Cigánské melodie

by Karel Bendl (1838 - 1897)

1. Hoj, divoký jen cigán jsem [sung text checked 1 time]

Hoj, divoký jen cigán jsem
a snědé moje čelo.
Jen hrubou vždycky halenu
mé tělo bujné mělo!

A les mou vlastí nebem mým
a chvoj jen čapku zdobí
a hrubé sobě ruka jen
ku zpěvu gusle robí.

A hebký mech je lože mé
a hrom mi boží slovo;
a přec se láska vedrala
v to srdce cigánovo!

Authorship:

Researcher for this text: Johann Winkler

2. Když mne stará matka [sung text not yet checked]

Když mne stará matka zpívat, zpívat učívala,
podivno, že často, často slzívala.
A ted' také pláčem snědé líce mučim,
když cigánské děti hrát a zpívat učim!

The text shown is a variant of another text. [ View differences ]
It is based on

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English (Gayle Royko Heuser) (Anna Majtas Royko) , "When my old mother taught me to sing", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
 • ENG English [singable] (Thomas Heck) , "When my mother taught me to sing", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission
 • FIN Finnish (Suomi) (Erkki Pullinen) , copyright © 2011, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Marc Moreau) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , "Quando la mia vecchia madre ancora mi insegnava a cantare", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) [singable] (Thomas Heck) , "Quando mia vecchia madre", copyright © 2006, (re)printed on this website with kind permission

Note: many singable translations rely on the repetition of "zpívat" in the first line. It was not present in the original text.

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

3. Vyskoč si cigáne [sung text checked 1 time]

Vyskoč si, cigáne,
vyskoč ještě jednou,
den už tiše kráčí,
a ty hvězdy blednou. 

Už ten den o stříbro
lesy zas okrádá, 
a ta voda písně
k jiné noci střádá.

Ba, už jestřáb divý 
vylít ́na výzvědy, 
vyskoč ještě jednou, 
snad to naposledy!

Authorship:

Researcher for this text: Johann Winkler

4. Když zemře srdce cigána [sung text checked 1 time]

Když zemře srdce cigána
u stará pusta živá
i s jezerem a rákosím
nám písně naše zpívá.

Ach, podivná to krajina,
my ji co matku známe,
a když se ona klade spat,
zas mi ji zazpíváme.

Authorship:

Researcher for this text: Johann Winkler

5. Hej, při hudbě, zpěvu [sung text checked 1 time]

Hej při hudbě, zpěvu
žínce černooké,
zapomene cigán
žaly své hluboké.

K čemu tedy toužit,
do větru s myšlénkou!
Líbej se a laskej
s černobrvou žínkou!

Authorship:

Researcher for this text: Johann Winkler

6. Jedna kapka vody [sung text checked 1 time]

Jedna kapka vody
z Nilu posvátného
jest mi nad poháry
zlata tokajského.

Kapka svaté vody
s upřímností dána,
jinak by přijata
byla od cigána.

Ale zlatá číše
záští naplněná
bývá jenom v zášti
námi vyprázdněna!

Authorship:

Researcher for this text: Johann Winkler

7. Struna naladěna [sung text not yet checked]

Struna naladěna,
hochu, toč se v kole,
dnes, snad dnes převysoko,
zejtra, zejtra, zejtra zase dole!

Pozejtří u Nilu 
za posvátným stolem;
struna již, struna naladěna,
hochu, toč, hochu, toč se kolem!

The text shown is a variant of another text. [ View differences ]
It is based on

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English (Gayle Royko Heuser) (Anna Majtas Royko) , "The string is taut!", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Marc Moreau) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) (Elaine Marie Ortiz-Arandes) , copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , "Le corde (sono) accordate, ragazzo; balla in tondo!", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

8. Kterak trojhranec můj [sung text not yet checked]

Kterak ten můj trojhran
přepodivně zvoní,
jak bratrova píseň,
jenž se k hrobu kloní.

Když se k hrobu kloní,
trojhran mu vyzvání:
"Konec písní, tanci,
lásce - bědování!" -

Authorship:

Go to the single-text view

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

9. A les je tichý [sung text not yet checked]

A les je tichý kolem kol,
jen srdce mír ten ruší,
a černý kouř, jenž spěchá v dol,
mé slze v lících, mé slze suší.

Však nemusí jich usušit,
necht' v jiné tváře bije.
Kdo v smutku může zazpívat,
ten nezhynul, ten žije, ten žije!

The text shown is a variant of another text. [ View differences ]
It is based on

See other settings of this text.

Available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

 • ENG English (Gayle Royko Heuser) (Anna Majtas Royko) , "The forest is quiet all around", copyright © 2004, (re)printed on this website with kind permission
 • FRE French (Français) (Marc Moreau) , copyright © 2009, (re)printed on this website with kind permission
 • GER German (Deutsch) (Elaine Marie Ortiz-Arandes) , copyright © 2015, (re)printed on this website with kind permission
 • ITA Italian (Italiano) (Maria Rita De Matteis) , "Tutt' intorno il bosco è silenzioso e quieto", copyright © 2005, (re)printed on this website with kind permission

Researcher for this text: Emily Ezust [Administrator]

10. Ty má růže tmavá [sung text checked 1 time]

Ty má tmavá růže, 
jak jsem pro tebe plakal.
když tě mocný magnát,
za Dunaj vylákal

Ty má hvězdo krásná, 
jak's mi drahou byla,
dokud jsi magnátská 
prsa nezdobila.

Authorship:

Researcher for this text: Johann Winkler

11. Zvuč jen, zvuč, cimbále [sung text checked 1 time]

Zvuč, jen zvuč, cimbále
vždyť to lidi blaží,
a po divých zvucích
krotcí lidé blaží.

Neznají těch zvuků,
co v cimbálu leží.
Vždyť jsou to jich slova
tulák, tulák běží.

Tulák, tulák běží,
hledá rodné kraje,
aj což lidé vědí,
co jim cigán hraje!

Authorship:

Researcher for this text: Johann Winkler

12. Hoch ať v cimbále tluče [sung text checked 1 time]

Hoch ať v cimbál tluče,
děvče mé ať zpívá,
dnes ta mrtvá radosť,
zase ve mně živá.

Nuže v kolo, v kolo! 
děvče kolem pasu!
Co je smutnějšího
nad tu bujnou chasu!

Authorship:

Researcher for this text: Johann Winkler

13. Při smrti cigána [sung text checked 1 time]

Při smrti cigána
píseň zazpívejte,
a tu lásku k světu
pod hlavu mu dejte.

Pak proražte srdce
kůlem jasanovým,
by nemusel zpívat
smutek bratrům novým!

Authorship:

Researcher for this text: Johann Winkler

14. Veselé a volné je to naše žití ! [sung text checked 1 time]

Veselé a volné
je to naše žití!
Aj, může-li v světě
nad cigána býti! 

A když píseň hraje,
řkou mu, že je živá,
aj vždyť mrtvý cigán, 
živé písně zpívá.

Authorship:

Researcher for this text: Johann Winkler
Total word count: 489