by Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832)
Translation © by Lau Kanen

Prometheus
Language: German (Deutsch) 
Available translation(s): CAT DUT ENG FRE ITA
Bedecke deinen Himmel, [Zeus]1,
Mit Wolkendunst,
Und übe, dem Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
[An]2 Eichen dich und Bergeshöhn;
Mußt mir meine Erde
Doch lassen stehn,
Und meine Hütte, die du nicht gebaut,
Und meinen Herd,
Um dessen Gluth
Du mich beneidest.

Ich kenne nichts [Aermeres]3
Unter der Sonn', als euch, Götter!
Ihr [nähret]4 kümmerlich
[Von]5 Opfersteuern
[Und]6 Gebetshauch
Eure Majestät,
[Und]7 darbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle Thoren.

Da ich ein Kind war,
Nicht wußte wo aus noch ein,
Kehrt' ich mein verirrtes Auge
Zur Sonne, als wenn drüber wär'
Ein Ohr, zu hören meine Klage,
Ein Herz, wie mein's,
Sich des Bedrängten zu erbarmen.

Wer half mir
Wider der Titanen Uebermuth?
Wer rettete vom Tode mich,
Von Sklaverey?
Hast du nicht Alles selbst vollendet,
Heilig glühend Herz?
Und glühtest jung und gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlafenden da droben?

Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Thränen gestillet
Je des Geängsteten?
Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal,
Meine Herrn und deine?

Wähntest du etwa,
Ich sollte das Leben hassen,
In Wüsten fliehen,
Weil nicht alle
Blüthenträume reiften?

Hier sitz' ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sey,
Zu leiden, zu weinen,
Zu genießen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich!

View original text (without footnotes)

Confirmed with Goethe's Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand. Zweyter Band. Stuttgart und Tübingen, in der J.G.Cotta'schen Buchhandlung. 1827, pages 79-81; and with Goethe's Schriften, Achter Band, Leipzig, bey Georg Joachim Göschen, 1789, pages 207-209.

First published anonymously in Friedrich Heinrich Jacobi's Ueber die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn. Breslau, bey Gottl. Löwe. 1785, where Goethe's poem is included on four unpaginated pages between p.48 and p.49.

1 Goethe (in editions before 1827): "Zevs"
2 Schubert (Neue Gesamtausgabe): "Mit"
3 Goethe (1789 edition): "ärmers"
4 Schubert: "nährt"
5 Schubert (Alte Gesamtausgabe): "Vom"
6 Schubert (Neue Gesamtausgabe): "Vom"
7 Schubert (Neue Gesamtausgabe): "Ihr"

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • CAT Catalan (Català) (Salvador Pila) , "Prometeu", copyright © 2016, (re)printed on this website with kind permission
  • DUT Dutch (Nederlands) [singable] (Lau Kanen) , "Prometheus", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission
  • ENG English (Emily Ezust) , "Prometheus", copyright ©
  • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , "Prométhée", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission
  • ITA Italian (Italiano) (Amelia Maria Imbarrato) , "Prometeo", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission


Research team for this text: Emily Ezust [Administrator] , Peter Rastl [Guest Editor]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 57
Word count: 225

Prometheus
Language: Dutch (Nederlands)  after the German (Deutsch) 
Bedek nu maar je hemel, Zeus,
Met wolkendamp
En oefen, zoals een knaap
Die distels kopt,
Op eiken maar en bergtoppen;
Echter, laat mijn aarde
Wel netjes staan,
En ook mijn hut ja, niet door jou gebouwd,
En ook mijn haard,
Waarvan de gloed
Je ziet met afgunst.

Ik ken echt niets zieligers
Onder de zon dan jullie, goden!
Jullie voeden1 povertjes
Met offergaven
En gebedslucht
Jullie majesteit
En hongerden, waren
Niet kind'ren en schooiers
Hoopvolle dwazen.

Toen ik een kind was,
Niet wist van waaraf en waaraan,
Keerd' ik mijn verdwaasde oog
Naar de zon toe, als was boven wel
Een oor, dat naar mijn klacht zou luist'ren,
een hart als 't mijne,
dat de bedrukte hoop zou geven.

Wie hielp mij
Tegen der Titanen overmoed?
Wie redde uit de doodsnood mij,
Uit slavernij?
Heb je niet alles zelf verwerk'lijkt,
Heilig gloeiend hart?
En bracht jij, jong en goed,
Bedrogen, reddingsdank
De slapende daarboven?

Ik jou eren? Waarvoor?
Heb jij de pijnen verminderd,
Ooit, van de lijdende?
Heb jij de tranen gestelpt,
Wel ooit, van de angstige?
Heeft niet mij tot kerel geslagen
De almachtige Tijd
En het eeuwige Noodlot,
Mijn bewind en 't jouwe?

Dacht je bijvoorbeeld:
Ik moest wel het leven haten,
Naar woestijnen vluchten,
Daar niet alle
Bloesemdromen rijpten?

Hier zit ik, boetseer mensen
Naar mijn gestalte.
Een geslacht op mij lijkend,
Door lijden, door huilen,
Door genieten en door blij te zijn
En jou niet te tellen,
Als ik!

View original text (without footnotes)
1 In deze Nederlandse vertaling moeten op één noot soms meer, soms minder lettergrepen gezongen worden dan in het Duitse origineel. Dit hoeft Schuberts compositie geen geweld aan te doen, daar hij zelf ook de metrisch vrije tekst van Goethe ritmisch vrij, maar natuurlijk passend, benut heeft.

Authorship

  • Singable translation from German (Deutsch) to Dutch (Nederlands) copyright © 2006 by Lau Kanen, (re)printed on this website with kind permission. To reprint and distribute this author's work for concert programs, CD booklets, etc., please ask the copyright-holder(s) directly.

    Lau Kanen.  Contact: lcpkanen (AT) gmail (DOT) com


    If the copyright-holder(s) are unreachable for three business days, please write to:


Based on

 

This text was added to the website: 2006-08-28
Line count: 57
Word count: 244