by Nikolaus Lenau (1802 - 1850)
Translation © by Els Vervoort

Schöne Sennin, noch einmal
Language: German (Deutsch) 
Available translation(s): CAT DUT DUT ENG FRE ITA
Schöne Sennin, noch einmal
[Singe]1 deinen Ruf in's Thal,
Daß die frohe Felsensprache
Deinem hellen Ruf erwache.
 
Horch, o [Mädchen]2, wie dein Sang
In die Brust den Bergen drang,
Wie dein Wort die Felsenseelen
Freudig fort und fort erzählen!
 
Aber einst, wie Alles flieht,
Scheidest du mit deinem Lied,
Wenn dich Liebe fortbewogen,
Oder dich der Tod entzogen.
 
Und verlassen werden stehn,
Traurig stumm herübersehn
Dort die grauen Felsenzinnen
Und auf deine Lieder sinnen.

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)

Confirmed with Nicolaus Lenau's sämtliche Werke in einem Band, herausgegeben von G. Emil Barthel, Zweite, durch eine Biographie des Dichters vermehrte Auflage, Leipzig: Druck und Verlag von Philipp Reclam jun., [no year], page 89

1 Faisst: "Sende"
2 Fibich, Mendelssohn-Hensel, Schumann: "Sennin"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , copyright © 2020, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) (Els Vervoort) , "De alpenherderin", copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission
 • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , "De koeienhoedster", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English (Sharon Krebs) , copyright © 2008, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "La bergère", copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Ferdinando Albeggiani) , "La pastora", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission


Research team for this text: Emily Ezust [Administrator] , Sharon Krebs [Guest Editor]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 16
Word count: 74

De alpenherderin
Language: Dutch (Nederlands)  after the German (Deutsch) 
Mooie herderin, stuur nogmaals 
zingend uw roep in het dal,
zodat die blije rotsentaal 
door uw heldere stem ontwake.

Luister, o herderin, hoe uw gezang 
tot in het binnenste van de bergen doordrong,
hoe de rotsenzielen uw woord 
verheugd voortvertellen.

Maar eens, zoals alles voorbij gaat, 
scheidt ook gij, met uw lied,
wanneer de liefde u doet vertrekken, 
of de dood u aan ons onttrekt.

En wij verlaten zullen staan, 
treurig, sprakeloos naar ginds kijken,
naar de grauwe rotstoppen 
en mijmerend uw liederen overdenken.

Die Sennin -- De alpenherderin (= zakenvrouw die met haar kudde gedurende het 'groene seizoen' de hogergelegen weiden intrekt en daar ter plaatse blijft tot de sneeuw zich weer aandient; Ze verwerkt ter plaatse de melk tot kaas)

Authorship

 • Translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2011 by Els Vervoort, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., you must ask the copyright-holder(s) directly for permission. If you receive no response, you must consider it a refusal.

  Els Vervoort.  Contact: els (DOT) vervoort (AT) gmail (DOT) com

  If you wish to commission a new translation, please contact:

Based on

 

This text was added to the website: 2011-06-02
Line count: 16
Word count: 84