Ranker og Roser

Song Cycle by Christian Sinding (1856 - 1941)

Word count: 1500

1. Jeg bærer den Hat, som jeg vil [sung text checked 1 time]

Jeg bærer den Hat, som jeg vil
Jeg synger de Viser, som jeg vil,
Og som jeg kan;
Jeg tager dem ej fra nogen anden.
Er jeg derfor en fuglefri Mand?
Skal jeg derfor korrekses af «Standen»? --
Lad Sangerlauget være, som det vil
Jeg er den, som jeg er, og ingen anden.
 
Mine Gaver mig selv ej jeg gav,
Har faaet dem til Laans, at forrente;
Jeg maa spytte i Bøssen brav,
Hver Gang jeg et Laan mig vil hente:
Naturen, vor hjælpsomme Moder,
Har en Skyldherres ørnehaarde Blikke;
Jeg ved, der er ringere Boder,
Hvor [der laanes]1; -- dem søger jeg ikke.
 
Men har jeg betalt, hvad jeg skal,
Saa sætter jeg Hatten, som jeg vil,
Og som den kan
Uden at klemme mig om Panden;
Og synger over Sø og Land,
Saa det skingrer i Øret paa Standen.
Lad Sangerlauget være, hvad det skal,
Jeg er den, som jeg [vil]2, og ingen anden.

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Je porte mon chapeau comme je veux", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)
Confirmed with Drachmann, Holger, Samlede Petiske Skrifter - Folkeudgave - Fjerde bind, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, Kjøbenhavn og Kristiania, 1907.

1 Sinding: "man laaner"
2 Sinding: "er"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

1. Ich trage den Hut, den ich will [sung text checked 1 time]

Ich trage den Hut, den ich will,
Ich singe die Lieder, die ich will,
und die ich kam;
Ich nahm sie nie von einem Andern.
Bin ich darum ein vogelfreier Mann
Weil der Zunft Kuranz ich nicht dulde?
Die Sängerzunft mag bleiben, was sie will,
Ich bin der, der ich bin und kein Andrer.

Meine Gaben gab ich mir nicht selbst,
Geliehen sind sie zum Verzinsen;
Rabat wird schon tüchtig verlangt,
Jedesmal wenn ein Dar lehn ich mir hole.
O Natur, unsre hilfreiche Mutter,
Hast eines Schuldherren adler harte Blicke;
Wohl weiss ich niedrigere Buden,
wo man leihet, da such' ich nicht hin.

Doch hab' ich bezahlt meine Schuld,
Dann setz' ich meinen Hut, wie ich will,
Und wie er sitzen kann, 
Ohne die Stirne mir zu drücken.
Und es schallet mein Lied über Land,
Daß der Zunft die Ohren zerreissen.
Die Zunft sei Zunft,
Ich bin der, der ich bin und kein Andrer.

Authorship

Based on

Go to the single-text view

From the Sinding score.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Fagre Nat med Blomsterstrømme [sung text checked 1 time]

Fagre Nat med Blomsterstrøme
gennem Vindvets aabne Sluse,
medens fjærne Bølger bruse
som et Hav af Valmudrømme:
Vindvet i! men tyst og varlig,
Søvnen er den Syge god,
men en saadan Søvn er farlig
med et Blomsterhav for Fod.

Lyse Dag med stærke Strømme, 
Solglans gennem Taagens Banker, 
faste Forsæt, rene Tanker, 
svale Pust af vaagne Drømme 
over Mandeviljens Hav: 
Morgnens Gry er Nattens Grav. 
Tak! den Haand, som Morgenhilsen 
med et ærligt Haandslag gav.

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Douce nuit aux effluves de fleurs", copyright © 2021, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

2. Wonnige Nacht [sung text checked 1 time]

Wonnige Nacht mit Blumenströmen
wogend hinein durch alle Fenster
aus der Ferne brausen die Wellen
wie ein Meer von Mohnesträumen:
Fenster zu! doch sacht und leise,
Schlummer ist dem Kranken gut;
doch wohl ist solch ein Schlaf gefährlich
Schwelgend in der Blumen Fluth.

Lichter Tag, mit starker Strömung,
Sonnenglanz durch Nebelberge,
fester Vorsatz, reiner Sinn,
frischer Zug von wachen Träumen
über des Manneswillens Meer:
Morgengrau'n das Grab der Nacht.
Dank! der Hand, die fest und ehrlich
dir den Morgengruß gebracht.

Authorship

Based on

Go to the single-text view

From the Sinding score.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Ad kjendte Veje [sung text checked 1 time]

O hvor hvert Fjed dog er gammeltungt,
 Naar Vejen skal trædes tilbage;
 Trittet var let, saa tyveaarsungt,
 Da det gik mod de dejlige Dage.
 Liden Fugl paa vor Vej
 Havde travlt med at synge
 Sin Elskovssang;
 I hver Bøgetræsgynge
 Var Legen i Gang. --
 Nu synges, nu leges der ej.
 Kun de susende Graner har endnu Røst,
 Og det lyder som oprørt Vand;
  Det tegner mod Høst.

