lorkenstammen,
    gebedenbeeld,
    daar 't vier in speelt,
en 't vonkelen van 's herten vlammen.

    Geen gave van
    fijn goud en kan
mijn hand den Heer, geen myrrha bieden,
    maar wierook zal,
    en overal
en allen [dag]1, Hem dank bedieden.

    o Wierookgraan,
    in 't vier gedaan,
en rookende uit mijns herten midden,
    van aardsch en grauw
    wordt hemelsch blauw:
gaat, wierookgraan, den [Heere]2 aanbidden!

View original text (without footnotes)
1 in some versions of Gezelle's works, "tijd"
2 De Vocht, Mengelberg, Van Overeem: "Heer"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

Text added to the website: 2008-09-20 00:00:00
Last modified: 2014-06-16 10:02:56
Line count: 19
Word count: 76