Translation © by Lau Kanen

Ave, maris stella
Language: Latin 
Available translation(s): DUT ENG FIN FRE GER
Ave, maris stella,
Dei mater alma,
Atque semper virgo,
Felix coeli porta.

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Hevae nomen.

Solve vincula reis:
Profer lumen caecis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem:
sumat per te preces,
qui pro nobis natus,
tulit esse tuus. 

Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos,
mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
Iter para tuum,
Ut, videntes Iesum,
Semper collaetemur. 

Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui sancto;
Tribus honor unus.

E. Grieg sets stanzas 1, 3, 6-7

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • DUT Dutch (Nederlands) (Lau Kanen) , "Wees gegroet, sterre der zee", copyright © 2019, (re)printed on this website with kind permission
  • ENG English (David Wyatt) , "Hail, star of the sea", copyright © 2012, (re)printed on this website with kind permission
  • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
  • FRE French (Français) (Pierre Mathé) , copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
  • GER German (Deutsch) [singable] (Bertram Kottmann) , copyright © 2019, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 28
Word count: 86

Wees gegroet, sterre der zee
Language: Dutch (Nederlands)  after the Latin 
Wees gegroet, sterre der zee,
Milde moeder van God,
En eeuwig maagd,
Heerlijke poort van de hemel.

Gij, die dat befaamde ‘Wees gegroet’ hoorde
Uit de mond van Gabriël,
Geef ons vastheid in vrede,
Keer maar om de naam van Eva.

Maak los de boeien van de schuldigen;
Breng licht aan de blinden,
Verdrijf onze kwalen, 
Vraag al het goede voor ons.

Laat zien dat gij moeder zijt:
Moge door u Hij onze gebeden horen,
Die, voor ons geboren,
De uwe wilde zijn.

Zeer bijzondere maagd,
Zachtmoedig meer dan allen,
Maak ons, verlost van schulden,
Zachtmoedig en rein.

Geef ons een zuiver leven,
Bereid voor ons uw weg,
Opdat wij, Jezus ziende,
Altijd samen ons mogen verblijden.

Lof aan God de Vader,
Eer aan Christus, de Allerhoogste,
En aan de Heilige Geest;
Eén eerbetoon aan drie personen.

Authorship

  • Translation from Latin to Dutch (Nederlands) copyright © 2019 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

    Lau Kanen.  Contact: boudewijnkanen (AT) gmail (DOT) com


    If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based on

 

This text was added to the website: 2019-06-21
Line count: 28
Word count: 137