Elskede! ak, den dobbelte Klang,
 Som strider i denne Kalden:
 Sangfuglelatter fra korngul Vang
 Og hulkende Skovvandes Falden!
 Nu er Sommeren væk
 Og kun Høsten tilbage,
 En Middelhøst;
 Kun en Afglans af Dage
 Med kummerlig Trøst,
 Et Billed med falmede Træk.
 Og jeg trykker det blegede Blad til min Mund.
 Der er dobbelt og stridende Lyst
  I Afskedens Stund.

Nej, jeg vil ej som [den]1 Klagende staa,
 Naar intet dog kan forandres;
 Heller ad høstgule Gange gaa,
 Naar Stierne dog skulle vandres.
 Der er Kraft i den Luft,
 Som fra Granskovens Naale
 Min Aande naar;
 Gennem Høstsolens Straale
 Et Farvevæld gaar,
 Hver Blomst har forstærket sin Duft.
 Lad kun Vaaren forstumme; her spirer et Frø.
 Jeg har Sange i Hjertet endda;
  De kan aldrig dø.

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , copyright © 2021, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)
1 Sinding: "en"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Herbst [sung text checked 1 time]

O, wie altschwer ist jeder Tritt,
wenn zurück der Weg wird getreten;
Leicht war der Schritt, und jugendlich frisch,
als es ging gegen glückliche Zeiten.
Klein Vogel am Weg hatte viel 
zu thun mit seinem Liebessang;
durch die Buchen erschallte 
Jubel und Klang,
jetzt singt es, 
jetzt klingt es nicht mehr.
Nur der rauschenden Tannen tiefes Gestöhn 
tönt herüber wie ein wogendes Meer,
der Herbst zieht heran.

Geliebte! Ach welch' einen doppelten Klang
vernehm' ich in diesem Rufen;
Vögelgelächter aus goldigen Korn
und das Seufzen der Waldegewässer!
Der Sommer flog fort, 
nur der Herbst blieb zurücke,
ein ärmlicher Herbst;
Nur ein Abglanz vom Glücke 
mit spärlichem Trost,
ein fahles farbloses Bild.
Und ich press' das verblichene Blatt an den Mund
sie birgt doppelte streitende Lust 
die Abschiedsstund.

Nein, ich will nicht wie ein Klagender steh'n,
wenn Nichts doch lässt sich verändern;
Lieber die herbstgelben Wege geh'n,
wenn doch diesen Pfad ich muss wandern.
Kraft hat die Luft, die mir 
athmet entgegender Tannenhain,
es schimmert, es glüht 
in der Herbstsonne Schein,
jede Blume hat stärkeren Duft.
Mag der Lenz nur verstummen,
ein Keim sprosset hie,
Es liegen noch Lieder im Herzen;
sie sterben, sie sterben nie.

Authorship

Based on

Go to the single-text view

From the Sinding score.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. Sakuntala [sung text checked 1 time]

Jeg kunde for Længsel ej sove,
En Blomstervind
Slog mig imod,
Strømmed herind ad mit Vindu
Som en vellugtaandende Flod;
Jeg hørte de høje Palmer
Suse svagt
Med sød Musik;
Det hvisked ihvor jeg stod og gik:
 Sakuntala, Sakuntala.

Du evige Himalaya,
Med [Issen]1 højt
Mod Himlens Tag,
Hvi sender Du dine Kilder
At møde min Fod i Dag?
Hvi risler de duftende Vover
Mindetungt
Forbi mig hen?
Hvi møder mit bævende Blik igen:
 Sakuntala, Sakuntala.

O Pige, Du sænker dit Øje
Saa fugtigt blødt
Ind i mit Blik,
Som var det i denne Time,
Den bindende Ring Du fik!
Ak, ikke en enkelt Time,
Enkelt Dag,
Nej tusinde Aar
Skillende mellem os begge staar:
 Sakuntala, Sakuntala!

Du tabte ej Ringen i Floden.
Dushjántas selv
Har slængt den hen,
Og stemmed han end den [stride]2 Strøm,
Han bringer ej Ringen igen.
Dushjántas i Palmelunden
Jage vil
Langs Flodens Bred;
Han skyder en Antilope ned:
 Sakuntala, Sakuntala.

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Sakuntala", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission

View original text (without footnotes)
Confirmed with Drachmann, Holger, Samlede Petiske Skrifter - Folkeudgave - Fjerde bind, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, Kjøbenhavn og Kristiania, 1907.

