by Anonymous / Unidentified Author and possibly by Jacopone da Todi (1230 - 1306)
Translation Lau Kanen

Stabat Mater dolorosa
Language: Latin 
Available translation(s): DUT FRE
1 Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa
dum pendebat Filius.
 
2. Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem,
pertransivit gladius.
 
3. O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti.
 
4. Quæ mœrebat et dolebat,
Pia Mater cum videbat
Nati pœnas incliti.
 
5. Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
in tanto supplicio?
 
6. Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
dolentem cum Filio?
 
7. Pro peccatis suæ gentis
vidit Iesum in tormentis
et flagellis subditum.
 
8. Vidit suum dulcem natum
moriendo desolatum,
dum emisit spiritum.
 
9. Eia Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.
 
10. Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.
 
11. Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
cordi meo valide.
 
12. Tui nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
pœnas mecum divide.
 
13. Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
donec ego vixero.
 
14. Iuxta crucem tecum stare,
et me tibi sociare
in planctu desidero.
 
15. Virgo virginum præclara,
mihi iam non sis amara:
fac me tecum plangere.
 
16. Fac ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem,
et plagas recolere.
 
17. Fac me plagis vulnerari,
fac me cruce inebriari,
et cruore Filii.
 
18. Flammis ne urar succensus
per te Virgo, sim defensus
in die judicii.
 
19. Christe, cum sit hinc exire,
da per Matrem me venire
ad palmam victoriae.
 
20. Quando corpus morietur,
fac ut animæ donetur
Paradisi gloria. Amen

C. Loewe sets stanzas 15-16
J. Novák sets stanzas 1-6, 9-10
B. Wegener-Koopman sets stanzas 1-2
A. Vivaldi sets stanzas 1-10
F. Schubert sets stanzas 1-4
L. Boccherini sets stanzas 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 20 in (at least) one setting - see below for more information
L. Boccherini sets stanzas 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 20 in (at least) one setting - see below for more information

About the headline (FAQ)

Note: There are several versions of this text. Please visit the highly detailed Stabat Mater Website for more information about over 200 Stabat Mater settings and the many textual variants.

Authorship

Musical settings (art songs, Lieder, mélodies, (etc.), choral pieces, and other vocal works set to this text), listed by composer (not necessarily exhaustive)


This text (or a part of it) is used in a work

Set in a modified version by Marc-Antoine Charpentier.

Settings in other languages, adaptations, or excerpts:

  • Also set in Dutch (Nederlands), a translation by Guido (Pieter Theodoor Jozef) Gezelle (1830 - 1899) , "Onder 't kruis met mededogen" ; composed by Raf Belmans.
  • Also set in Latin, adapted by Anonymous/Unidentified Artist [an adaptation] ; composed by Franz Liszt.
  • Also set in Polish (Polski), a translation by Czesław Jankowski (1857 - 1929) , "Stała Matka bolejąca" ; composed by Karol Maciej Szymanowski.

Other available translations, adaptations or excerpts, and transliterations (if applicable):

  • DUT Dutch (Nederlands) (Lau Kanen) , "Stabat mater"
  • FRE French (Français) (Guy Laffaille) , "La mère pleine de douleurs", copyright © 2010, (re)printed on this website with kind permission


Researcher for this text: Guy Laffaille [Guest Editor]

This text was added to the website between May 1995 and September 2003.
Line count: 60
Word count: 236

Stabat mater
Language: Dutch (Nederlands)  after the Latin 
Naast het kruis met schreiend' ogen
Stond de moeder diep bewogen,
Daar haar zoon te lijden hing.
 
Zij die zuchtende leed smarten,
Toen haar dwars door 't moederharte
't Scherpe zwaard der wreedheid ging.
 
O, hoe treurig, vol van rouwe
Was die zegenrijke vrouwe,
Moeder van Gods een'ge zoon!
 
Ach, hoe kreet zij en hoe streed zij,
O die moeder, ach, wat leed zij
Bij 't aanschouwen van zijn hoon.
 
Wie die hier niet schreien zoude,
Als Gods Moeder hij aanschouwde
Bij zulke vernietiging?
 
Wie kan zonder mee te wenen
Christus' moeder horen stenen,
Lijdend met haar lieveling?
 
Voor de zonden van de zijnen
Zag zij Jezus zo in pijnen
En in wrede geselstraf.
 
Haar beminde zag zij lijden,
En in doodsnood eenzaam strijden,
Tot de geest Hij eind'lijk gaf.
 
Geef, o moeder, bron van liefde,
Dat ik meevoel wat u griefde,
Dat ik met u medeklaag;
 
Zet mijn hart in brand van binnen,
Laat mij Christus, God, beminnen,
Dat hem ik geheel behaag.
 
Heil'ge moeder, wil mij horen
En ook mij het hart doorboren
Met de pijnen die Hij leed.
 
Ach, laat mij de straf ook delen
Die hij leed voor mij en velen,
Hoewel nooit Hij iets misdeed.
 
Laat mij met u Hem beklagen,
De gekruiste, al mijn dagen,
Delen in zijn bitt're smart.
 
Bij het kruishout met u wachten
En u steunen met mijn krachten
In 't klagen, dat wenst mijn hart.
 
Maagd der maagden, onvolprezen,
Wil voor mij gestreng niet wezen,
Laat mij treuren aan uw zij.
 
'k Wil ook dragen Christus' plagen,
Met Hem voelen alle slagen;
Laat mij lijden zoals Hij.
 
In zijn wonden wil 'k verzinken,
Bij het kruis mij dronken drinken
Aan de bloedkelk van uw zoon.
 
Dreig ik ooit in 't vuur te branden,
Neem dan, Maagd, mijn pleit in handen
Op de dag van 't eeuwig loon.
 
Christus, slaat mijn uur van scheiden,
Laat uw moeder mij dan leiden
Naar de palm, de zegeprijs.
 
Als mijn lichaam eens zal sterven,
Laat mijn ziel 't geluk dan erven
Van het hemels paradijs. Amen

Er zijn, ook in het Nederlands, vele vertalingen van dit middeleeuwse gezang (zie bijvoorbeeld www.stabatmater.info/dutch.html). Overeenkomsten zijn dan ook bijna onvermijdelijk. De hier gepresenteerde vertaling, waarin zoveel mogelijk het rijm en de accenten van het Latijn gerespecteerd zijn, is een herziene versie van de tekst die gebruikt werd in de r.k. kerk (Uitgave Gooi & Sticht).

Authorship

  • Translation from Latin to Dutch (Nederlands) by Lau Kanen

Based on

 

This text was added to the website: 2012-04-01
Line count: 60
Word count: 342