Translation © by Christine D'Haen (1923 - 2009)

Een meezennestje is uitgebroken
Language: Dutch (Nederlands) 
Een meezennestje is uitgebroken,
dat, in den wulgentronk
gedoken,
met vijftien eikes blonk;
ze zitten [in]1 [den]2 boom te spelen,
tak-op, tak-af, tak-uit, tak-in, tak-om,
met velen
en 'k lach mij, ['k lach mij]3, 'k lach mij bijkans krom.

Het meezenmoêrtje komt getrouwig,
komt op den lauwen noen,
al blauwig
en geluwachtig groen;
het brengt hun dit en dat, om te azen,
tak-om, tak-op, tak-af, tak-uit, tak-in,
ze razen,
en kruipen, vlug, het [meezennestjen]4 in.

Het meezenvaârtje zit - de looveren
[verduiken]5 't voor 't gestraal -
te tooveren,
al in de meezentaal;
daar vliegen ze, al med' een, te zamen,
tak-om, tak-op, tak-af, tak-in, tak-uit,
en, amen,
het meezennestje is weêrom ijele en uit.

About the headline (FAQ)

View original text (without footnotes)
Spelling changes used by Andelhof: meezennestje -> mezennestje; den wulgentronk -> de wilgentronk; meezenmoêrtje -> mezenmoêrtje; den lauwen -> de lauwe
Spelling changes used by Appeldoorn: den wulgentronk -> den wilgentronk; mij -> me; med' -> met
Spelling changes ued by D'Hooghe: den wulgentronk -> den wilgentronk
Spelling changes used by De Coninck: mij -> me; ijele -> ijle
Spelling changes used by Mervillie: uitgebroken -> uit gebroken ; zamen -> samen

1 Mervillie: "op"
2 Andelhof: "de"
3 omitted by D'Hooghe
4 Andelhof: "mez"; Appeldoorn, D'Hooghe, De Coninck, Dejoncker: "meezennestje"
5 D'Hooghe: "verkuiken"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website: 2008-09-19
Line count: 24
Word count: 115

The tom‑tit nest
Language: English  after the Dutch (Nederlands) 
A tom-tit nest has broken out
 [ ... ]

This text may be copyright, so we will not display it until we obtain permission to do so or discover it is public-domain.

Authorship

Based on

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

This text was added to the website: 2014-04-18
Line count: 23
Word count: 128