1 Sinding: "Panden"
2 Sinding: "vilde"

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

4. Sakuntala [sung text checked 1 time]

Vor Sehnsucht ich konnte nicht schlafen,
ein Blumenhauch 
füllte die Luft,
strömte herein durch die Fenster
wie ein Fluss von berauschender Duft.
Ich hörte die hohen Palmen
säuseln sacht'
mit süssem Sang;
ein Flüstern 
rings um mir entgegen klang:
 Sakuntala, Sakuntala.

Du ewiger Himalaya, 
dess' Stirne strahlt
in Sonnengluth,
warum sendest du heut' mir entgegen 
wohl deiner Quellen Fluth?
Warum rieseln die duftenden Wogen
erinn'rungsvoll an mir vorbei?
Warum trifft doch mein bebender Blick auf's neu: 
 Sakuntala! Sakuntala!

O Mädchen, du senkst in meinen Blick
dein Auge so weich 
und so feucht,
als wär' dir in dieser Stunde
der bindende Ring gereicht!
Ach, nicht eine einzelne Stunde,
nicht ein Tag, 
Jahrtausende schon
sind zwischen uns beide längst entfloh'n:
 Sakuntala, Sakuntala!

Nicht dir fiel der Ring in die Fluthen
Dushjántas selbst 
warf ihn hinein,
und könnt' er auch stillen den wilden Strom,
der Ring wird verloren doch sein.
Dushjántas geht zu jagen 
in den Palmenhain 
am Fluss;
trifft eine Antilop' sein Schuss:
 Sakuntala, Sakuntala.

Authorship

Based on

Go to the single-text view

From the Sinding score.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

5. Choral [sung text checked 1 time]

Den blomstrende Sommer blev kædet til Høst,
Til Død, hvad der var ilive.
Sorg skal følge paa Lyst,
Stille, Du bankende Bryst!
Kun de evige Love skal blive.
Venner, ræk Haand over Graven hen;
Den Døde kommer ej mer igen,
Men Aanden taler fra Rummet,
Naar Læben her er forstummet.

Den taler os til i en ensom Stund,
Naar Tanken erindringsfuld knæler;
Bud da bringer en Mund,
Tysser os Smærten i Blund
Og med Billeder Drømmen besjæler.
Venner, den Drøm svinder aldrig hen;
Et Billed stiger bestandig igen
Fra Skønheds-Andagten inde:
En Drøm om en dejlig Kvinde.

Authorship

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Hymne", copyright © 2013, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) [singable] (Heidrun Beer) , copyright © 2020, (re)printed on this website with kind permission

Confirmed with Drachmann, Holger, Samlede Petiske Skrifter - Folkeudgave - Fjerde bind, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, Kjøbenhavn og Kristiania, 1907.

First published in Tannhäuser, 1877

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

5. Choral [sung text checked 1 time]

Dem blühenden Sommer folgt welkender Herbst,
was lebt muss wieder vergehen.
Sorge folget auf Lust,
stille, du zitternde Brust!
Nur die ew'gen Gesetze bestehen.
Freunde, reichet die Hand über's Grab,
der Todte steiget für immer hinab
doch der Geist aus dem Raume wird grüssen,
wenn hier auch die Lippen sich schliessen.

Er redet dich an, wenn du bist allein,
wenn du kehrst in dich selbst hinein;
unsichtbare Lippen flüstern dir zu,
singen die Sorge zur Ruh'
und erfüllen mit Bildern die Seele.
Sieh, durch der Träume neblichen Flor
steigt die verklärte Gestalt empor,
leuchtender Züge, ruhig, mild:
der ewigen Schönheit Bild. 

Authorship

Based on

Go to the single-text view

From the Sinding score.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

6. Frejdig flyver den unge Fugl [sung text checked 1 time]

Frejdig flyver den unge Fugl; 
hvorfor stække dens Fjædre? 
Tidsnok bliver den gammel; -- 
blev Sangene derfor bedre?

Ungdom er vel ej altid nok,
maa gaa i Visdommens Lære;
der var dog den Visdom, som gav sit Liv
for Yngling én Time at være.

Men ingen Sanger, om nok saa ung,
som kunde lidt mer end rime.
gav for den graasprængte Tinding
én eneste tankeles Time.

Authorship

Go to the single-text view

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , "Un jeune oiseau vole avec confiance", copyright © 2021, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

6. Fröhlich der junge Vogel fliegt [sung text checked 1 time]

Fröhlich der junge Vogel fliegt.
Wozu ihm stutzen die Schwingen?
Früh genug wird er alt;
wird er darum wohl besser singen?

Jugend ist wohl nicht immer genug,
muss geh'n in der Weisheit Lehre.
Doch gäb' mancher Weiser sein Leben
wenn Jüngling eine Stunde er wäre.

Doch kein Sänger ob noch so jung,
wenn was mehr als den Reim er verstünde,
gäb' um die graue Stirne 
eine einz'ge gedankenlose Stunde.

Authorship

Based on

Go to the single-text view

From the Sinding score.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]