Cigánské melodie

by Karel Bendl (1838 - 1897)

Word count: 489

1. Hoj, divoký jen cigán jsem [sung text checked 1 time]

Hoj, divoký jen cigán jsem
a snědé moje čelo.
Jen hrubou vždycky halenu
mé tělo bujné mělo!

A les mou vlastí nebem mým
a chvoj jen čapku zdobí
a hrubé sobě ruka jen
ku zpěvu gusle robí.

A hebký mech je lože mé
a hrom mi boží slovo;
a přec se láska vedrala
v to srdce cigánovo!

Authorship

Researcher for this text: Johann Winkler

2. Když mne stará matka [sung text not yet checked]

Když mne stará matka zpívat, zpívat učívala,
podivno, že často, často slzívala.
A ted' také pláčem snědé líce mučim,
když cigánské děti hrát a zpívat učim!

The text shown is a variant of another text.
It is based on

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English (Gayle Royko Heuser) (Anna Majtas Royko) , "When my old mother taught me to sing", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English [singable] (Thomas Heck) , "When my mother taught me to sing", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission
 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Marc Moreau) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , "Quando la mia vecchia madre ancora mi insegnava a cantare", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) [singable] (Thomas Heck) , "Quando mia vecchia madre", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission

Note: many singable translations rely on the repetition of "zpívat" in the first line. It was not present in the original text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Vyskoč si cigáne [sung text checked 1 time]

Vyskoč si, cigáne,
vyskoč ještě jednou,
den už tiše kráčí,
a ty hvězdy blednou. 

Už ten den o stříbro
lesy zas okrádá, 
a ta voda písně
k jiné noci střádá.

Ba, už jestřáb divý 
vylít ́na výzvědy, 
vyskoč ještě jednou, 
snad to naposledy!

Authorship

Researcher for this text: Johann Winkler

4. Když zemře srdce cigána [sung text checked 1 time]

Když zemře srdce cigána
u stará pusta živá
i s jezerem a rákosím
nám písně naše zpívá.

Ach, podivná to krajina,
my ji co matku známe,
a když se ona klade spat,
zas mi ji zazpíváme.

Authorship

Researcher for this text: Johann Winkler

5. Hej, při hudbě, zpěvu [sung text checked 1 time]

Hej při hudbě, zpěvu
žínce černooké,
zapomene cigán
žaly své hluboké.

K čemu tedy toužit,
do větru s myšlénkou!
Líbej se a laskej
s černobrvou žínkou!

Authorship

Researcher for this text: Johann Winkler

6. Jedna kapka vody [sung text checked 1 time]

Jedna kapka vody
z Nilu posvátného
jest mi nad poháry
zlata tokajského.

Kapka svaté vody
s upřímností dána,
jinak by přijata
byla od cigána.

Ale zlatá číše
záští naplněná
bývá jenom v zášti
námi vyprázdněna!

Authorship

Researcher for this text: Johann Winkler

7. Struna naladěna [sung text not yet checked]

Struna naladěna,
hochu, toč se v kole,
dnes, snad dnes převysoko,
zejtra, zejtra, zejtra zase dole!

Pozejtří u Nilu 
za posvátným stolem;
struna již, struna naladěna,
hochu, toč, hochu, toč se kolem!

The text shown is a variant of another text.
It is based on

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English (Gayle Royko Heuser) (Anna Majtas Royko) , "The string is taut!", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Marc Moreau) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) (Elaine Marie Ortiz-Arandes) , copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , "Le corde (sono) accordate, ragazzo; balla in tondo!", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

8. Kterak trojhranec můj [sung text not yet checked]

Kterak ten můj trojhran
přepodivně zvoní,
jak bratrova píseň,
jenž se k hrobu kloní.

Když se k hrobu kloní,
trojhran mu vyzvání:
"Konec písní, tanci,
lásce - bědování!" -

Authorship

Go to the single-text view

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

9. A les je tichý [sung text not yet checked]

A les je tichý kolem kol,
jen srdce mír ten ruší,
a černý kouř, jenž spěchá v dol,
mé slze v lících, mé slze suší.

Však nemusí jich usušit,
necht' v jiné tváře bije.
Kdo v smutku může zazpívat,
ten nezhynul, ten žije, ten žije!

The text shown is a variant of another text.
It is based on

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English (Gayle Royko Heuser) (Anna Majtas Royko) , "The forest is quiet all around", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Marc Moreau) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) (Elaine Marie Ortiz-Arandes) , copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , "Tutt' intorno il bosco è silenzioso e quieto", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

10. Ty má růže tmavá [sung text checked 1 time]

Ty má tmavá růže, 
jak jsem pro tebe plakal.
když tě mocný magnát,
za Dunaj vylákal

Ty má hvězdo krásná, 
jak's mi drahou byla,
dokud jsi magnátská 
prsa nezdobila.

Authorship

Researcher for this text: Johann Winkler

11. Zvuč jen, zvuč, cimbále [sung text checked 1 time]

Zvuč, jen zvuč, cimbále
vždyť to lidi blaží,
a po divých zvucích
krotcí lidé blaží.

Neznají těch zvuků,
co v cimbálu leží.
Vždyť jsou to jich slova
tulák, tulák běží.

Tulák, tulák běží,
hledá rodné kraje,
aj což lidé vědí,
co jim cigán hraje!

Authorship

Researcher for this text: Johann Winkler

12. Hoch ať v cimbále tluče [sung text checked 1 time]

Hoch ať v cimbál tluče,
děvče mé ať zpívá,
dnes ta mrtvá radosť,
zase ve mně živá.

Nuže v kolo, v kolo! 
děvče kolem pasu!
Co je smutnějšího
nad tu bujnou chasu!

Authorship

Researcher for this text: Johann Winkler

13. Při smrti cigána [sung text checked 1 time]

Při smrti cigána
píseň zazpívejte,
a tu lásku k světu
pod hlavu mu dejte.

Pak proražte srdce
kůlem jasanovým,
by nemusel zpívat
smutek bratrům novým!

Authorship

Researcher for this text: Johann Winkler

14. Veselé a volné je to naše žití ! [sung text checked 1 time]

Veselé a volné
je to naše žití!
Aj, může-li v světě
nad cigána býti! 

A když píseň hraje,
řkou mu, že je živá,
aj vždyť mrtvý cigán, 
živé písně zpívá.

Authorship

Researcher for this text: Johann Winkler